primark.comPraca
Logo Primark
Nasz program Primark Sustainable Cotton Programme – Partnerzy Primark Cares

PRODUKT

Primark Sustainable Cotton Programme

Celem zapoczątkowanego w 2013 roku programu Primark Sustainable Cotton Programme jest zrozumienie wpływu naszej bawełny na środowisko i zmniejszenie jego negatywnych efektów oraz wspieranie producentów tego surowca.

Czym jest program Primark Sustainable Cotton Programme?

Bawełna jest często uprawiana przez rolników i rolniczki z wiejskich społeczności i w małych gospodarstwach, w krajach takich jak Indie, Bangladesz i Pakistan. Ci producenci mają często ograniczoną wiedzę na temat bardziej zrównoważonych metod uprawy bawełny i bardzo mały lub żaden dostęp do wsparcia lub formalnych szkoleń.

Z tego powodu w 2013 r. nawiązaliśmy współpracę z rolniczymi ekspertami CottonConnect oraz Self-Employed Women’s Association (SEWA) (Stowarzyszeniem samozatrudnionych kobiet), aby stworzyć program Sustainable Cotton Programme (PSCP). Naszym celem było zrozumienie wpływu naszej bawełny na środowisko i zmniejszenie jego negatywnych efektów, a także wspieranie uprawiających ten surowiec rolników i rolniczek oraz badanie możliwości związanych ze zmianą sposobu pozyskiwania bawełny.

Na początek programem objętych zostało 1251 rolniczek z indyjskiego stanu Gudźarat. Po dziesięciu latach nasza inicjatywa stała się największym w swoim rodzaju przedsięwzięciem prowadzonym przez pojedynczą markę odzieżową.

W jaki sposób program działa w praktyce?

Budowanie odporności wśród społeczności rolniczych jest w centrum naszego programu PSCP. Producenci uprawiający bawełnę są szkoleni, aby ograniczać wykorzystanie wody oraz swoją zależność od nawozów sztucznych i pestycydów, ponadto uczą się nowych umiejętności związanych z doborem nasion, przygotowaniem ziemi pod uprawę, sianiem, zarządzaniem plonami i zbiorami. Szkolenie jest dostosowane do zasad kodeksu CottonConnect REEL Regenerative.

Rolnicy i rolniczki używają swoich nowych umiejętności, aby obniżać koszty uprawy bawełny, zwiększać produkcję (plony), a wraz z tym zyski. Dodatkowo zarobione pieniądze mogą inwestować w sprzęt rolniczy, edukację dzieci i poprawę warunków mieszkaniowych oraz sposobu życia.

Naszą ambicją jest zwiększenie stosowania regeneratywnych praktyk rolniczych w ramach naszego programu PSCP do roku 2030. W związku z tym pilotażowa grupa rolników uczestniczących w naszym programie otrzyma również konkretne szkolenie w zakresie poprawy bioróżnorodności na poziomie gospodarstwa rolnego i zdrowia gleby. 3000 rolników i rolniczek bierze obecnie udział w 3. roku działania programu pilotażowego.

10 lat istnienia programu Primark Sustainable Cotton Programme

W roku 2023 mija 10 lat odkąd inwestujemy w rolników i rolniczki działające w ramach programu PSCP w naszych łańcuchach dostaw w Indiach, Bangladeszu i Pakistanie.

Jak dotąd przeszkoliliśmy 299 388 rolników i rolniczek – wszystko dzięki współpracy z naszymi partnerami CottonConnect oraz lokalnymi podmiotami, takimi jak: Self-Employed Women’s Association i Myrada w Indiach, Rural Education & Economic Development Society w Pakistanie, jak i Thengamara Mohila Sabuj Sangha w Bangladeszu. W tym roku zainicjowaliśmy pilotażowe działanie programu PSCP w Turcji.

Poprzez ten program zaoferowaliśmy również wsparcie w rozwijaniu niezbędnych umiejętności życiowych u rolniczek w Bangladeszu i Pakistanie, promując samowystarczalność i niezależność finansową.

Ten rok to również początek nowej dekady, podczas której nasz program PSCP będzie w dalszym ciągu wspierać edukację producentów bawełny w kontekście zmian klimatycznych.

Producenci i trenerzy biorący udział w programie zrównoważonego pozyskiwania bawełny

Poznaj rolników i rolniczki oraz trenerów z projektu Primark Sustainable Cotton Programme

Większość rolników i rolniczek w naszym programie PSCP to drobni posiadacze (małe gospodarstwo rolne prowadzące działalność rolniczą na niewielką skalę), a 80% uczestników programu to kobiety. Aby uczcić 10 lat istnienia programu, chcielibyśmy przedstawić niektóre z wyjątkowych kobiet biorących w nim udział.

Dlaczego bawełna jest ważna dla Primark?

Korzystamy zarówno z włókien sztucznych, jak i naturalnych, a najczęściej używaną przez nas tkaniną naturalną jest bawełna.

Z tego względu, w ramach przejścia na korzystanie z materiałów pozyskiwanych w zrównoważony sposób lub pochodzących z recyklingu, zobowiązujemy się, że do 2027 roku 100% bawełny używanej do produkcji naszych ubrań będzie organiczne lub pochodzące z recyklingu, bądź z naszego programu Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP). Ponadto zobowiązujemy się, że do 2030 roku wszystkie nasze ubrania będą powstawać z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób.

W 2017 r. wprowadziliśmy stosowanie bawełny produkowanej w ramach naszego programu PSCP do popularnej damskiej kolekcji bielizny nocnej. Obecnie jest ona stosowana we wszystkich głównych kategoriach i działach produktowych, łącznie z odzieżą dla mężczyzn, kobiet i dzieci oraz artykułami gospodarstwa domowego. Już 46% naszych ubrań z bawełny zawiera bawełnę organiczną, pochodzącą z recyklingu lub pozyskaną w ramach projektu Primark Sustainable Cotton Programme.

Program umożliwił nam zwiększenie ilości bardziej zrównoważonej bawełny w naszych produktach, a także stworzenie bardziej transparentnego łańcucha dostaw w przypadku tego surowca.

Poprawa identyfikowalności bawełny w naszych ubraniach

Rozmiar i złożoność naszego łańcucha dostaw sprawiają, że identyfikowalność naszej bawełny to trudne zadanie. Chcemy jednak rozwijać naszą transparentność.

Była to jedna z naszych ambicji, kiedy inicjowaliśmy program Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) w 2013 r. Współpracujemy ściśle z naszymi dostawcami, aby zagwarantować, że nasza bawełna z programu PSCP jest odpowiednio posegregowana i identyfikowalna. Używamy systemu CottonConnect znanego jako TraceBale, który pomaga nam identyfikować i segregować bawełnę od producentów uczestniczących w naszym programie PSCP na każdym etapie przechodzenia przez łańcuch dostaw, aż po odzieranie (oddzielanie włókien bawełny od ziaren) i przędzenie (zamienianie włókien bawełny w roboczą przędzę lub nić).

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania łańcucha dostaw bawełny, chcieliśmy zrobić jeszcze więcej i staliśmy się jednym z pierwszych dużych sprzedawców detalicznych, którzy nawiązali współpracę z Oritain, specjalistyczną firmą przeprowadzającą naukową weryfikację źródeł pochodzenia surowca. Podczas gdy TraceBale daje nam lepszy wgląd w proces produkcyjny od etapu uprawy przez rolników uczestniczących w naszym programie PSCP do odzierania i przędzenia, Oritain używa metod kryminalistycznych do potwierdzenia źródła pochodzenia naszej bawełny PSCP.

Metody te są wykorzystywane w śledztwach kryminalnych od ponad 40 lat, a teraz używamy ich do weryfikacji pochodzenia naszego surowca PSCP. Jest to możliwe, ponieważ bawełna w naturalny sposób absorbuje różne poziomy związków chemicznych, naturalnie występujących w danych lokalnych warunkach klimatycznych i geologicznych, w których jest uprawiana. To tworzy unikatowy „ślad pochodzenia” i pozwala Oritain zweryfikować źródło surowca.

Łączymy dane z Oritain z bazą danych TraceBale, co pomaga nam sprawdzić, czy bawełna, którą sprzedajemy, rzeczywiście pochodzi od producentów uczestniczących w naszym programie PSCP.

W tym roku powołaliśmy Zespół ds. Identyfikowalności i Przejrzystości, który liczy obecnie siedem osób. Podlega on Zespołowi ds. Zaopatrzenia i pomaga Primark wdrażać nowy program identyfikowalności surowców. Obecnie testujemy go wśród jedenastu kluczowych dostawców. Od dwóch lat pracujemy nad nawiązaniem partnerstwa z TrusTrace, wiodącą platformą działającą na rzecz identyfikowalności łańcucha dostaw oraz jego zgodności z przepisami. Dzięki portalowi możemy śledzić drogę każdego artykułu przez łańcuch dostaw, od surowców po gotowy produkt. Zgromadzone informacje pomogą nam lepiej zrozumieć nasz łańcuch dostaw oraz nim zarządzać.

Oritain

Jak do tej pory organizacja Oritain zidentyfikowała i zarejestrowała w swoich bazach danych źródło pochodzenia ponad 90% światowej produkcji bawełny, łącznie z lokalizacjami, w których działa program PSCP. Tkanina i przędza mogą zostać sprawdzone pod kątem zgodności z oryginalnym rodowodem przechowywanym w bazie danych.

Od 2018 roku współpracujemy z Oritain w celu potwierdzenia pochodzenia próbek pobranych na różnych etapach łańcucha dostaw PSCP – w samych gospodarstwach rolnych, gdzie uprawiana jest bawełna, na etapie odziarniania, a także po zakończeniu procesu przędzenia.

2023 © Primark Stores Limited