Primark przyłącza się do inicjatywy WRAP Textiles 2030

Firma Primark z przyjemnością ogłasza, że jest sygnatariuszem i założycielem Textiles 2030, brytyjskiego planu Sustainable Clothing Action Plan (plan działania na rzecz zrównoważonych tekstyliów), powstałego z inicjatywy ekspertów ochrony środowiska WRAP.

W ciągu następnych dziesięciu lat celem tej ważnej inicjatywy jest przyspieszenie działań przemysłu modowego i tekstylnego zmierzającego ku produkcji w obiegu zamkniętym oraz znaczne zmniejszenie wpływu na środowisko brytyjskich tkanin odzieżowych i do wystroju wnętrz poprzez praktyczne interwencje w łańcuchu dostaw tekstyliów.

Firma Primark była wcześniej członkiem Sustainable Clothing Action Plan, prowadzonego przez WRAP i z przyjemnością informuje, ze wspólnie z WRAP odegrała ważną rolę w opracowywaniu celów Textiles 2030 jako ambitnej kontynuacji tej oryginalnej inicjatywy.

Przystępując do inicjatywy Textiles 2030, Primark zobowiązuje się nie tylko do podjęcia znaczących działań w związku z własną działalnością, w tym poprzez zachęcanie klientów do używania i pozbywania się odzieży oraz wyrobów tekstylnych w nowy, bardziej zrównoważony sposób, ale także do współpracy z innymi sygnatariuszami poprzez rozmowy międzybranżowe w celu przyspieszenia postępów ku gospodarce o obiegu zamkniętym w produkcji wyrobów tekstylnych i odwrócenia rosnącego wpływu wyrobów tekstylnych na emisję dwutlenku węgla.

Wraz z innymi sygnatariuszami Primark wyznaczy cele redukcji emisji w całym cyklu życia, zmierzy wpływ swojego asortymentu produktów i będzie działać zgodnie z priorytetami, corocznie zgłaszając do WRAP uzyskiwane postępy. Każdy sygnatariusz planu musi dążyć do:

  • zmniejszenia łącznego śladu cieplarnianego nowych produktów o 50%, co zgodnie z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatycznych wystarczy do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C i zero emisji gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 2050 roku;
  • zmniejszenia o 30% łącznego śladu wodnego nowych sprzedawanych produktów;

Komentując tę inicjatywę Katharine Stewart, dyrektora ds. odpowiedzialności korporacyjnej grupy w spółce macierzystej Primark Associated British Foods, powiedziała:

„Cieszymy się, że jesteśmy wczesnym sygnatariuszem prowadzonej przez WRAP inicjatywy Textiles 2030, ściśle powiązanej z naszymi własnymi celami zrównoważonego rozwoju i dążeniem do produkcji w obiegu zamkniętego w przemyśle modowym.

„Firma Primark była członkiem pierwotnego Sustainable Clothing prowadzonego przez WRAP, który do tej pory spowodował ponad 10% redukcje w trzech głównych obszarach docelowych: węgla, wody i odpadów na składowiskach. Jesteśmy również członkiem inicjatywy Make Fashion Circular Fundacji w ramach Ellen MacArthur Foundation i współpracujemy z ekspertami z branży i sprzedawcami detalicznymi w poszukiwaniu nowych sposobów poprawy zrównoważonego rozwoju przemysłu odzieżowego.

„Począwszy od sposobu pozyskiwania surowców po sposób organizacji naszych sklepów, wkładamy niezmiernie wiele pracy w zminimalizowanie naszego wpływu na planetę. Mocno wierzymy, że oprócz własnej pracy w tym obszarze, współpracując z innymi firmami w tej branży, możemy osiągnąć prawdziwy postęp w tworzeniu gospodarki tekstyliów o obiegu zamkniętym”.

Uwagi dla redaktorów

Praca zespołu Primark ds. zrównoważonego rozwoju środowiska obejmuje wiele rzeczy: pozyskiwanie surowców, takich jak bawełna, wpływ procesów produkcyjnych w fabrykach na środowisko, efektywność sklepów Primark i nasz udział w recyklingu w każdym możliwym miejscu i w każdym działaniu. Kilka przykładów naszej pracy w tej dziedzinie:

  • Od 2013 roku szkolimy rolników z zakresu uprawy bawełny z zastosowaniem bardziej przyjaznych dla środowiska metod, zużywając mniej wody, chemicznych pestycydów i nawozów. W 2019 roku znacznie rozszerzyliśmy program Primark Sustainable Cotton, zobowiązując się do przeszkolenia 160 000 rolników do 2022 roku. To największy tego typu niezależny program prowadzony przez sprzedawcę mody.
  • W zeszłym roku firma Primark przystąpiła do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i wspiera dążenie do osiągnięcia zerowej emisji gazów netto oraz zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 roku. Przystępując do Karty Przemysłu Mody Na Rzecz Klimatu (the Charter), zobowiązaliśmy się do walki z emisjami stanowiącymi zdecydowaną większość naszej emisji dwutlenku węgla w naszym łańcuchu wartości, w tym poza naszą własną działalnością.
  • W lipcu 2020 roku uruchomiliśmy nasz program recyklingu w sklepach, w ramach którego we wszystkich sklepach w Wielkiej Brytanii znajdują się pudełka, do których klienci mogą przekazywać niechciane ubrania, tekstylia, buty i torby od dowolnego sprzedawcy. Wszystkie darowizny zostaną ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi lub zostanie zmienione ich przeznaczenie i nic nie trafi na wysypisko. Zyski z programu trafiają do UNICEF, globalnego partnera charytatywnego Primark, wspierającego jego programy edukacyjne dla znajdujących się w trudnej sytuacji dzieci na całym świecie.
  • W Europie współpracujemy z organizacją charytatywną Newlife od 2010 roku, przekazując niesprzedane produkty i kupując próbki w naszych sklepach, by zbierać fundusze dla potrzebujących. W Stanach Zjednoczonych współpracujemy z organizacją non-profit Delivering Good. Nasze sklepy w USA przekazują niesprzedaną odzież organizacji, która następnie przekazuje je potrzebującym na całym świecie