primark.comPraca
Logo Primark
Primark

Newsy biznesowe

Oświadczenie Primark w 10. rocznicę tragedii w Rana Plaza

10 lat od katastrofy w Rana Plaza – zaktualizowane informacje na temat wsparcia udzielonego przez Primark od czasu tragedii i naszego stałego zaangażowania

Zawsze bardzo poważnie traktowaliśmy naszą odpowiedzialność za pracowniczki i pracowników wytwarzających nasze produkty i byliśmy głęboko zszokowani i zasmuceni tragedią w Rana Plaza. Oprócz programu odszkodowań, który zainicjowaliśmy dla setek pracowników naszych dostawców bezpośrednio po zdarzeniu, zapewniliśmy długoterminowe wsparcie finansowe – w obu przypadkach na łączną kwotę ponad 14 milionów dolarów – oraz wsparliśmy setki ofiar za pośrednictwem naszego programu Pashe Achi. 

Pozostajemy zaangażowani w działania w Bangladeszu i we wdrażanie tam bezpiecznych środowisk pracy w naszym łańcuchu dostaw poprzez nasze wieloletnie członkostwo w Porozumieniu, stały nadzór wynikający z naszego Kodeksu postępowania dostawców oraz naszego własnego programu bezpieczeństwa budynków Primark, który działa dziś na pięciu naszych rynkach zaopatrzenia, w tym również w Bangladeszu. Nasz zespół liczy ponad 130 osób pracujących lokalnie w 12 krajach, w tym na wszystkich najważniejszych rynkach zaopatrzenia. Pełnią one istotną rolę w sprawdzaniu, czy nasze standardy są spełniane.

Natychmiastowa reakcja Primark na tragedię w Rana Plaza

Nasz zespół bezpośrednio po katastrofie współpracował na miejscu w Bangladeszu z lokalnymi partnerami, aby zapewnić pomoc żywnościową dla ponad 1265 gospodarstw domowych. 

Wsparcie finansowe i odszkodowanie udzielone przez Primark

  • Zapewniliśmy krótkoterminową pomoc finansową dla 3621 pracowniczek i pracowników i/lub ich rodzin, stanowiącą równowartość dziewięciomiesięcznego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy pracowali w fabryce naszego dostawcy, czy nie.

  • W miesiącach po katastrofie, współpracując z lokalnymi partnerami, w tym z Uniwersytetem w Dhace i w porozumieniu z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), stworzyliśmy długoterminowy program rekompensat dla pracowników w fabryce naszego dostawcy lub osób pozostających na ich utrzymaniu. Rekompensaty długoterminowe wyniosły 11 mln dolarów i zostały wypłacone 672 osobom. Przekazaliśmy również 1 mln funtów na Fundusz Powierniczy Darczyńców Rana Plaza ILO i zapewniliśmy zarówno edukację finansową, jak i dodatkowe wsparcie niefinansowe, aby pomóc w zarządzaniu wypłaconą rekompensatą.

Wsparcie niefinansowe za pośrednictwem naszego programu Pashe Achi, co oznacza „przy tobie”

  • Dziś najbardziej narażeni beneficjenci i byli pracownicy fabryki naszego dostawcy nadal otrzymują wsparcie niefinansowe w ramach programu Pashe Achi, stworzonego we współpracy z Uniwersytetem w Dhace i innymi ekspertami. Obecnie 142 beneficjentów nadal otrzymuje wsparcie w ramach tego programu. Projekt ten ma na celu budowanie pewności siebie i wiedzy u osób poszkodowanych przez tragedię, aby mogły one zarządzać swoją rekompensatą finansową. Otrzymują one również porady dotyczące dostępu do usług zdrowotnych i wsparcia prawnego poprzez regularny kontakt i całodobową infolinię.

Nasz program integralności strukturalnej

  • W 2013 roku w Bangladeszu stworzyliśmy również nasz własny program bezpieczeństwa budynków (znany jako nasz program integralności strukturalnej), aby ocenić bezpieczeństwo wszystkich fabryk dostawców pod kątem międzynarodowych standardów, co do dziś jest głównym elementem naszego programu nadzorowania fabryk dostawców. Jeśli okazuje się, że jakieś obszary wymagają poprawy, współpracujemy z zespołem inżynierów strukturalnych i cywilnych z międzynarodowych firm inżynieryjnych, aby zapewnić naszym dostawcom i ich fabrykom wsparcie techniczne i potrzebne wskazówki. Nasz program integralności strukturalnej został rozszerzony na Pakistan w 2015 r., Birmę i Kambodżę w 2019 r. oraz Indie w 2022 r., a naszą ambicją jest wprowadzenie go na wszystkich naszych rynkach zaopatrzenia.

Porozumienie Międzynarodowe (wcześniej Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w Bangladeszu)

  • Byliśmy również jednym z pierwszych sygnatariuszy Porozumienia w Bangladeszu w 2013 roku. Ponieważ Porozumienie ma na celu przeniesienie wniosków wyciągniętych z Bangladeszu dalej, z radością podpisaliśmy się pod jego rozszerzeniem na Pakistan w 2023 roku.

Nasz Kodeks postępowania i bieżące zobowiązania

  • Każdy dostawca, z którym współpracujemy na naszych rynkach zaopatrzenia, w Bangladeszu i gdzie indziej, musi przestrzegać naszego Kodeksu postępowania. Są to niepodlegające dyskusji, etyczne standardy, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców w fabrykach, z których korzystają przy produkcji dla Primark.

  • Każda fabryka pierwszego stopnia w zatwierdzonym przez Primark łańcuchu dostaw jest kontrolowana co najmniej raz w roku, przeważnie bez zapowiedzi – a w niektórych przypadkach częściej – w celu nadzorowania zgodności z naszym Kodeksem postępowania. Jeśli podczas audytów pojawią się jakiekolwiek problemy, podejmowane są wszelkie starania, aby je rozwiązać. W 2021 roku sami lub za pośrednictwem zewnętrznych wykonawców audytów przeprowadziliśmy 2400 audytów.

  • Od 15 lat nieustannie inwestujemy w rozwój naszego programu Ethical Trade and Environmental Sustainability i nasz zespół. Podstawą tego programu jest nasz Kodeks postępowania. Nasz zespół liczy ponad 130 osób pracujących lokalnie w 12 krajach, w tym na wszystkich najważniejszych rynkach zaopatrzenia. Pracownicy ci odgrywają pierwszoplanową rolę w monitorowaniu, czy nasze standardy są spełnianie.

2023 © Primark Stores Limited