Reports - Primark Cares

Reports

KENNISGEVING BETREFFENDE DE WET OP MODERNE SLAVERNIJ

De Britse ‘Modern Slavery Act 2015’ is bedoeld om mensenhandel en moderne slavernij tegen te gaan. Deze wet bepaalt dat Britse organisaties met een omzet van meer dan GBP 36 miljoen verplicht zijn om een jaarverslag te publiceren waarin wordt uiteengezet welke stappen tijdens het boekjaar zijn genomen om moderne slavernij en mensenhandel binnen het eigen bedrijf en de toeleveringsketens te voorkomen.

De verklaring van Primark Stores Limited inzake moderne slavernij kan hieronder worden gedownload. De verklaring geeft een overzicht van het beleid van Primark en bevat informatie over de manier waarop het bedrijf omgaat met de risico’s, zowel in de toeleverketen als binnen het eigen bedrijf. De verklaring zal in overeenstemming met de richtlijnen van de ‘Modern Slavery Act 2015’ jaarlijks worden geactualiseerd.

PDF downloaden:

Kennisgeving betreffende de wet op moderne slavernij 2021

Kennisgeving betreffende de wet op moderne slavernij 2020

Kennisgeving betreffende de wet op moderne slavernij 2019

Kennisgeving betreffende de wet op moderne slavernij 2018

Kennisgeving betreffende de wet op moderne slavernij 2017

Kennisgeving betreffende de wet op moderne slavernij 2016


VERSLAG UITBRENGEN BIJ HET ETI

Het Ethical Trading Initiative (ETI) is een vereniging van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties die wereldwijd respect voor de rechten van arbeiders bevordert. Toen wij in 2006 lid werden, ondertekenden we de Principles of Implementation van het ETI. Deze beginselen zetten uiteen hoe de leden ethische handel moeten benaderen. De beginselen omvatten het volgende: een duidelijke commitment aan ethische handel; ethische handel integreren in de belangrijkste bedrijfsactiviteiten; jaar op jaar verbetering van arbeidsomstandigheden bevorderen; leveranciers helpen arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Als lid dienen wij een jaarverslag aan het ETI te overleggen waarin wordt uiteengezet welke stappen wij nemen om haar beginselen in onze aanvoerketen te implementeren. Naast dit verslag overleggen wij tevens een afzonderlijk strategisch plan, dat de doelstellingen van onze werkzaamheden op het gebied van ethische handel voor de komende 3-5 jaar uiteenzet.

Het ETI beoordeelt elk verslag dat wij overleggen. Het ETI bepaalt waar vorderingen zijn gemaakt en waar verdere maatregelen nodig zijn. ETI kent ons sinds 2011 de hoogste status van “leider” toe vanwege onze inzet, implementatie en vorderingen. Wij zijn vastberaden om met het ETI te blijven samenwerken om verbeteringen te bewerkstelligen.


VERSLAG UITBRENGEN BIJ DE DUITSE TEXTILBÜNDNIS

De Duitse Textilbündnis (een partnerschap voor duurzaam textiel) is een programma met meerdere belanghebbenden dat bedrijven, verenigingen, niet-gouvernementele organisaties, vakbonden, andere organisaties en de Duitse overheid bijeen brengt. Leden delen hun expertise en streven naar sociale, ecologische en economische verbeteringen in de toeleveringsketen van de textielindustrie.

Routekaart

  |  

Voortgangsverslag

2019   |   2019
2018   |   2018
2017   |   2017

HET MVO-RAPPORT VAN ABF

Onze moedermaatschappij Associated British Foods plc (ABF) rapporteert in haar jaarverslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen ook over het werk dat Primark uitvoert om ethische handel en duurzaamheid van het milieu te bevorderen. Dit verslag bevat nieuws over een aantal MVO-activiteiten en strategische bedrijfsdoelstellingen met betrekking tot ethische handel en duurzaamheid van het milieu, inclusief de vorderingen van het Primark-team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu.

Ga naar de website van ABF om hun verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen te lezen.

NAAR DE WEBSITE VAN ABF


VERSLAG OVER ONZE MILIEUPRESTATIES

We brengen jaarlijks verslag uit over onze vorderingen met de programma’s en initiatieven van het Environmental Sustainability Team, het Primark-team dat verantwoordelijk is voor duurzaamheid van het milieu.  Deze verslagen bieden een overzicht van ons werk om de zes milieufocusgebieden, die worden vermeld in ons milieubeleid, verspreid over onze hele aanvoerketen aan te pakken.

Betrokkenheid bij Detox

Rapport 2018/2019

Rapport 2017/2018

Rapport 2016/2017

Rapport 2015/2016

Rapport 2014/2015


JAARPRESTATIE

Elk jaar worden belangrijke gegevens van ons programma voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu onafhankelijk beoordeeld. Het werk wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij en omvat informatie over het aantal audits dat wij dat jaar in fabrieken hebben uitgevoerd en welke ethische score fabrieken in hun laatste audit kregen.

PDF downloaden:

Onze prestatie

Controleverklaringen


REACTIE OP VERZOEKEN VAN BELANGHEBBENDEN

Wij reageren op verzoeken van NGO’s en andere belanghebbenden om aan te tonen hoe wij onze verplichtingen nakomen en specifieke kwesties aanpakken. Deze verzoeken komen bijvoorbeeld van het Business and Human Rights Resource Centre en Know the Chain.

Klik op de onderstaande lijst om enkele reacties op verzoeken van belanghebbenden te bekijken.

Environmental Audit Committee 13.11.20

Environmental Audit Committee 12.10.18

Environmental Audit Committee 03.09.18

Know The Chain 2016

BHRRC Turkey

BHRRC Myanmar