primark.comVacatures
Primark-logo
Planeet – Primark Cares

PLANEET

Biodiversiteit bevorderen

Primark bevordert biodiversiteit

Biodiversiteit is van levensbelang voor onze planeet. Duurzaamheid heeft onze hoogste prioriteit. We willen niet alleen de negatieve invloed van de modebranche op het milieu beperken, maar zelfs manieren vinden om de natuur te herstellen.

In samenwerking met het Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), dat bedrijven en overheden begeleidt bij het ontwikkelen van leiderschapskills en oplossingen voor een duurzame economie, en met andere stakeholders en bedrijven hebben we gewerkt aan methoden en indicatoren voor het meten van de impact op biodiversiteit, bodem en wateren. Vervolgens hebben we de opgedane kennis gebruikt om ons Sustainable Cotton Programme onder de loep te nemen en verder te ontwikkelen. Op dit moment werken we samen met Biodiversify, een adviesbureau voor natuurbehoud, om meer inzicht te krijgen in onze impact op de biodiversiteit. Samen voeren we een uitgebreide risicoanalyse uit waarbij we kijken naar de impact van onze volledige toeleveringsketen.

Duurzamere landbouw bevorderen

Ons werk met biodiversiteit heeft aangetoond dat een van de belangrijkste gebieden waar we een verschil kunnen maken, via ons Primark Sustainable Cotton Programme is. Het is bekend dat katoenteelt van invloed is op de biodiversiteit, de bodem en het water. Voor optimale teelt is echter een gezond en goed werkend milieu nodig. Bodembiodiversiteit is bijvoorbeeld belangrijk voor het behouden van gezonde, vruchtbare grond en voor de groei van katoen is een consistente watervoorziening essentieel.

Toen we in 2013 het Sustainable Cotton Programme van Primark lanceerden, werkten we met 1251 kleine boeren in Gujarat, India. Tegen eind 2023 zullen we 275.000 kleinschalige boeren hebben opgeleid in duurzamere landbouwmethoden. Het programma bestaat uit twee hoofdonderdelen: landbouwkundige training en training op het gebied van duurzame leefomstandigheden. Hiermee willen we de milieu-impact van de katoenteelt verkleinen en tegelijkertijd de leefomstandigheden van boeren verbeteren. Tijdens de landbouwkundige training komt elk onderdeel van de katoenteeltcyclus aan bod, van het selecteren van katoenzaad tot het voorbereiden van het land, geïntegreerde plaagbestrijding, waterbeheer, oogstprocessen en opslag.

Het programma heeft goede resultaten opgeleverd voor de boeren, zoals:

India (2013-2019)*Pakistan (2018-2020)*

Gem. oogsttoename

14,3%

12,26%

Gem. winststijging

205,5%

24,44%

Gem. daling van het waterverbruik

9,9%

12,91%

Gem. daling van het kunstmestgebruik

26,0%

15,57%

Gem. daling van het chemische pesticidengebruik

41,7%

16,56%

*Dit zijn cijfers in vergelijking met boeren in de controlegroep*

De training wordt gegeven in samenwerking met de landbouwexperts van CottonConnect en onze implementatiepartners SEWA in India en REEDS in Pakistan, die actief zijn binnen de agrarische gemeenschappen. De training wordt op elke locatie afgestemd zodat er lokaal relevante adviezen en praktische demonstraties kunnen worden gegeven. Met dit programma breiden we lokale kennis van betere landbouwmethoden uit en stimuleren we de inkoop van katoen bij een grotere diversiteit aan gemeenschappen.

De katoenteelt ontwikkelen om de biodiversiteit te verhogen

In 2020 hebben Primark, CottonConnect en CISL samen indicatoren ontwikkeld om de milieu-impact van ons Sustainable Cotton Programme te meten. Deze indicatoren worden gebruikt om te beoordelen in hoeverre de nieuwe landbouwmethoden van PSCP-boeren bewezen voordelen opleveren voor de biodiversiteit, de bodem en het water.

Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder 1408 boeren in Gujarat. Hieruit bleek dat boeren van het PSCP-programma gemiddeld 43,6% meer landbouwbeheerpraktijken toepasten met een positieve impact op de biodiversiteit, de bodem en het water, in vergelijking met een controlegroep van boeren in dezelfde regio. Een aantal voorbeelden van deze praktijken:

  • grensgewassen planten

  • vanggewassen planten

  • afwisselen tussen vorenirrigatie en bomen planten

  • insectenvallen met feromonen en kleefmiddel gebruiken.

In het CISL-rapport werden ook verbeterpunten uitgelicht, vooral op het gebied van bodemgezondheid. Daarnaast bevat het rapport mogelijkheden voor verbetering van de indicatoren door gegevens van boeren te verzamelen over een klein aantal aanvullende beheerpraktijken, zoals wisselteelt.

Regeneratieve landbouw om het ecosysteem te herstellen

Deze initiatieven zijn een goed begin, maar we kunnen nog meer doen. Hoewel we ons blijven inzetten voor bescherming van de biodiversiteit, de grond en het water, willen we ons naast preventie ook richten op manieren om de natuur te herstellen. We willen het ecosysteem op boerderijen verbeteren door middel van meer regeneratieve katoenteelt.

Dit is een systeem van landbouwprincipes en -praktijken die bedoeld zijn om het volledige ecosysteem op de boerderij te herstellen en verbeteren door prioriteit te geven aan onder andere bodemgezondheid, waterbeheer en meststofgebruik. Met deze landbouwmethode verbeteren boeren de natuurlijke hulpbronnen die ze gebruiken in plaats van ze uit te putten of te vernietigen.

Tegen 2030 moet 100% van het katoen uit het Sustainable Cotton Programme van Primark afkomstig zijn van boeren die meer regeneratieve landbouwmethoden toepassen. We ontwikkelen een baanbrekende, nieuwe code voor regeneratieve landbouw voor kleine katoenboeren in samenwerking met CottonConnect, onze vertrouwde partner die ons ook al helpt het PSCP te implementeren. Ook deze nieuwe code is bedoeld om boeren een stabiele, duurzame levensstandaard te bieden. Er staan vier kernprincipes centraal:

  • bodemgezondheid en landbeheer

  • water

  • ongediertebestrijding

  • eerlijke behandeling van boeren en medewerkers.

Met deze code kunnen we ons bestaande programma omzetten in een programma voor regeneratieve katoenteelt. En we hebben de eerste stap al gezet met pilotprojecten in India, Bangladesh en Pakistan waarin ruim 3000 boeren regeneratieve werkwijzen toepassen. Deze pilot is in zijn tweede jaar en zal in totaal drie jaar duren, ter ondersteuning van het ontwerp van een effectief trainingsprogramma dat is toegespitst op de behoeften en de situatie van de boeren in deze drie landen.

Die zijn niet alleen beter voor de planeet, maar ook voor de boeren zelf. We willen de biodiversiteit op de boerderij verbeteren, de bodemgezondheid bevorderen en het waterverbruik efficiënter maken, maar tegelijkertijd blijven bijdragen aan betere levensomstandigheden voor boeren.

En we willen onze code voor regeneratieve landbouw uiteindelijk opschalen voor een nog grotere impact. Primark blijft zich samen met branchegenoten inzetten voor duurzame verandering op de lange termijn, ter bescherming van ons milieu en onze boeren.

2023 © Primark Stores Limited