Primark presenteert eerste producten met katoen uit haar Sustainable Cotton Programme

Primark introduceert haar eerste duurzame katoenproducten: damespyjama’s waarbij gebruik is gemaakt van katoen die direct is gekocht bij de boerinnen die deelnemen aan het Sustainable Cotton Programme. Er zal in de Primark-winkels een assortiment van zestien verschillende damespyjama’s verkrijgbaar zijn, waarmee producten van duurzaam katoen een vast onderdeel van het aanbod worden. Omdat de damespyjama een van de best verkopende producten van Primark is, is dit een grote stap in het streven om op de lange termijn alleen nog duurzaam katoen in de toeleveringsketen van Primark toe te laten.

Primark is in 2013 een samenwerkingsverband aangegaan met de agrarische expertise-organisatie CottonConnect en de vakbond Self-Employed Women’s Association (SEWA) om boerinnen in India, een land waaruit veel Primark-producten afkomstig zijn, op te leiden in duurzame teeltmethodes. Primark is dit programma begonnen omdat zij duurzaam katoen in haar producten wil verwerken. Na met succes het gebruik van katoen in haar toeleveringsketen in India te hebben uitgeprobeerd, introduceert Primark nu duurzaam katoen in een van haar bestverkopende damesproducten.

De pyjama’s in het assortiment zijn verkrijgbaar voor € 7 per set – dezelfde prijs als reguliere katoenen pyjama’s – omdat dit past in de commitment van Primark om fantastische mode tegen fantastische prijzen te verkopen. Alle pyjama’s zijn voorzien van een label, zodat klanten meteen kunnen zien welke kleding van duurzaam katoen is vervaardigd.

Tot dusver zijn er ruim 6000 boerinnen die in het Sustainable Cotton Programme van Primark een opleiding hebben gevolgd of volgen. In het programma leren ze duurzame teeltmethodes zodat ze milieuschade kunnen beperken en beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De boerinnen worden onderwezen in de meest geschikte teeltaanpak voor hun land, met aandacht voor onder meer zaadselectie, zaaibeleid, bodemverzorging, water, pesticiden en plaagbestrijding, oogsten, vezelkwaliteit, en sorteren en opslag van de geoogste katoen.

Uit de resultaten van de eerste opgeleide boerinnen (1.251 boerinnen in de periode 2013-2016) blijkt dat de investeringen in katoenboerinnen in India uitstekende resultaten kunnen opleveren voor deze groep vrouwen, hun gezinnen en de gemeenschappen waarin ze leven. De deelnemende boerinnen rapporteerden een hogere katoenopbrengst dankzij minder gebruik van water en chemische producten, en een gemiddelde winststijging van ruim 200%.

Katharine Stewart, hoofd Ethical Trade and Environmental Sustainability van Primark, zegt: “We streven ernaar om op lange termijn alleen nog duurzaam katoen in de keten toe te laten. Er bestaat niet maar één definitie voor duurzaam katoen. Voor ons draait het bij duurzaam katoen om de vermindering van de milieugevolgen van de katoenteelt en verbetering van de levensomstandigheden van de boerinnen. We willen dit realiseren op een manier die ons in staat stelt fantastische waarde aan onze klanten te blijven bieden.

“We proberen om in landen, zoals India, de landarbeiders een beter leven te geven. Net als andere winkelketens zijn we afhankelijk van de telers op het platteland van India, die de voor ons zo belangrijke vezel aan onze leveranciers leveren. Maar omdat er grote hoeveelheden katoen op kleine boerderijen worden geteeld, is het lastig om iedereen in de toeleveringsketen in kaart te brengen. We wilden meer weten over duurzame katoenteelt en hebben ons daarom gericht op een regio waar onze leveranciers actief zijn. Via ons samenwerkingsverband met CottonConnect en SEWA zijn we erin geslaagd de levens van de boerinnen en hun gezinnen, en de gemeenschappen waarin zij leven, wezenlijk te veranderen. Het mooiste is dat we weten dat deze katoen uit duurzame bronnen afkomstig is, omdat we in staat zijn de katoen te volgen in onze toeleveringsketen. Het is een eerste stap in de richting van de verwezenlijking van onze doelstelling voor de lange termijn, maar wel een belangrijke stap.”

Steve Lawton, Trading Director bij Primark, zegt: "Dit is echt een spannend moment voor ons bij Primark. Onze pyjama’s behoren tot de best verkochte producten. We hebben voor een van onze belangrijkste producten gekozen, omdat we echt werk willen maken van de introductie van duurzame katoen in onze winkels.

"We vinden het echt belangrijk dat klanten niet meer betalen voor duurzaam katoen. Vanaf deze week is er in onze winkels een keuze uit verschillende designs tegen de fantastische prijzen die onze klanten kennen en waarderen. We zullen het aanbod de komende maanden uitbreiden.”

Over het Sustainable Cotton Programme van Primark

Veel van de katoen die wordt gebruikt voor de kleding van Primark is afkomstig uit India. De katoen komt vaak van kleine boerderijen, waar vrouwen een cruciale rol spelen in de katoenteelt. Uit cijfers van het International Trade Centre blijkt dat vrouwen 70% van de katoenteelt en 90% van de katoenpluk voor hun rekening nemen. 1 Net als in andere landen is men in India vaak slecht bekend met de modernste en milieuvriendelijkste teeltmethodes. Vooral vrouwen zijn een achtergestelde en gemarginaliseerde bevolkingsgroep, vaak met weinig of geen toegang tot regulier onderwijs.

De boerinnen die deelnemen aan het programma hebben uitstekende resultaten behaald. Over het derde jaar van het programma waren de resultaten als volgt:

  • Een gemiddelde winstgroei van 247%
  • Een kostenreductie van 19,2% (dankzij onder meer minder gebruik van chemische pesticiden en kunstmest, collectieve inkoop met andere boeren en terugdringen van extra arbeidskosten)
  • 40% vermindering in het gebruik van chemische meststoffen en 44% minder gebruik van chemische pesticiden, wat aangeeft dat er meer duurzame teeltmethodes worden toegepast
  • 10% minder watergebruik, wat bijdraagt aan een efficiëntere, meer duurzame teelt

In 2016 werd bekendgemaakt dat nog eens 10.000 vrouwen zes jaar lang onderricht krijgen in duurzame teeltmethodes. Tot dusver zijn er in totaal ruim 6.000 boerinnen die in het kader van het programma de opleiding hebben gevolgd of volgen.

EINDE


1 Women in Cotton: Results of a Global Survey, Technical Paper 2011, te vinden op:
Intracen Women in Cotton PDF


Opmerkingen voor de redactie

Over Primark

Primark is in 1969 in Dublin opgericht en telt momenteel meer dan 340 winkels verdeeld over het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Europa en de Verenigde Staten.

De kleding van Primark wordt, net als die van de meeste andere modeketens, gemaakt in landen als Bangladesh, India, Pakistan en China. Primark werkt met een strikte gedragscode om ervoor te zorgen dat de fabrieken de rechten van hun werknemers respecteren. Het Ethical Trading Team van Primark bestaat uit meer dan 90 mensen die er door de hele keten op toezien dat de normen van Primark worden nageleefd. Het team voert jaarlijks meer dan 3.000 inspecties uit op de arbeids- en levensomstandigheden van de werknemers van de fabrieken. Primark is sinds 2006 deelnemer aan het Ethical Trading Initiative en bereikte in 2011 de ETI Leadership-status. Daarmee behoort Primark tot de beste 5% van alle merken.

Primark werkt daarnaast nauw samen met lokale partners in ondersteunende programma’s en initiatieven voor de werknemers die haar producten maken. Zo werkt Primark bijvoorbeeld met Business for Social Responsibility binnen HERHealth, een programma voor gezondheidszorg en gezondheidseducatie voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Het programma selecteert in elke fabriek een aantal vrouwen die als Peer Health Educator worden aangesteld. Deze vrouwen volgen onder werktijd cursussen, waarna ze de opgedane kennis aan anderen doorgeven. Het Britse Ministerie voor Internationale Ontwikkeling (UK Department for International Development – DFID) werkt momenteel samen met beide organisaties om vrouwen in fabrieken in Bangladesh een verpleegopleiding te geven, om zo het rendement van het project te vergroten. Inmiddels zijn via HERHealth alleen al in Bangladesh, China, India en Myanmar meer dan 1.000 vrouwelijke coaches opgeleid, waardoor meer dan 24.000 werkende vrouwen worden bereikt.

Over CottonConnect

CottonConnect (2009) wil op basis van een marktgestuurde benadering winkelketens, kledingmerken en katoenboeren mogelijkheden bieden om samen succesvoller te opereren, armoede terug te dringen en het milieu te beschermen. Kijk voor meer informatie op www.cottonconnect.org.

Over de Self-Employed Women’s Association (SEWA)

SEWA (1972) is een vakbond voor zelfstandig werkende vrouwen die met handarbeid of hun eigen bedrijf de kost verdienen. Kijk voor meer informatie op www.sewa.org.