Primark rozszerza program Sustainable Cotton na drugi główny kraj zaopatrzenia

  • 4,4 mln bawełnianych piżam Primark wykonanych z bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł, sprzedanych w pierwszym roku
  • Program opracowany w celu śledzenia zrównoważonych upraw bawełny od etapu uprawy przez rolników do sprzedaży w sklepie rozszerza się w celu dotarcia do niezależnych plantatorów bawełny w Pakistanie
  • Ponad 30 000 rolników1zostanie włączonych do programu nauki zrównoważonych metod uprawy bawełny do 2022 r.

Rok po wprowadzeniu na rynek pierwszego asortymentu produktów bawełnianych wykorzystujących ekologiczną bawełnę uprawianą przez niezależnych rolników w Gudżaracie, w północnych Indiach, Primark rozszerza swój program Sustainable Cotton na Pakistan, jeden z kluczowych krajów, z których pozyskiwana jest bawełna.

Dziś w Wielkiej Brytanii co trzeci komplet damskiej piżamy jest kupowany w Primark. W sierpniu ubiegłego roku Primark ogłosił plany wprowadzenia bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł do jednej z najpopularniejszych linii produktów – piżam damskich – w ramach inicjatywy Primark Cares. Dwanaście miesięcy później z półek wykupiono 4,4 miliona kompletów piżam wykonanych z bawełny poprzez program, w którym można śledzić ją od etapu uprawy do dostawy do sklepu – a Primark wprowadził niedawno ponad 20 nowych wzorów do wyboru.

Kolejnym krokiem naprzód w realizacji programu Primark Sustainable Cotton była współpraca z uznanymi ekspertami w dziedzinie rolnictwa, CottonConnect, oraz z lokalną organizacją pozarządową REEDS (Towarzystwo Edukacji Wsi i Rozwoju Gospodarczego), w celu wprowadzenia programu w Pakistanie. Do 2022 roku program obejmie kolejne 20 000 rolników z Pakistanu, a ponad 30 000 rolników w obu regionach dostarczających bawełnę zostanie przeszkolonych w zakresie zrównoważonych metod rolnictwa.

Pakistan jest już kluczowym krajem, w którym zaopatruje się Primark. Żyzny krajobraz kraju tworzy optymalne środowisko do uprawy bawełny, z ugruntowanym przemysłem włókienniczym w regionie i silnymi szlakami handlowymi łączącymi z innymi rynkami. Opierając się na sukcesie programu, który rozpoczął się w Gudżaracie w Indiach w 2013 r. – i w którym do tej pory wzięło udział ponad 6000 niezależnych producentów bawełny, a średni wzrost zysku wynosi prawie 200% dla osób, które ukończyły szkolenie – rolnicy w Pakistanie mogą liczyć na zwiększone zyski i plony.

Program Primark Sustainable Cotton ma na celu szkolenie drobnych rolników w zakresie zrównoważonych metod uprawy. Firma CottonConnect szkoli rolników w zakresie technik uprawy najbardziej odpowiednich dla ich gruntów, począwszy od selekcji nasion, siewu, gleby, wody, pestycydów i ochrony przed szkodnikami, a skończywszy na zbiorach, jakości włókien, klasyfikacji i przechowywaniu zebranej bawełny. Od samego początku łańcucha dostaw partnerstwo umożliwia firmie Primark śledzenie bawełny na każdym etapie łańcucha dostaw, od produkcji rolnej przez dotarcie do fabryki dostawcy, aż po półki Primark w sklepie.

Shahid Saleem, dyrektor wykonawczy REEDS, powiedział:
“Od 16 lat pracujemy nad poprawą jakości życia w społecznościach wiejskich w Pakistanie. Po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z dużym sprzedawcą odzieży w ramach jednego z naszych programów. Poprzez współpracę z Primark i CottonConnect będziemy w stanie udzielić wsparcia tysiącom rolników i ich rodzinom w rejonach Pendżabu i Sindhu w Pakistanie”.

Alison Ward, dyrektor naczelna CottonConnect, powiedziała:
„Z przyjemnością kontynuujemy współpracę z firmą Primark w celu przeszkolenia większej liczby rolników uprawiających bawełnę w zakresie zrównoważonych metod uprawy. Widzimy ogromny potencjał wśród społeczności rolników w Pakistanie i z niecierpliwością oczekujemy bliskiej współpracy z REEDS w celu opracowania programu odpowiadającego potrzebom lokalnych producentów bawełny”.

Katharine Stewart, dyrektor ds. etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska w Primark, powiedziała:
„Jesteśmy bardzo dumni z programu Sustainable Cotton i cieszymy się, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie w Indiach do szkolenia i wspierania społeczności rolniczej w Pakistanie. Specjalnie ukierunkowaliśmy się na regiony, które są już wykorzystywane przez naszych dostawców, dzięki czemu możemy jak najszybciej wprowadzić do naszego łańcucha dostaw jeszcze więcej bawełny uprawianej metodami zrównoważonego rolnictwa. Rozszerzenie programu na Pakistan jest dla nas logicznym kolejnym krokiem, ponieważ w naszym łańcuchu dostaw nadal dążymy do korzystania wyłącznie ze zrównoważonej bawełny”.

Paula Dumont Lopez, dyrektor handlowa Primark, powiedziała:
„W Primark dbamy o zrównoważoną przyszłość wszystkich osób zaangażowanych w naszą działalność, dlatego zaprojektowanie piżamy Primark Cares wykonanej z bawełny uprawianej metodami zrównoważonego rolnictwa było dla nas naprawdę ekscytującym momentem. W miarę rozszerzania programu z niecierpliwością czekamy na większą ilość ekologicznej bawełny w naszej gamie odzieży i artykułów wyposażenia domu”.

KONIEC

Informacje o programie Primark Sustainable Cotton
Program Primark Sustainable Cotton został po raz pierwszy uruchomiony w 2013 r. w Indiach – jednym z głównych krajów, z których Primark pozyskuje bawełnę. Poprzez współpracę z ekspertami w dziedzinie rolnictwa CottonConnect i Stowarzyszeniem Kobiet Samozatrudnionych (SEWA) Primark wspierał szkolenie kobiet prowadzących gospodarstwa rolne w zakresie zrównoważonych metod uprawy w celu zwiększenia plonów i zysków z uprawy bawełny.

Do tej pory ponad 6000 rolników odbyło lub odbywa szkolenia w ramach programu Primark Sustainable Cotton w Indiach, a 20 000 zostało ostatnio włączonych do programu w Pakistanie. Program szkoli rolników w zakresie zrównoważonych metod uprawy, aby zminimalizować ich wpływ na lokalne środowisko i poprawić ich warunki życia dzięki zwiększonym dochodom. Rolnicy są szkoleni w zakresie technik uprawy najbardziej odpowiednich dla swoich gruntów, począwszy od selekcji nasion, siewu, gleby, wody, pestycydów i ochrony przed szkodnikami, a skończywszy na zbiorach, jakości włókien, klasyfikacji i przechowywaniu zebranej bawełny.

Wpływ programu przejawia się w średnich wynikach pierwszej grupy 1251 rolników w Indiach, którzy uczestniczyli w programie w latach 2013–2016. Przez trzy lata ta pierwsza grupa kobiet prowadzących gospodarstwa rolne osiągnęła:

  • Średni wzrost zysku o prawie 200% i wzrost plonów o prawie 10%
  • Obniżenie kosztów nakładów o 15,8% (np. poprzez zmniejszenie zużycia pestycydów i nawozów chemicznych, zakup nasion wspólnie z innymi rolnikami oraz obniżenie dodatkowych kosztów pracy)
  • Ograniczenie stosowania nawozów chemicznych o 24,7% i ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych o 50,3%, co wskazuje na przyjęcie zrównoważonych ekologicznie metod uprawy
  • Zmniejszenie zużycia wody o 4% ujawniające zrównoważone praktyki w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą

Informacje o Primark
Primark jest międzynarodowym sprzedawcą detalicznym, który oferuje wysokiej jakości odzież, kosmetyki i artykuły wyposażenia domu w najlepszej cenie. Pomagamy klientom znaleźć niesamowite produkty, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy budżetu. Posiadamy ponad 355 sklepów w jedenastu krajach: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii, Francji, Włoszech i USA. Zatrudniamy ponad 75 000 pracowników.

W Primark nie posiadamy fabryk, które wytwarzają nasze produkty, ale jesteśmy bardzo selektywni, jeśli chodzi o wybór partnerów do współpracy. Wymagamy, aby każdy dostawca i fabryka wytwarzająca towary w naszym imieniu zobowiązała się do przestrzegania międzynarodowych standardów określonych w Kodeksie postępowania Primark. Aby znaleźć się na liście zatwierdzonych fabryk Primark, każda fabryka jest kontrolowana przez nasz Zespół ds. etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska, grupę ponad 100 ekspertów z siedzibą w kluczowych krajach zaopatrzenia, którzy monitorują zgodność z naszym Kodeksem. Od 2006 r. jesteśmy członkiem niezależnej Inicjatywy Etycznego Handlu (ETI), a w 2011 r. osiągnęliśmy najwyższy poziom „przywództwa”. Jako członek ETI w naszym Kodeksie postępowania uwzględniamy podstawowy kodeks ETI, który z kolei opiera się na standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), organu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Informacje o Primark Cares
Inicjatywa Primark Cares to wyraźny znak dla naszych klientów, pracowników, partnerów i dostawców, że poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność jako duży sprzedawca detaliczny. To przypomnienie, że zawsze inwestujemy we wspieranie ludzi wytwarzających nasze ubrania, i ochronę środowiska. Etykiety Primark Cares można znaleźć na wielu produktach w naszych sklepach. Więcej o naszej pracy można również przeczytać w sekcjach „Ludzie” i „Planeta” na naszej stronie internetowej – primark.com/en/our-ethics

Informacje o CottonConnect
Inicjatywa CottonConnect powstała w 2009 r. i ma na celu wypracowanie rynkowego podejścia, które da sprzedawcom detalicznym i markom, a także rolnikom, szansę jednoczesnego poszerzenia możliwości gospodarczych, zmniejszenia ubóstwa i ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.cottonconnect.org

Informacje o Self-Employed Women’s Association (SEWA)
SEWA jest związkiem zawodowym zarejestrowanym w 1972 roku. Zrzesza samozatrudnione kobiety, które zarabiają na życie dzięki własnej pracy lub prowadzą małe przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.sewa.org

Informacje o Towarzystwie Edukacji Wsi i Rozwoju Gospodarczego (REEDS)
Towarzystwo Edukacji Wsi i Rozwoju Gospodarczego (REEDS) jest lokalną organizacją pozarządową z 16-letnim doświadczeniem, która wspiera rozwój zmarginalizowanych społeczności wiejskich w Pakistanie. Program REEDS koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji społeczności rolników, prowadzeniu programów ochrony zdrowia i szczepień, promowaniu edukacji oraz udzielaniu pomocy i wsparcia finansowego osobom dotkniętym suszą i powodziami.


¹ 31 251 rolników ogółem (20 000 w Pakistanie & 11 251 w Indiach)