Financiële stabiliteit bieden – Primark Cares

Financiële stabiliteit bieden

Een van de vragen die we het vaakst krijgen, is of het met zulke lage prijzen wel mogelijk is dat degenen die onze kleding maken, eerlijk betaald krijgen. Het prijskaartje aan een kledingstuk zegt echter niets over het salaris dat iemand krijgt om die kleding te maken.

We voeren vanuit het reeds lang gevestigde auditprogramma van Primark voor ethische handel al controles uit om te verzekeren dat medewerkers het lokale minimumloon betaald krijgen. En we hebben ons nu voorgenomen nog verder te gaan.

Als onderdeel van ons doel om medewerkers in onze toeleveringsketen financiële stabiliteit te bieden, zetten we ons in voor een leefbaar loon voor iedereen die meewerkt aan de productie van onze kleding. We zijn ons ervan bewust dat dit een ingewikkelde uitdaging is, maar het is wel de juiste weg. We zijn vastberaden om de omvang van ons bedrijf te benutten om betekenisvolle, meetbare voortgang teweeg te brengen, zowel door zelf te veranderen als door samen te werken met anderen.

Wat is een leefbaar loon?

Maar wat bedoelen we eigenlijk met een leefbaar loon? En hoe bepalen we hier een acceptabele maatstaf voor? Wij geloven dat je voor beide het beste een overeenkomst kunt bereiken door middel van constructieve gesprekken tussen medewerkers en hun werkgever. We willen dat soort gesprekken mogelijk maken via ACT. ACT is een overeenkomst tussen twintig internationale merken en de IndustriALL Global Union die als doel heeft een leefbaar loon te bieden aan medewerkers in de toeleveringsketens voor textiel en kleding. Primark is een van de merken die hebben geholpen bij het opzetten van deze overeenkomst.

We weten dat het gekozen pad niet voor alle medewerkers in elk land is weggelegd. Daarom gebruiken we de Living Wage-aanpak van de wereldwijd erkende Global Living Wage Coalition als betrouwbare benchmark. Deze organisatie maakt gebruik van de ANKER-methode, die een leefbaar loon definieert als het minimumloon dat werkenden nodig hebben om in hun eigen basisbehoeften en die van hun gezin te voorzien, plus een deel vrij besteedbaar inkomen.1 Het geld moet worden verdiend tijdens een standaardwerkweek en vooral zonder overwerk.2 Basisbehoeften zijn onder andere voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding en een voorziening voor onverwachte gebeurtenissen. Dit gaat verder dan het minimumloon, het wettelijk beschermde minimumsalaris dat werkenden in een bepaald land ontvangen en waar we momenteel op controleren in ons auditprogramma voor ethische handel.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alleen lonen van belang zijn. Hoewel een hoger inkomen nodig is om financiële stabiliteit op te bouwen, willen we daarnaast trainingen, onderwijs en ondersteuning bieden zodat medewerkers hun persoonlijke financiën beter kunnen beheren. We willen medewerkers ook meer sociale bescherming bieden, wat van groot belang is als iemand ziek wordt of gewond raakt.

Waarom is het zo'n grote uitdaging? Laten we uitleggen hoe lonen werken.

Net als de meeste retailers heeft Primark geen eigen fabrieken. We werken rechtstreeks met leveranciers die op hun beurt een overeenkomst hebben met fabrieken. Deze fabrieken nemen medewerkers in dienst en betalen ze voor hun werk.

Wat veel mensen over het hoofd zien, is dat fabrieken vaak voor veel verschillende klanten tegelijk werken. Ze produceren op één dag dus kleding voor meerdere merken. De medewerkers krijgen altijd hetzelfde bedrag betaald voor een dag werk, ongeacht of de kleding die ze maken straks in de winkel ligt voor 20 euro of 2 euro. In de praktijk is Primark dus maar een van de vele klanten die een fabriek gebruikt, en dus maar één partij die bijdraagt aan het salaris dat medewerkers betaald krijgen. Dit is een van de grootste uitdagingen waarmee de sector te maken heeft en om voortgang te boeken moeten we daarom samenwerken.

Samen bereiken we meer

De vraag is dus: wat kunnen we doen? Aangezien er zo veel partijen zijn die een rol spelen bij het bepalen van de lonen, geloven we dat we het salaris van medewerkers pas echt kunnen veranderen als leveranciers, merken, vakbonden, overheden en personeelsvertegenwoordigers allemaal samenwerken. Hoewel we samen vooruitgang blijven boeken, weten we ook dat er geen snelle of gemakkelijke oplossingen zijn, maar we hebben vijf verbintenissen opgesteld die ons helpen dichter bij ons doel te komen.

  1. Meer samenwerken binnen de sector, onder andere door middel van ACT
  2. Vóór 2023 de afspraken van de ACT Purchasing Practice implementeren
  3. Samen met partners de meetbaarheid en transparantie verbeteren
  4. Onze leveranciers ondersteunen om medewerkers een leefbaar loon te bieden
  5. Medewerkers sociale bescherming en financieel training bieden

1. Samen in ACTie komen

Primark is een van de oprichters van ACT en we geloven dat het ACT-framework nog steeds de beste aanpak biedt om ons doel te bereiken. We bouwen voort op de actieve rol die we tot nu toe hebben gespeeld en blijven stappen zetten in de richting van uitgebreide nationale overeenkomsten voor collectieve onderhandeling in onze markten. We willen onze energie en aandacht binnen deze ACT-markten verschuiven, want we geloven dat dat een van de beste manieren is om echte, betekenisvolle verandering teweeg te brengen.

2. De afspraken van de ACT Purchasing Practice implementeren

We kunnen veel bereiken met onze eigen commerciële initiatieven, te beginnen bij onze bestaande doelen voor de implementatie van de Global Purchasing Practices van ACT vóór 2023. Inkooppraktijken bepalen voor een groot deel of leveranciers hun medewerkers een leefbaar loon kunnen bieden, dus we hopen ze door middel van veranderingen in onze samenwerking de zekerheid te bieden die nodig is om deze stap te zetten.

Een aantal voorbeelden:

  • Eerlijke betalingsvoorwaarden We hebben al een standaardbetalingstermijn van dertig dagen ingevoerd voor leveranciers. En we hebben de Prompt Payment Code van de Britse overheid ondertekend. Die zorgt ervoor dat onze leveranciers hun geld snel binnen hebben en ondersteunt ze bij het uitbetalen van salarissen.

  • Training over verantwoorde inkoop – We bouwen voort op eerdere programma's om onze productteams meer te leren over verantwoorde inkooppraktijken en wat ze hier in de praktijk van merken. Onze productteams werken nauw samen met onze leveranciers. Daarom willen we hun kennis uitbreiden en helder communiceren over onze verwachtingen en de steeds veranderende procedures voor leveranciers.

  • Een verantwoorde exitstrategie – We hebben vanuit ACT nieuwe richtlijnen ontwikkeld waarin staat wat er wordt verwacht als een commerciële overeenkomst met een leverancier eindigt Hierin staat dat we moeten samenwerken om de potentiële gevolgen voor medewerkers te evalueren en dat we samen een gefaseerd exitplan moeten opstellen om waar mogelijk de impact op medewerkers te beperken, bijvoorbeeld door afspraken te maken over lonen.

Alle leden van ACT moeten hun eigen voortgang met betrekking tot deze verbintenissen bijhouden en hierover verslag uitbrengen. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd om te laten zien welke stappen er zijn gemaakt en transparantie te bieden over de geïdentificeerde verbeterpunten.

3. Metingen en transparantie zijn essentieel
Om de daadwerkelijk uitbetaalde salarissen in beeld te brengen, werken we samen met een onafhankelijke externe partij die op een consistente manier informatie verzamelt over de fabriekslonen in de landen waar we de meeste producten inkopen. Zo kunnen we de kloof tussen een leefbaar loon en het daadwerkelijke salaris van medewerkers goed in kaart brengen. We voeren deze gegevens vervolgens in op het Fair Compensation Dashboard van de Fair Labor Association (FLA), waarmee we de groei van reële lonen kunnen bijhouden. Dit doen we voor alle landen waar we de meeste producten inkopen en we willen daarnaast onze bevindingen over de loonontwikkeling publiceren, zodat onze voortgang transparant is.

Het is ook belangrijk dat we overeenstemming bereiken over een vastgestelde benchmark voor een leefbaar loon binnen elke markt. Daarom gaan we een samenwerking aan met de Global Living Wage Coalition (GWLC), om bij te dragen aan benchmarks voor een leefbaar loon in onze belangrijkste inkoopmarkten en om het werk van de GLWC uit te breiden naar markten waar momenteel nog geen benchmarks zijn.

4. Onze leveranciers ondersteunen en belonen

We weten hoe belangrijk het is om samen te werken met onze leveranciers om leefbare lonen mogelijk te maken, vooral omdat degenen die producten voor Primark maken, niet rechtstreeks voor ons werken. We willen helder en eerlijk met onze leveranciers communiceren over onze ambitie en over het feit dat we na verloop van tijd een andere werkwijze zullen hanteren voor de manier waarop we leveranciers selecteren en met ze samenwerken. We geven immers steeds meer de voorkeur aan leveranciers die zich net als wij inzetten voor een leefbaar loon en die, waar mogelijk, actief betrokken zijn bij ACT. We willen sterkere, strategischere samenwerkingen opbouwen waarbij we onze leveranciers ondersteunen. We willen betere voorspellingen en planningen bieden zodat leveranciers hun productie efficiënter kunnen maken en medewerkers zo een hoger salaris kunnen betalen.

5. Medewerkers sociale bescherming en financiele opleiding bieden

We zijn ook van plan om onze bestaande programma's ter ondersteuning van medewerkers uit te breiden, zodat we hun financiële kennis kunnen vergroten. Medewerkers leren door middel van deze programma's over financiële basisvoorzieningen en hoe ze hun huishoudbudget kunnen beheren. We hebben ook gezien dat medewerkers baat hebben bij betere sociale bescherming, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of letsel. Ook hier zullen we ons dus voor inzetten.


1 https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/
2 https://actonlivingwages.com/who-we-are/