Textiles 2030

Primark was een van de eerste ondertekenaars die zich aansloten bij Textiles2030, een vrijwillig samenwerkingsverband geleid door WRAP dat voortbouwt op de geleerde lessen en successen van SCAP 2020. Het programma is bedoeld om het traject van de textielindustrie naar circulariteit en systeemverandering te versnellen door de impact van kleding en woningtextiel op klimaatverandering te beperken in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en de Fashion Industry Charter for Climate Action van de VN. Onze inzet voor Textiles2030 omvat het delen van de ambitie om een landelijke roadmap voor circulair textiel te maken door duurzamere, recyclebare en herbruikbare producten te produceren en meer gerecycled circulair materiaal te gebruiken.