primark.comVacatures
Primark-logo
Onze koolstofvoetafdruk halveren - Primark Cares

PLANEET

Onze koolstofvoetafdruk halveren

Het Primark Carbon Emissions Reduction Plan

De meesten van ons weten dat klimaatopwarming slecht is voor de planeet en dat de mondiale mode-industrie verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen en een grote hoeveelheid afval. Eenieder die om het milieu geeft, spant zich in om de uitstoot te verminderen en doet er alles aan om de stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot minder dan 1,5 Celsius boven het pre-industriële niveau.

Dit is wat Primark eraan doet.

Het Primark Carbon Emissions Reduction Plan

Ten eerste zetten we als groot bedrijf, dat ruim 6 miljoen ton CO2 per jaar produceert, alles in om dit aan te pakken. Ons doel is om tegen 2030 onze koolstofuitstoot te halveren. Dit sluit aan bij de hernieuwde inzet onder het Fashion Industry Charter for Climate Action van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Om dit te bereiken, moeten we echt kritisch kijken naar onze toeleveringsketen bij Primark, omdat daar het grootste deel van onze emissies vandaan komt.

Verhoging van energie-efficiëntie van leveranciers

Hoewel onze toeleveringsketen groot en complex is, zijn de fabrieken die in onze top vijf inkooplanden gevestigd zijn, goed voor de ruime meerderheid van de koolstofemissies. We hebben de milieu-effecten van de fabrieken van drie van onze Chinese leveranciers al gereduceerd. Dankzij onze betrokkenheid bij het Clean by Design-programma, werkten we samen met deze fabrieken om de energie-efficiëntie te verbeteren waardoor hun gebruik van water, energie en chemicaliën afnam.

We blijven ons werk met Clean by Design in China voortzetten, en zijn ondertussen bezig met het opzetten van extra proefprojecten om de energie-efficiëntiemaatregelen in Bangladesh, India en Vietnam te toetsen. Zodra we tevreden zijn met de resultaten, zullen we ze op veel grotere schaal uitbreiden. We zullen met onze leveranciers werken en hen verplichten hun bedrijfsoperaties energie-efficiënter te maken, dit als voorwaarde voor een samenwerking met ons.

Ondersteuning bij de overstap naar duurzame energiebronnen

We zullen onze leveranciers ook praktisch bijstaan in de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Zodra we hebben vastgesteld welke duurzame energiebronnen beschikbaar zijn in een specifiek gebied, zullen we onze leveranciers helpen het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen en over te schakelen op duurzame energie; dit kan door middel van maatregelen zoals het autonoom inkopen van energie waar mogelijk, deelnemen aan langlopende energie-koopovereenkomsten met private duurzame energieleveranciers, of door de installatie van duurzame technologieën op locatie, zoals zonnepanelen, indien mogelijk.

Voordelen van meer regeneratieve landbouw

Wij werken samen met CottonConnect en onze lokale partners, die de boeren nieuwe werkwijzen zullen leren voor een meer regeneratieve teelt. Niet alleen het milieu is hierbij geholpen; het gebruik van regeneratieve technieken zal ook helpen de CO2-uitstoot van hun landbouwpraktijken te verminderen.

Energiebeheer door Primark

In 2015 hebben we een Energiebesparingsgroep opgericht om het energiebesparingspotentieel in onze winkels te identificeren. Tot op heden hebben we in winkels, kantoren en distributiecentra in een aantal van onze gevestigde markten het ISO 50001-certificaat behaald en we werken hard aan de uitbreiding hiervan in alle markten.

Er valt altijd meer te doen en we willen een HEEL GROOT doel bereiken. We weten dat we dankzij onze omvang en schaal een positief effect kunnen hebben op klimaatverandering. Daarom pakken we onze eigen koolstofemissies aan en werken we samen met de sector om anderen hierin mee te trekken.

2023 © Primark Stores Limited