primark.comPraca
Logo Primark
Logo Primark

NEWSY BIZNESOWE

Primark dołącza do Karty działań przemysłu modowego na rzecz klimatu

W celu zidentyfikowania źródeł emisji śladu węglowego i ich wyeliminowania Primark wdrożył wiele procesów w obrębie produkcji, dystrybucji i funkcjonowania sklepów.

Primark z dumą ogłasza dołączenie do  Karty działań przemysłu modowego na rzecz klimatu pod auspicjami Programu klimatycznego Narodów Zjednoczonych (UNFCCC), zobowiązując się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 30% do 2030 roku.

Podpisując konwencję, Primark zobowiązał się do rozwiązania problemu emisji w całym łańcuchu wartości, w tym poza własną działalnością – oraz emisją w zakresie 3 – która stanowi zdecydowaną większość naszego śladu węglowego. Sprzedawca detaliczny zadeklarował przeprowadzenie analizy i wdrożenie działań mających na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla, opierając się na metodologii Science-Based Targets Initiative.

W celu zidentyfikowania źródeł emisji śladu węglowego i ich wyeliminowania Primark wdrożył wiele procesów w obrębie produkcji, dystrybucji i funkcjonowania sklepów. Aby zmniejszyć emisję w zakresie 1 i 2, kierownictwo obiektów Primark oraz ich zespoły operacyjne nieustannie poszukują praktycznych rozwiązań, mających na celu ograniczenie zapotrzebowania energetycznego firmy. W 2015 roku powołano Grupę ds. ograniczenia zużycia energii (ERG), której zadaniem jest identyfikacja potencjalnych obszarów oszczędności w tym zakresie w sklepach.

Primark podejmuje wysiłki w celu oszacowania emisji w zakresie 3 i skutecznego ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Firma robi w tym zakresie postępy, rozwiązując problem emisji powstającej w wyniku stosowania materiałów i surowców – są one bowiem jej największym źródłem. Działania te obejmują:

 • Zwiększenie tej jesieni liczby produktów wykonanych z materiałów z recyklingu ponad dwukrotnie – będzie to aż 40 milionów sztuk odzieży.

 • Od 2013 roku organizowane są szkolenia plantatorów bawełny z zakresu bardziej przyjaznych środowisku praktyk. W 2019 roku znacznie rozszerzono program Primark Sustainable Cotton, zobowiązując się do przeszkolenia 160 000 rolników i rolniczek do 2022 roku. Zwiększenie liczby produktów wykonanych z przyjaznej środowisku bawełny do 60 milionów sztuk.

 • Od 2010 roku współpracujemy z organizacjami charytatywnymi. Przekazujemy im niesprzedane produkty z naszych sklepów, aby zebrać fundusze dla osób w potrzebie.

 • Uruchomiliśmy program recyklingu w sklepach, który umożliwia klientom w Wielkiej Brytanii oddanie używanej odzieży, tekstyliów, obuwia czy toreb. Produkty są poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystane lub przerobione. Primark zamierza rozszerzyć powyższe działania na kolejne rynki.

 • Wsparcie dostawców w zakresie wdrożenia Sustainable Apparel Coalition’s Higg Facility Environmental Module. Jest to narzędzie monitorujące zużycie energii i emisję dwutlenku węgla na terenie fabryk, w których wytwarzane są produkty Primark.

 • Primark we współpracy z PAC-D, firmą zajmującą się optymalizacją opakowań, opracował dedykowany fabrykom program szkoleniowy. Umożliwia on dokładny pomiar produktów i ich efektywne pakowanie w kartony wysyłkowe, eliminując przy tym niezagospodarowaną przestrzeń. Na ten moment zaoszczędzono 2,26 miliona metrów kwadratowych tektury falistej, która inaczej musiałaby zostać wyprodukowana, wysłana i poddana recyklingowi

 • Nadawanie drogą morską, zamiast powietrzną, znakomitej większości produktów wysyłanych przez fabryki dostawców. Ciężarówki dostarczające towar do sklepów Primark od razu zbierają odpady i wywożą je do naszych centrów dystrybucyjnych. W ten sposób ograniczamy liczbę ciężarówek na drogach oraz zmniejszamy ilość odpadów magazynowanych w sklepach.

Katharine Stewart, dyrektorka Ethical Trade and Environmental Sustainability w Primark, powiedziała: „Niezmiernie się cieszymy, że dołączamy UNFCCC i deklarujemy ograniczenie emisji w obrębie całego łańcucha wartości. Naszą pasją, jako międzynarodowej sieci odzieżowej, jest znajdywanie rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania zmian klimatycznych – wiemy, że w tym zakresie jest wiele do zrobienia. Nasze plany sięgają daleko i zależy nam, aby podwaliną naszego modelu biznesowego był zrównoważony rozwój. Mamy świadomość, że – ze względu na zakres prowadzonych przez nas działań – nawet najmniejsza zmiana, którą wprowadzamy, robi wielką różnicę. Chcemy to osiągać, nie przerzucając kosztów na naszych klientów. Wierzymy, że zrównoważona moda nie musi oznaczać wysokich cen”.

Uwagi dla redakcji:

 • Karta działań przemysłu modowego na rzecz klimatu, opracowana w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), ma na celu osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

 • Emisja w zakresie 1: Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych ze źródeł należących lub kontrolowanych przez Primark.

 • Emisja w zakresie 2: Generowanie energii elektrycznej nabywanej przez Primark do obsługi sklepów, biur i centrów dystrybucji.

 • Emisja w zakresie 3: Pośrednia emisja będąca następstwem działań Primark, na które firma nie ma wpływu.

 • Więcej informacji na temat programu etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska Primark można znaleźć na naszej stronie.

2023 © Primark Stores Limited