Primark sygnatariuszem Karty Przemysłu Modowego na Rzecz Klimatu

Primark podpisał Kartę Przemysłu Modowego na Rzecz Klimatu pod egidą programu klimatycznego Narodów Zjednoczonych (UNFCCC), wspierając tym samym jej założenia mówiące o dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zobowiązując się do 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

Przystępując do Karty, Primark zobowiązuje się do ograniczania emisji w całym swoim łańcuchu wartości, w tym emisji wykraczających poza jego własną działalność, czyli "emisji z obszaru 3", które stanowią zdecydowaną większość śladu węglowego firmy. Primark zobowiązuje się do przeanalizowania i ustalenia ścieżki dekarbonizacji w oparciu o metodologie Science Based Targets Initiative (SBTi).

Firma Primark wdrożyła już szereg procesów w swojej działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej i magazynowej, by zidentyfikować i zmniejszyć ślad węglowy. W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z obszaru 1 i 2, zespoły zarządzające sklepami Primark nieustannie poszukują praktycznych sposobów na zmniejszenie zużycia energii w ramach sieci. Przykładem jest utworzenie w 2015 r. Grupy ds. Ograniczenia Zużycia Energii, której zadaniem jest identyfikacja i wdrażanie inicjatyw na rzecz oszczędności energii w sklepach Primark.

Primark intensywnie pracował nad pomiarem emisji w obszarze 3, aby zidentyfikować dalsze możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych i wprowadzenia pozytywnych zmian. Firma już teraz czyni znaczne postępy w kierunku ograniczenia emisji generowanej z wykorzystania surowców i materiałów, które są jej największym źródłem gazów cieplarnianych. Działania te dotyczą m.in.:

 • Podwojenia liczby produktów wykonanych z materiałów z recyklingu do 40 milionów sztuk jesienią br.
 • Szkolenia rolników uprawiających bawełnę w zakresie praktyk bardziej przyjaznych dla środowiska od 2013 r. i znaczne rozszerzenie Programu Zrównoważonej Bawełny Primark w 2019 r., w tym zobowiązanie do przeszkolenia 160 tys. rolników do 2022 r., a także do zwiększenia liczby zrównoważonych produktów wykonanych z bawełny do 60 mln sztuk.
 • Współpracy z organizacjami charytatywnymi od 2010 r. w ramach przekazywania niesprzedanych produktów i zebrania funduszy dla potrzebujących.
 • Prowadzenia programu recyklingu w sklepach w Wielkiej Brytanii, dzięki któremu klienci mogą oddawać używaną odzież, tekstylia, buty i torby do recyklingu lub ponownego użycia. Primark planuje wdrożyć ten program także na innych rynkach.
 • Wspierania fabryk dostawców we wdrażaniu narzędzia Higg Facility Environmental Module Koalicji na rzecz Zrównoważonej Odzieży (ang. Sustainable Apparel Coalition) w celu monitorowania zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w fabrykach, w których wytwarzane są produkty Primark.
 • Opracowania wraz z PAC-D programu optymalizacji pakowania celem przeszkolenia fabryk dostawców w zakresie dokładnego pomiaru produktów i ich efektywnego pakowania, eliminując puste przestrzenie, co jak dotąd pozwoliło zaoszczędzić 2,26 mln mkw. tektury falistej przy produkcji, wysyłce i recyklingu.
 • Zastąpienie transportu lotniczego transportem morskim w przypadku zdecydowanej większości produktów z fabryk dostawców. Po dostarczeniu do magazynów te same ciężarówki, które dostarczają produkty do sklepów Primark, odbierają również odpady i zwracają je do centrów dystrybucyjnych, zmniejszając w ten sposób liczbę używanych ciężarówek i wolumen odpadów na miejscu w sklepach.

Katharine Stewart, Dyrektor ds. Etycznego Handlu, Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska w Primark, powiedziała: „Cieszymy się z naszego przystąpienia do inicjatywy UNFCCC, w którym zobowiązujemy się do ograniczenia emisji w całym naszym łańcuchu wartości. Jako globalna marka modowa stale poszukujemy rozwiązań odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu i zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Choć mamy duże ambicje, by uczynić naszą działalność bardziej zrównoważoną, mamy świadomość tego, że nawet małe zmiany mogą mieć duże znaczenie, choćby poprzez wzgląd na skalę naszej działalności. Co więcej, zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju chcemy wprowadzać bez przenoszenia kosztów na naszych klientów, ponieważ uważamy, że zrównoważona moda nie powinna iść w parze z wysoką ceną”.

Dodatkowe informacje

 • Karta Przemysłu Modowego na Rzecz Klimatu, utworzona i wspierana przez Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), ma na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. poprzez redukcję emisji we wszystkich obszarach.
 • Obszar 1 emisji: Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych ze źródeł, które są własnością lub są kontrolowane przez Primark.
 • Obszar 2: Emisje pochodzące z produkcji energii elektrycznej kupowanej przez Primark w celu zaopatrzenia sklepów, biur i centrów dystrybucji.
 • Obszar 3: Emisje pośrednie wynikające z działalności Primark, będące poza kontrolą firmy.
 • Więcej informacji na temat programów zrównoważonego rozwoju firmy Primark można znaleźć na stronie internetowej.