Women Win

Women Win is een internationale NGO die de positie van vrouwen en meisjes tracht te versterken door sport, mentoring, ondersteuning en de ontwikkeling van leiderschaps- en sociale vaardigheden. Primark werkt sinds 2013 met Women Win om vrouwelijke fabrieksarbeiders in India steun en voorlichting te geven over dingen zoals communicatievaardigheden en rechten op het werk.