Van duurzaam naar herstellend – Primark Cares

Van duurzaam naar herstellend

We weten dat er bij het verbouwen van katoen vaak veel chemische meststoffen, pesticiden en water worden gebruikt, tenzij er duurzamere landbouwmethoden worden toegepast.

Duurzamer katoen

Dat is één van de redenen waarom Primark sinds 2013 samenwerkt met CottonConnect om het Sustainable Cotton Programme van Primark (PSCP) te ontwikkelen, dat programma is gebaseerd op de REEL-code. De REEL-code, ontwikkeld door CottonConnect, is een driejarig landbouwprogramma waarbij boeren duurzamere manieren leren om katoen te verbouwen. Het PSCP is de grootste in zijn soort in de mode-industrie. Voor dit programma worden lokale implementatiepartners ingehuurd om rechtstreeks samen te werken met katoenboeren in India, Pakistan en Bangladesh. We leren de boeren hoe ze katoen op een duurzamere manier kunnen verbouwen door minder water, chemische meststoffen en pesticiden te gebruiken.

Deze werkwijzen bieden aantoonbare voordelen. Boeren die deelnamen aan het programma, hebben hun verbruik van chemische pesticiden met gemiddeld 40% verlaagd, hun verbruik van chemische meststoffen met 25% en hun waterverbruik met 10%. Het programma is dus een groot succes.

De gemiddelde oogst van boeren is toegenomen, net als hun winst. Daarnaast hebben ze minder landbouwmiddelen hoeven te gebruiken, zoals pesticiden, meststoffen en water.

Op dit moment is een derde van het katoen in onze kledingstukken gerecycled, biologisch of verkregen via ons Sustainable Cotton Programme. We hebben nu bijna 150.000 boeren opgeleid in duurzamere landbouwmethoden en zijn goed gepositioneerd om onze doelstelling van 160.000 boeren tegen het einde van 2022 te bereiken.

Betere bodemgezondheid

We moeten het echter nog beter doen en méér doen om het lokale milieu te verbeteren en herstellen in de landen waar onze materialen worden verbouwd.

Voor katoenteelt weten we bijvoorbeeld dat er bij grondbewerking (het omspitten van de grond) en bij het gebruik van conventionele meststoffen, CO2 vrijkomt. We weten ook dat grond een belangrijke rol speelt in de gezondheid van ecosystemen. Ze zijn een belangrijke bron van biodiversiteit en helpen om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren.

We werken samen met boeren om nieuwe landbouwmethoden, zoals bodemsanering, te introduceren. Deze methoden zijn niet alleen bevorderlijk voor het ecosysteem van het landbouwbedrijf, maar dragen ook bij aan betere kansen voor levensonderhoud. We noemen dit regeneratieve landbouw. Het PSCP gebruikt al methoden waarmee boeren minder chemische pesticiden en meststoffen hoeven te gebruiken en die bijdragen aan betere bodemverzorging en plaagbestrijding. We zullen boeren blijven helpen deze landbouwmethoden in de praktijk te brengen. Daarnaast zijn we ook van plan om andere regeneratieve methoden te introduceren bij boeren in het programma zodat we de positieve impact van hun landbouwactiviteiten op het milieu en hun leefomstandigheden kunnen versterken.

Betere landbouwmethoden

We werken samen met CottonConnect en onze lokale implementatiepartners aan nog betere landbouwpraktijken. Samen met CottonConnect ontwikkelen we ook een nieuwe toonaangevende code voor regeneratieve katoenteelt en we gaan met boeren samenwerken aan een uitgebreid trainingsprogramma. Met dit programma bouwen we voort op onze bestaande PSCP-training en leren we boeren hoe ze meer regeneratieve landbouwmethoden kunnen uitvoeren. Dit is een ambitieus plan dat veel tijd gaat kosten. We willen ervoor zorgen dat elke PSCP-boer vóór 2030 meer regeneratieve landbouwmethoden toepast.

Om de nieuwe methoden uit te testen, zijn we in 2021 een pilotprogramma gestart met 3000 boeren in India, Pakistan en Bangladesh. De boeren leren hierbij wat de voordelen zijn van meer regeneratieve landbouwmethoden en krijgen trainingen over hoe ze deze kunnen toepassen.

Ze leren onder andere de volgende methoden:

  • Gebruik van tussengewas en dekgewas – waarbij er gewassen worden verbouwd om de grond te beschermen en om te voorkomen dat er grond wegwaait nadat de hoofdgewassen zijn geoogst.
  • Verbetering van de bodemgezondheid door de grond minder te bewerken en biologische bodembedekking aan te planten – om de bodem zo min mogelijk te verstoren.
  • Betere veeteelt – om de gezondheid van vee te verbeteren, maar ook voor de diversificatie van het inkomen van boeren.
  • Boslandbouw – wat inhoudt dat er tussen de gewassen of in weilanden bomen worden geplant die fungeren als windbrekers, als bron van voeding, brandstof of inkomsten, en voor de opslag van koolstof ter verrijking van de grond en om erosie te beperken.

Met deze pilot leren we meer over hoe we het land en de biodiversiteit in een betere staat kunnen houden.

Het allereerste schaalbare programma voor regeneratieve landbouw

Het pilotprogramma helpt ons ook de nieuwe REEL-code voor regeneratieve katoenteelt nauwkeuriger af te stemmen. We hopen dat deze code het allereerste schaalbare programma voor niet-biologische, regeneratieve landbouw wordt. Het programma stoelt op landbouwmethoden die worden ingezet voor betere bodemgezondheid, meer biodiversiteit, minder waterverbruik en het verkleinen van de impact op klimaatverandering. Daarnaast hopen we boeren en hun gemeenschappen hiermee een duurzamere, stabielere levensstandaard te bieden. Dat laatste is cruciaal, want regeneratieve landbouw moet wel een economisch rendement opleveren voor boeren. Pas dan hebben deze methoden vanuit bedrijfskundig opzicht zin en worden boeren gemotiveerd om hun werkwijzen aan te passen.

Natuurlijk is elk landbouwbedrijf anders, dus er is niet één pasklare oplossing voor alle boeren. Daarom werken we net als voor ons PSCP samen met onze lokale partners om te ontdekken wat het beste werkt in de lokale context. Deze partners houden ook de voortgang op jaarbasis bij.

En we gaan nog verder! We weten dat we belangrijk werk verrichten en dat boeren er ook veel baat bij hebben. Daarom heeft CottonConnect besloten de baanbrekende REEL-code voor regeneratieve katoenteelt ook beschikbaar te maken voor andere merken, retailers en boeren. Hiermee hoopt de organisatie dat anderen ook van het programma zullen profiteren en dat we ons samen kunnen inzetten voor een gezondere natuur.