Primark voegt tweede groot productieland toe aan Sustainable Cotton Programme

  • Primark verkocht in eerste jaar 4,4 miljoen pyjama’s met duurzame katoen
  • Programma wil duurzamekatoenketen van teler tot winkel in beeld brengen en richt zich nu ook op zelfstandige katoenboeren en -boerinnen in Pakistan
  • In 2022 zullen meer dan 30.000 boeren en boerinnen¹ zijn ingeschreven voor het programma om duurzame katoenteeltmethoden te leren.

Een jaar na de presentatie van de eerste lijn producten op basis van duurzame katoen van zelfstandige boerinnen in de Noord-Indiase deelstaat Gujarat breidt Primark zijn Sustainable Cotton Programme uit naar Pakistan, een van de belangrijkste katoen producerende landen.

Een op de drie vrouwenpyjama’s in het Verenigd Koninkrijk wordt bij Primark gekocht. In augustus vorig jaar maakte Primark plannen bekend om via het Primark Cares-initiatief duurzaam geteelde katoen te gaan verwerken in vrouwenpyjama’s, een van zijn best verkopende producten. Nu, een jaar na dato, zijn er 4,4 miljoen pyjama’s verkocht van katoen die door de hele keten van boer tot en met winkel is gevolgd. Inmiddels heeft Primark nog eens twintig nieuwe ontwerpen geïntroduceerd.

In de jongste fase van het Sustainable Cotton Programme heeft Primark de introductie van het programma in Pakistan voorbereid, samen met de agrarische experts van CottonConnect en de lokale ngo REEDS (Rural Education and Economic Development Society). Naar verwachting zullen 20.000 boeren en boerinnen in Pakistan aan het programma deelnemen, waarmee het totaal aantal boeren en boerinnen dat in India en Pakistan in duurzame teeltmethodes is getraind in 2022 zo’n 30.000 zal bedragen.

Pakistan is al enige tijd een belangrijke katoenleverancier voor Primark. De vruchtbare bodem vormt een optimale basis voor katoenteelt en het land kent een aanzienlijke textielindustrie, met sterke handelskanalen naar buitenlandse markten. De Pakistaanse boeren en boerinnen kunnen hogere opbrengsten en verdiensten tegemoetzien, door het succes van het programma dat in 2013 in het Indiase Gujarat van start ging en waar tot dusver meer dan 6.000 zelfstandige boerinnen aan deelnamen. De boerinnen die de opleiding voltooiden, zagen hun gemiddelde winst met bijna 200% stijgen.

Het Primark Sustainable Cotton Programme is ontwikkeld om kleine boeren en boerinnen te trainen in duurzame landbouwtechnieken. Ze worden door CottonConnect getraind in de meest geschikte landbouwtechnieken voor hun land, van zaadselectie, zaaibeleid, bodemverzorging, water, pesticiden en plaagbestrijding tot oogsten, vezelkwaliteit en sortering en opslag van de geoogste katoen. Door te beginnen met de eerste schakel in de productieketen kan Primark in samenwerking met CottonConnect elk stadium van de keten volgen, van de landbouw via de leverancier tot op de schappen van de Primarkwinkels.

Shahid Saleem, Executive Director van REEDS:
"We werken al zestien jaar aan het verbeteren van levens binnen landelijke gemeenschappen in Pakistan. Dit is de eerste keer dat we samenwerken met een grote kledingwinkel in een van onze programma's. Door samen te werken met Primark en CottonConnect kunnen we duizenden boeren, boerinnen en hun gezinnen ondersteunen in de Punjab- en Sindh-regio's van Pakistan."

Alison Ward, CEO van CottonConnect:
“We vinden het geweldig om samen met Primark nieuwe katoenboeren en -boerinnen op te kunnen leiden in duurzame teeltmethodes. We zien een enorm potentieel binnen de plattelandsgemeenschappen in Pakistan en we zien ernaar uit om in nauwe samenwerking met REEDS een programma te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van lokale katoentelers.”

Katharine Stewart, hoofd Ethische Handel en Ecologische Duurzaamheid bij van Primark:
“We zijn erg trots op het Sustainable Cotton Programme en we zetten onze Indiase ervaringen graag in om boerengemeenschappen in Pakistan te helpen opleiden en te ondersteunen. We hebben bewust regio’s gekozen die al door onze leveranciers worden gebruikt zodat we het aandeel duurzame katoen in onze keten zo snel mogelijk kunnen vergroten. De uitbreiding naar Pakistan is voor ons een logische stap in ons streven naar 100% duurzame katoen in onze productieketen.”

Paula Dumont Lopez, Trading Director van Primark:
“Primark maakt zich sterk voor een duurzame toekomst voor iedereen die in onze keten is betrokken. Daarom was het ontwerpen van de Primark Cares-pyjama’s met duurzaam geteelde katoen voor ons heel spannend en belangrijk. Met de uitbreiding van het programma proberen we nu steeds meer duurzame katoen te gebruiken in onze kleding- en woonartikelen.”

###

Over het Sustainable Cotton Programme van Primark
Het Sustainable Cotton Programme startte in 2013 in India, een van de belangrijkste katoenleveranciers van Primark. Via een partnership met de agrarische expertiseorganisatie CottonConnect en de Self-Employed Women’s Association (SEWA) ondersteunt Primark de opleiding van boerinnen in duurzame teeltmethodes, om zo katoenopbrengsten en de winst te verbeteren.

Tot nu toe hebben meer dan 6.000 boerinnen training gekregen via het Primark Sustainable Cotton Programme in India. Recentelijk hebben meer dan 20.000 boeren en boerinnen zich aangemeld voor het programma in Pakistan. Het programma traint boeren en boerinnen in duurzame teeltmethodes waarmee ze de gevolgen voor het lokale milieu kunnen minimaliseren en beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Boeren en boerinnen worden getraind in de meest geschikte landbouwtechnieken voor hun land, van zaadselectie, zaaibeleid, bodemverzorging, water, pesticiden en plaagbestrijding tot oogsten, vezelkwaliteit en sortering en opslag van de geoogste katoen.

Het succes van het programma is af te lezen aan de prestaties van de eerste groep van 1251 Indiase boerinnen, die van 2013 tot 2016 deelnamen aan het programma. In deze drie jaar boekte de eerste groep boerinnen de volgende resultaten:

  • een gemiddelde winststijging van bijna 200% en een opbrengstentoename van bijna 10%;
  • een kostenreductie van 15,8% (dankzij onder meer minder gebruik van chemische pesticiden en kunstmest, collectieve inkoop van zaadgoed met andere boeren en boerinnen en terugdringen van extra arbeidskosten);
  • 24,7% vermindering van het gebruik van chemische meststoffen en 50,3% minder gebruik van chemische pesticiden, wat aangeeft dat er meer duurzame landbouwtechnieken worden toegepast;
  • 4% minder watergebruik, wat bijdraagt aan een efficiëntere, meer duurzame teelt.

Primark
Primark is een internationale detailhandelaar die modeartikelen, beautyproducten en huishoudartikelen van hoge kwaliteit aanbiedt tegen goedkope prijzen. Wij helpen klanten, het verbazingwekkende in zich te ontdekken; daarbij maakt het niet uit hoe oud zij zijn, welke achtergrond of budget zij hebben, of zij man of vrouw zijn. Wij hebben meer dan 355 winkels in elf landen: Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Frankrijk, de VS en Italië en hebben meer dan 75,000 werknemers.

Primark bezit geen van de fabrieken die onze producten maken en wij zijn bijzonder selectief over met wie wij werken. Om in de lijst van door Primark goedgekeurde fabrieken te worden opgenomen, wordt elke fabriek zorgvuldig beoordeeld volgens internationaal erkende normen die zijn uiteengezet in de Gedragscode van Primark. De Gedragscode dekt kwesties zoals betaling, arbeidsbeleid en veiligheid en gezondheid. Eenmaal goedgekeurd, is het de taak van het ‘Ethical Trade and Environmental Sustainability Team’, het team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu, om de naleving te bewaken. Dit team bestaat uit meer dan 100 experts die zijn gevestigd in de belangrijkste landen waaruit wij producten betrekken. Ze houden in elke fabriek ten minste eens per jaar, soms vaker, een audit om te controleren of aan de internationale normen wordt voldaan. Wij zijn sinds 2006 lid van het onafhankelijke Ethical Trading Initiative (ETI), dat ons al sinds 2011 de hoogste status van “leider” toekent. Als lid hebben wij onze Gedragscode gebaseerd op de basiscode van het ETI, die op zijn beurt weer gebaseerd is op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een organisatie van de Verenigde Naties.

Over Primark Cares
Met het Primark Cares-initiatief willen we onze klanten, medewerkers, partners en leveranciers op heldere en overtuigende wijze duidelijk maken dat we onze verantwoordelijkheid als grote winkelketen serieus nemen. Het initiatief vertolkt de boodschap dat we altijd investeren in ondersteuning van de mensen die onze kleding maken en in bescherming van het milieu. De Primark Cares-labels zijn te vinden op een groot aantal producten in onze winkels. Lees meer over onze maatschappelijke betrokkenheid op de pagina’s ‘Mensen en productie’ en ‘Planeet’ op onze website, primark.com/nl/onze-ethiek

Over CottonConnect
CottonConnect (2009) wil op basis van een marktgestuurde benadering winkelketens, kledingmerken en katoenboeren mogelijkheden bieden om samen succesvoller te opereren, armoede terug te dringen en het milieu te beschermen. Kijk voor meer informatie op www.cottonconnect.org

Over de Self-Employed Women’s Association (SEWA)
SEWA (1972) is een vakbond voor zelfstandig werkende vrouwen die met handarbeid of hun eigen bedrijfje de kost verdienen. Kijk voor meer informatie op www.sewa.org

Over de Rural Education and Economic Development Society (REEDS)
De Rural Education and Economic Development Society (REEDS) is een lokale non-gouvernementele organisatie (ngo) die al zestien jaar de ontwikkeling van achtergestelde agrarische gemeenschappen in Pakistan ondersteunt. REEDS richt zich op het verbeteren van de vakbekwaamheid van de boerengemeenschap, gezondheids- en immunisatieprogramma’s, onderwijs en hulpverlening aan slachtoffers van droogte en overstromingen.


¹ 31.251 boeren en boerinnen (20.000 boeren en boerinnen in Pakistan en 11.251 boerinnen in India)