BGMEA będzie współpracować z Primark nad realizacją celów dotyczących zrównoważonego rozwoju

Prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Odzieży z Bangladeszu (BGMEA) spotkali się z liderami firmy Primark i Associated British Foods (ABF) – spółki-matki marki, aby omówić nową, szeroko zakrojoną strategię zrównoważonego rozwoju Primark.

BGMEA będzie współpracować z Primark nad realizacją celów dotyczących zrównoważonego rozwoju

Faruque Hassan, Prezes BGMEA i Miran Ali, Wiceprezes organizacji spotkali się w Londynie z George’em Westonem, Dyrektorem Generalnym ABF, Paulem Listerem, Dyrektorem Usług Prawnych i Sekretarzem ABF, Paulem Marchantem, Dyrektorem Generalnym w Primark, a także Lynne Walker, Dyrektorem ds. Primark Cares i Juanem Chaparro, Dyrektorem Grupy ds. Łańcucha Dostaw, Zaopatrzenia i Jakości, aby omówić nową strategię zrównoważonego rozwoju Primark Cares i wsparcie BGMEA dla planów marki w tym zakresie.

Stowarzyszenie BGMEA wyraziło swoje poparcie dla celów, które wyznaczył sobie Primark, dotyczących zmiany sposobu produkcji ubrań, zmniejszenia o połowę emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw oraz poprawy życia pracowników w łańcuchu dostaw.

Bangladesz jest drugim co do wielkości rynkiem zaopatrzenia dla marki i siedzibą wielu jej strategicznych dostawców oraz ich fabryk. Wsparcie BGMEA, jako jednego z największych stowarzyszeń branżowych przemysłu odzieżowego w tym kraju, może odegrać znaczącą rolę w zaangażowaniu jego członków w realizację celów zrównoważonego rozwoju Primark.

Obie strony szczegółowo omówiły nowe zobowiązania, które Primark będzie realizował w ciągu następnej dekady: Primark świadomie postawił sobie ambitne cele, obejmujące kwestie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, śladu środowiskowego oraz sposobu, w jaki marka będzie odgrywała wiodącą rolę w poprawie życia i dobrobytu pracowników w swoim łańcuchu dostaw. Oznacza to jednak, że realizacja wielu z nowych zobowiązań będzie zależała od wprowadzenia zmian w całym łańcuchu dostaw Primark, i właśnie dlatego tak ważne jest uzyskanie wsparcia zewnętrznych interesariuszy, takich jak wspomniane Stowarzyszenie.

Obie organizacje mają wspólne cele związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności w zakresie dobrostanu pracowników czy rozwoju ich umiejętności, i liczą na wzajemną wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk w przyszłości.