primark.comPraca
Logo Primark
Zasoby – Primark Cares
ZASOBY

Raporty

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTAWY O WSPÓŁCZESNYM NIEWOLNICTWIE

Celem Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku jest walka z handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem. W przypadku przedsiębiorstw Ustawa określa, że każda organizacja w Wielkiej Brytanii o obrotach powyżej 36 mln GBP ma obowiązek publikować roczne oświadczenia wykazujące, jakie kroki podjęła w danym roku obrotowym, aby upewnić się, że współczesne niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w obrębie jej działalności i łańcuchów dostaw.

Oświadczenia Primark Stores Limited dotyczące współczesnego niewolnictwa można pobrać poniżej. Oświadczenie obejmuje politykę firmy Primark oraz informacje o tym, jak firma reaguje na potencjalne zagrożenia zarówno w ramach łańcucha dostaw, jak i własnej działalności. Oświadczenie będzie corocznie aktualizowane, zgodnie z wytycznymi Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku.

Tutaj można pobrać Oświadczenie dotyczące Ustawy o współczesnym niewolnictwie:

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2022, 3.49MB

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2021, 0.47MB

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2020, 4.34MB

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2019, 3.26MB

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2018, 0.80MB

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2017, 0.69MB

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2016, 0.37MB


RAPORTY DLA ETI

Ethical Trading Initiative (ETI) to stowarzyszenie firm, związków zawodowych i organizacji wolontariackich, które promują poszanowanie praw pracowniczych na całym świecie. Kiedy dołączyliśmy do niego w 2006 roku, staliśmy się sygnatariuszami Zasad realizacji postanowień ETI. Zasady te określają, jak firmy członkowskie powinny podchodzić do kwestii etycznego handlu. Zasady obejmują wykazywanie wyraźnego zaangażowania w etyczny handel, stosowanie zasad etycznego handlu w podstawowych działaniach firmy, dążenie do poprawy warunków pracy z roku na rok oraz wspieranie dostawców w polepszaniu warunków pracy.

Jako członek stowarzyszenia musimy przekazywać ETI coroczne raporty, w których przedstawiamy kroki podejmowane w celu wdrożenia tych Zasad w całym naszym łańcuchu dostaw. W uzupełnieniu do niniejszego raportu przedstawiamy oddzielny Plan Strategiczny, który nakreśla cele naszej pracy w zakresie etycznego handlu na okres najbliższych 3–5 lat.

ETI analizuje każdy raport, który im przekazujemy. Identyfikowane są obszary, w których poczyniliśmy postępy oraz sektory, w których niezbędne są dalsze działania. Od 2011 roku jesteśmy uznawani przez ETI za lidera w świetle naszego zaangażowania, wdrażania i czynionych postępów. Zobowiązujemy się do dalszej współpracy z ETI w celu ciągłego doskonalenia.


RAPORTY DLA GERMAN PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE TEXTILES

German Partnership for Sustainable Textiles to wielostronna inicjatywa skupiająca firmy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje normatywne oraz rząd Niemiec. Członkowie dzielą się swoją wiedzą i działają na rzecz poprawy warunków społecznych, ekologicznych i ekonomicznych w łańcuchu dostaw tekstyliów.

| Plan działania | Raport o postępach |

2019 |    2019

2018 |    2018

2017 |    2017


RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY ABF

Primark to spółka zależna Associated British Foods plc (ABF), dlatego nasza działalność w zakresie etycznego handlu i równowagi środowiskowej jest przedstawiana w corocznym Raporcie o społecznej odpowiedzialności firmy ABF. Raport zawiera najnowsze informacje dotyczące szeregu działań z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu i strategicznych celów biznesowych dotyczących Ethical Trade i równowagi środowiskowej, w tym postępów czynionych przez zespół Primark Ethical Trade and Environmental Sustainability.

Odwiedź stronę internetową ABF, aby uzyskać dostęp do Raportu o społecznej odpowiedzialności firmy ABF.


RAPORTY O NASZYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ ŚRODOWISKA

Co roku przygotowujemy raport z postępów w realizacji programów i inicjatyw naszego zespołu Environmental Sustainability.  Tworzone raporty stanowią podsumowanie naszych działań w tym zakresie i mają na celu omówienie sześciu głównych obszarów w naszym łańcuchu dostaw, które zostały przedstawione w naszej Polityce na rzecz ochrony środowiska.


WYNIKI ROCZNE

Każdego roku najważniejsze dane z naszego programu Ethical Trade and Environmental Sustainability są poddawane niezależnej weryfikacji. Zajmuje się tym niezależna strona trzecia, która analizuje takie informacje jak liczba audytów przeprowadzonych w fabrykach w danym roku oraz ocena postawy etycznej, jaką te placówki otrzymały na podstawie ostatniego audytu.

Z najnowszym raportem o naszych wynikach można zapoznać się, klikając poniższe linki:


ODPOWIEDZI DLA ZAINTERESOWANYCH STRON

Odpowiadamy na prośby organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron, aby udowodnić, że wypełniamy nasze zobowiązania i rozwiązujemy konkretne problemy. Należą do nich Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) oraz KnowTheChain.

Kliknij wybrane pozycje na poniższej liście, aby zobaczyć niektóre z naszych odpowiedzi dla zainteresowanych stron.

2023 © Primark Stores Limited