primark.comPraca
Logo Primark
Współpraca BGMEA i Primark w zakresie zrównoważonego rozwoju

PRIMARK CARES

Współpraca BGMEA i Primark w zakresie zrównoważonego rozwoju

BGMEA wyraża poparcie dla celów Primark, wśród których znajduje się zmiana sposobu produkcji odzieży, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o połowę w znacznej części łańcucha dostaw, a także poprawa jakości życia pracowników, którzy się w nim znajdują.

Wiceprezes i prezes Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) spotkali się z kierownictwem Primark oraz Associated British Foods (ABF) w celu omówienia nowej i wielowymiarowej strategii Primark w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Prezes BGMEA – Faruque Hassan i wiceprezes – Miran Ali, spotkali się z dyrektorem generalnym ABF – Georgem Westonem, dyrektorem działu prawnego i sekretarzem spółki ABF – Paulem Listerem, dyrektorem generalnym Primark – Paulem Marchantem, dyrektorką Primark Cares – Lynne Walker, a także Juanem Chaparro – dyrektorem Grupy ds. łańcucha dostaw, zaopatrzeń i jakości. Spotkanie odbyło się w Londynie i miało na celu omówienie nowej strategii Primark Cares w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowaniu BGMEA w jej wdrożenie.

BGMEA wyraża poparcie dla celów Primark, wśród których znajduje się zmiana sposobu produkcji odzieży, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o połowę w znacznej części łańcucha dostaw, a także poprawa jakości życia pracowników, którzy się w nim znajdują.

Bangladesz jest dla Primark drugim najważniejszym rynkiem zaopatrzenia i krajem operacyjnym wielu dostawców oraz fabryk. Zaangażowanie BGMEA – jednej z największych organizacji handlowych tego państwa dla przemysłu odzieżowego – i jej członków, może odegrać dużą rolę w osiągnięciu wyznaczonych przez Primark celów.

Obie strony szczegółowo omawiały wyznaczone przez Primark działania, które firma chce wdrożyć w przeciągu kolejnej dekady: Primark ambitnie nakreśliło swoje cele, wśród których znajduje się jeszcze większe zaangażowanie w użycie materiałów pochodzących z recyklingu, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a także nieustanna praca nad poprawą warunków życia i dobrostanu pracowników zaangażowanych w łańcuch dostaw. Oznacza to, że osiągnięcie wielu nowych założeń będzie w znacznej mierze zależało od wieloaspektowych zmian w łańcuchu dostaw Primark. Mając na uwadze powyższe, wsparcie zewnętrznych interesariuszy, takich jak BGMEA, jest kluczowe.

Zarówno Primark, jak i BGMEA mają podobne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju – w szczególności w kontekście dobrostanu i edukacji pracowników. Obie organizacje będą w przyszłości dzielić się nabytym doświadczeniem i wdrażać w swoich działaniach dobre praktyki.

2023 © Primark Stores Limited