primark.comPraca
Logo Primark
Logo Primark

NEWSY BIZNESOWE

Zaopatrzenie z Mjanmy

Stanowisko Primark na temat zaopatrzenia z Mjanmy, edycja z sierpnia 2023 r.

Nasze kluczowe priorytety to bezpieczeństwo i dobrostan osób stojących za produkcją naszych towarów. Uważamy, że ciąży na nas ogromna odpowiedzialność w tym względzie.

Po opublikowaniu przez Inicjatywę na rzecz Etycznego Handlu (Ethical Trading Initiative, ETI) niezależnej oceny odpowiedzialnego prowadzenia działalności w Mjanmie we wrześniu 2022 r. podjęliśmy trudną decyzję, by rozpocząć odpowiedzialne wycofywanie się z tego kraju. Powyższa niezależna analiza potwierdziła nasze przekonanie, że nie jesteśmy już w stanie spełniać swoich wysokich standardów etycznych dotyczących ochrony bezpieczeństwa i praw osób wytwarzających nasze produkty.

W ramach naszego planu odpowiedzialnego wycofywania się z Mjanmy nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami partnerskimi oraz podmiotami lokalnymi. Naszym działaniom przyświecały Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka, jak i wytyczne ACT na temat odpowiedzialnego wycofywania się z rynku lokalnego. Tak jak i inne marki, w ścisłym porozumieniu z organizacją IndustriALL wspólnie przygotowaliśmy ramy odpowiedzialnego zamykania relacji handlowych. W dokumencie tym określono tempo naszego odpowiedzialnego wycofywania się z Mjanmy, które jest zgodne z założeniami IndustriALL. W miarę możliwości, podczas tego procesu współpracujemy z fabrykami, dostawcami, związkami zawodowymi, organizacjami pracy oraz naszymi partnerami. Wspólnie staramy się rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy i – o ile to możliwe – budować możliwości kierownictwa fabryk, a także ograniczać wpływ, jaki zakończenie współpracy ma na pracowników i pracownice zakładów pracy naszych dostawców. W październiku 2022 r. po raz ostatni złożyliśmy zamówienie w tym kraju. Oczekujemy, że ostatnie towary z Mjanmy zostaną wysłane do Primark przed końcem tego roku.

Odkąd ogłosiliśmy zakończenie relacji handlowych z Mjanmą, podwoiliśmy wielkość działającego w terenie zespołu Primark Ethical Trade. Pozwoliło to na częstsze wizyty w fabrykach naszych dostawców, co dało nam lepszy ogląd na sytuację. Nieustannie badamy wszelkie zgłaszane nam zarzuty o nadużyciach. W miarę możliwości staramy się rozwiązywać wynikające z nich problemy. Kwestia bezpieczeństwa naszego zespołu oraz pracowników i pracownic w fabrykach dostawców Primark niezmiennie pozostaje priorytetem naszej firmy.

2023 © Primark Stores Limited