primark.comPraca
Logo Primark
Primark

NEWSY BIZNESOWE

Primark popiera ogłoszoną dziś przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) inicjatywę – COVID-19: Action in the Global Garment Industry

Primark zdecydowanie popiera ogłoszoną dziś, przez działającą przy ONZ Międzynarodową Organizację Pracy, odezwę do nawiązania pilnej współpracy między interesariuszami w celu udzielenia wsparcia pracownikom sektora odzieżowego, którzy zostali dotknięci skutkami epidemii COVID-19.

Katharine Stewart, dyrektorka Ethical Trade and Environmental Sustainability w Primark, powiedziała:
„Inicjatywa MOP ma niebagatelne znaczenie. Producenci i ich pracownicy z łańcucha dostaw dla sektora odzieżowego pilnie potrzebują wsparcia finansowego od światowych instytucji finansowych oraz rządów. Taka pomoc pozwoli zabezpieczyć miejsca pracy i pomoże uporać się z kryzysem. Liczymy, że w dłuższej perspektywie ta inicjatywa umożliwi wsparcie kluczowych obszarów, wśród których znajdują się ochrona zatrudnienia i dostęp do świadczeń zdrowotnych. Aby urzeczywistnić te założenia, potrzebny będzie wspólny wysiłek wszystkich sygnatariuszy”.

Uwagi:

  • Na przestrzeni ostatnich tygodni Primark blisko współpracował z MOP i swoimi dostawcami, aby wypracować sposób, w jaki interesariusze mogą razem udzielić niezbędnego wsparcia osobom dotkniętym kryzysem.

  • Zakrojone na szeroką skalę bezpośrednie rozmowy Primark z dostawcami rozpoczęły się cztery tygodnie temu i pomogły wyodrębnić rozwiązania, które mogłyby złagodzić odczuwany kryzys. Są to, m.in.: wydłużone terminy płatności, zobowiązanie Primark do zapłaty za dodatkowe zamówienia produktów o wartości 370 mln GBP, a także zapłata za partie znajdujące się w magazynach, składach i w tranzycie, o wartości przekraczającej 1,5 mld GBP. Oznacza to, że łączna wartość zapasów produktów Primark – posiadanych i zadeklarowanych – wynosi niemal 2 mld GBP, podczas gdy sklepy pozostają zamknięte.

  • Dodatkowo Primark utworzył fundusz płac, gwarantujący jak najszybsze wypłaty za produkty będące jeszcze w produkcji. Inicjatywa obejmuje Bangladesz, Kambodża, Indie, Birma, Pakistan, Sri Lanka i Wietnam.

  • Primark zdecydowanie naciskał na rządy w krajach, z których pozyskuje produkty, aby aktywnie zaangażowały się we wsparcie lokalnych firm i pracowników – na taką samą skalę, jak robi to Wielka Brytania i wiele państw europejskich.

2023 © Primark Stores Limited