Protecting Our Planet - Primark Cares

Voldoen aan internationale normen

Als we onze prestaties willen verbeteren, moeten we onze toeleveringsketen daarbij betrekken. Wij bezitten of beheren de fabrieken die onze producten maken niet, dus om een duurzamer bedrijf te worden, is het heel belangrijk dat we een nauwe, vertrouwensvolle band met ze opbouwen.

Onze fabrieken helpen om beter te werken

Ons team gaat verder dan conformiteitscontroles. We zijn ervan overtuigd dat,hoe meer fabrieksmanagers weten over de normen die we verwachten en waarom die belangrijk zijn, hoe groter de kans wordt dat fabrieken hier ook daadwerkelijk aan zullen voldoen. We zien ook dat bepaalde werkprocessen en -systemen in sommige fabrieken niet optimaal worden benut, zoals bijvoorbeeld specifieke hr-processen. Daarom werkt ons Ethical Trade and Environmental Sustainability-team nauw samen met leveranciers, hun fabrieken en lokale partners om trainingen en programma's te bieden waarmee fabrieken aan de slag kunnen met kwesties en vereisten die relevant zijn voor de lokale context.

In onze samenwerking met fabrieksmanagers staat duidelijke en open communicatie over de verwachte normen centraal. Ons Ethical Trade and Environmental Sustainability-team neemt de tijd om fabrieksmanagers uit te leggen wat de bepalingen in onze gedragscode inhouden en wat we van ze verwachten. We leggen bijvoorbeeld uit waarom personeelsdossiers compleet moeten zijn of wat het belang is van brandalarmen in elk deel van het pand. Vaak gebeurt dit op locatie als onderdeel van e'e'n-op-e'e'n gesprekken. Soms willen we echter een aantal fabrieken tegelijk aanspreken.

In dat geval organiseren we externe workshops waarin we uitleg en ondersteuning bieden voor relevante onderwerpen. Tijdens deze workshops krijgen fabrieken en leveranciers de kans om iets van elkaar te leren over de dagelijkse bedrijfsvoering in de fabriek. Hoe deze sessies er precies uitzien, is afhankelijk van wat het beste werkt voor de betrokkenen. In Turkije organiseren we bijvoorbeeld vaak workshops van een hele dag waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. We bespreken bijvoorbeeld een aantal bepalingen uit onze gedragscode, geven een overzicht van nieuwe wetgeving (zoals de Britse Modern Slavery Act), frissen de kennis over brandveiligheid op of bespreken zelfs hoe fabrieken zich kunnen voorbereiden op een aardbeving.

Workshops worden doorgaans gegeven door iemand van ons Ethical Trade and Environmental Sustainability-team, maar we werken ook samen met andere deskundige organisaties. In Zuidoost-Azië hebben we ons bijvoorbeeld aangesloten bij het Better Work-programma, een samenwerking tussen de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties en de International Finance Corporation (IFC), een lid van de Wereldbankgroep.

Better Work is bedoeld om verschillende groepen binnen de kledingindustrie samen te brengen met als doel de arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren en ervoor te zorgen dat de arbeidsrechten van medewerkers beter worden gerespecteerd. Met dit programma wordt bekeken in hoeverre elke fabriek aan de internationale arbeidsnormen voldoet en krijgt elke fabriek praktische ondersteuning waarmee werknemers en werkgevers eventuele vastgestelde problemen kunnen aanpakken en oplossen. Fabrieken die meedoen met Better Work, krijgen ondersteuning en begeleiding van één centrale instantie. Dit is een effectieve aanpak want hiermee voorkom je dat fabrieken zich moeten aansluiten bij verschillende initiatieven van alle merken of retailers waarvoor ze produceren.

Deze combinatie van trainingen, programma's en workshops ter ondersteuning van de fabrieken in onze toeleveringsketen is wat ons betreft een effectieve manier om sterke samenwerkingen op te bouwen en verbetering te stimuleren.