Materiaal

We geven regelmatig actuele informatie en ander nieuws over de voortgang van ons Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme. We spreken ons publiekelijk uit over bepaalde verplichtingen, zoals de Modern Slavery Act, en brengen verslag uit over de vorderingen die wij maken op bepaalde gebieden van ons programma.
Materiaal - Primark Cares

Het gaat daarbij onder meer om de manier waarop we bepaalde verbintenissen nakomen en welke stappen we ondernemen om een bepaalde problematiek aan te pakken. Sommige verslagen worden geschreven als reactie op een verzoek om informatie van een specifieke groep, terwijl andere regelmatiger verschijnen, zoals ons tweejaarlijkse verslag voor de Partnership for Sustainable Textiles in Duitsland. Het moederbedrijf van Primark, Associated British Food plc (ABF), publiceert jaarlijks een verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin staat actuele informatie over de werkzaamheden van Primarks Ethical Trade and Environmental Sustainability-team. Hier vind je een selectie van verslagen en verklaringen over de vooruitgang die we boeken.