Primark wordt lid van het Textiles 2030-programma van WRAP

Primark is verheugd een van de eerste ondertekenaars te zijn van Textiles 2030, het door de Britse milieu-experts WRAP geïntroduceerde Sustainable Textile Action Plan.

In de komende tien jaar zal dit belangrijke programma proberen om het traject van de textielindustrie naar circulariteit te versnellen en de milieu-impact van kleding en woningtextiel te beperken door middel van praktische interventie in de textielketen.

Primark was voorheen lid van het Sustainable Clothing Action Plan van WRAP en heeft samen met WRAP, andere kledingmerken en partners een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de doelen voor Textiles 2030, dat een ambitieus vervolg is van dat oorspronkelijke programma.

Als ondertekenaar van Textiles 2030 belooft Primark niet alleen actie te ondernemen wat betreft de eigen bedrijfsvoering, zoals klanten aanmoedigen om kleding en textielproducten op nieuwe, duurzamere manieren te gebruiken en verwijderen, maar ook samen te werken met andere ondertekenaars. De bedoeling is om via discussies binnen de sector sneller een circulaire economie voor textiel te creëren en de groeiende koolstofimpact van textielproducten te verkleinen.

Net als de andere ondertekenaars zal ook Primark doelen stellen om emissies gedurende de gebruiksduur te verlagen, de impact van zijn productportfolio meten, op prioriteiten reageren en jaarlijks verslag uitbrengen aan WRAP. Elke ondertekenaar van het programma moet proberen om:

  • De totale uitstoot van broeikasgassen van nieuwe producten met 50% te verlagen, genoeg om opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn
  • Het totale waterverbruik van verkochte nieuwe producten met 30% te verlagen

Katharine Stewart, Group Corporate Responsibility Director van Associated British Foods, de moedermaatschappij van Primark, zegt hierover:

“We zijn verheugd om een van de eerste ondertekenaars van het Textiles 2030-programma van WRAP te zijn. Het is een initiatief dat goed is uitgelijnd met onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen en het streven naar circulariteit in de mode-industrie.

“Primark was lid van het oorspronkelijke Sustainable Clothing Action Plan van WRAP, dat tot dusver heeft geleid tot een reductie van meer dan 10% in de drie belangrijkste doelgebieden: koolstof, water en afval naar stortplaatsen. We zijn ook lid van het initiatief Make Fashion Circular van de Ellen MacArthur Foundation en werken samen met industrie-experts en retailers aan nieuwe manieren om de kledingindustrie duurzamer te maken.

“We werken hard om onze impact op de planeet tot een minimum te beperken, van de manier waarop we onze grondstoffen verkrijgen tot de manier waarop we onze winkels organiseren. We zijn er tevens van overtuigd dat we in aanvulling op ons eigen werk op dit vlak door middel van samenwerking met anderen in de industrie een grote stap vooruit kunnen zetten op weg naar een circulaire textieleconomie.”

Opmerking voor de redactie

Het werk van het Primark-team dat verantwoordelijk is voor duurzaamheid van het milieu beslaat vele facetten: hoe grondstoffen zoals katoen worden betrokken, de milieu-impact van productieprocessen in fabrieken, de efficiëntie van Primark-winkels en onze belofte om overal waar mogelijk te recyclen. Hier volgen enkele voorbeelden van ons werk op dit gebied:

  • Sinds 2013 leiden we boerinnen op om katoen te verbouwen met meer milieuvriendelijke praktijken waarbij minder water en minder chemische pesticiden en meststoffen worden gebruikt. We hebben het programma voor duurzaam katoen van Primark in 2019 aanzienlijk uitgebreid en streven ernaar om tegen 2022 maar liefst 160.000 boerinnen op te leiden. Dit is het grootste onafhankelijke programma in zijn soort dat door een modewinkelbedrijf wordt beheerd.
  • Vorig jaar heeft Primark het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) ondertekend, dat ernaar streeft om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30% te verlagen. Hiermee verplichten wij ons tot verlaging van de uitstoot in onze hele waardeketen, en zelfs buiten onze eigen bedrijfsactiviteiten, die het overgrote deel van onze koolstofvoetafdruk uitmaakt.
  • In juli 2020 lanceerden we een programma om in onze winkels te recyclen. Overal in het VK zijn er in onze winkels inzameldozen beschikbaar waar klanten hun afgedragen kleren, schoenen, textielproducten en tassen kunnen inleveren, ongeacht het merk. Alle donaties worden hergebruikt, gerecycled of voor een ander doel ingezet, niets belandt op de vuilstort. De winst van dit programma gaat naar UNICEF, de wereldwijde liefdadigheidspartner van Primark, ter ondersteuning van hun onderwijsprogramma voor kwetsbare kinderen verspreid over de hele wereld.
  • In Europa zijn we in 2010 een partnerschap aangegaan met de liefdadigheidsinstelling Newlife om niet-verkochte producten te doneren en monsters van onze winkels te kopen om geld in te zamelen voor hulpbehoevenden. In de VS werken we samen met de non-profitorganisatie Delivering Good. Onze Amerikaanse winkels schenken niet-verkochte kleding aan de organisatie, die de kleren vervolgens verdeelt onder hulpbehoevenden verspreid over de hele wereld.