Materiaal - Primark Cares

Veelgestelde vragen

Primark maakt geweldige mode die voor iedereen betaalbaar is. Dat is wie we zijn. Onze modeartikelen en woonaccessoires hebben een kleiner prijskaartje dan mensen zouden verwachten.

Maar onze lage prijzen mogen natuurlijk niet ten koste gaan van de planeet of van de mensen die onze kleding maken.

Dankzij de omvang van ons bedrijf zijn wij in de gelukkige positie dat we miljoenen Primark-klanten duurzamere mode kunnen bieden. En dat doen we al voor een aantal collecties

Zo komt een kwart van onze kledingverkopen tegenwoordig uit onze Primark Cares-collectie. Deze bestaat uit producten die zijn gemaakt van duurzamer verkregen of gerecyclede materialen, maar die nog steeds net zo betaalbaar zijn als altijd.

En veertien procent van onze katoenen kleding is gemaakt van katoen uit het Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP). Dit programma is gelanceerd in 2013 en is nu al het grootste in zijn soort, in vergelijking met initiatieven van andere internationale moderetailers. Prijsstijgingen van onze producten van PSCP-katoen berekenen we nooit door aan de klant.

We willen immers dat mensen betere en duurzamere kleding kunnen kopen, voor een leuke prijs. Dankzij onze omvang kunnen we samen met onze leveranciers de veranderingen doorvoeren die nodig zijn om duurzamer te worden. En dat doen we zonder onze betaalbare prijzen te verhogen. Want wij geloven stellig dat duurzamere mode echt niet duur hoeft te zijn.

We vinden het welzijn van de mensen die producten voor Primark maken erg belangrijk. We doen er dan ook alles aan om hun veiligheid op het werk te waarborgen. Omdat we geen eigen fabrieken hebben, kiezen we de partijen met wie we samenwerken heel zorgvuldig. We plaatsen alleen bestellingen bij leveranciers en hun fabrieken als ze willen voldoen aan de internationaal erkende normen uit onze Gedragscode.

Onze Gedragscode behandelt onderwerpen zoals loon, personeelsbeleid, het recht om lid te worden van een vakbond en gezondheid en veiligheid. Deze Code is gebaseerd op de basiscode van het Ethical Trading Initiative (ETI) en de International Labour Organisation (ILO) van de Verenigde Naties. We zijn er ontzettend trots op dat ons Ethical Trade Programme sinds 2011 boven aan de ranglijst van het ETI staat.

Voordat Primark een eerste bestelling plaatst, legt een lid van ons Ethical Trade-team van 130 experts uit aan welke normen potentiële leveranciers en hun fabrieken moeten voldoen. Hierna voeren het team of door ons goedgekeurde auditpartners een formele inspectie van de werkomstandigheden uit om te controleren of deze in overeenstemming zijn met onze Gedragscode. Dankzij deze inspecties krijgen we een gedetailleerd beeld van de werkomstandigheden. Bovendien krijgen fabrieksmedewerkers de kans om ons in vertrouwen te vertellen hoe hun werkdagen eruitzien.

Elke door Primark goedgekeurde fabriek wordt vervolgens minimaal één keer per jaar geïnspecteerd zonder dat dit vooraf wordt meegedeeld. We blijven de fabrieken met wie we werken dus nauwlettend volgen. Als een fabriek niet geïnspecteerd kan worden, plaatsen we daar geen nieuwe bestellingen meer. Als tijdens de inspectie blijkt dat er problemen zijn, geven we de fabriek ondersteuning en begeleiding bij het oplossen hiervan. Het liefst willen we met onze leveranciers en hun fabrieken blijven samenwerken, zodat ze de vereiste veranderingen kunnen doorvoeren. We weten namelijk dat veel medewerkers afhankelijk zijn van Primark voor hun levensonderhoud. Maar als er sprake is van een ernstig probleem, ondernemen we wel snel actie. We plaatsen pas weer nieuwe bestellingen als we zeker weten dat de veranderingen zijn doorgevoerd. In het ergste geval moeten we een samenwerking met een leverancier helemaal stopzetten, wanneer deze zich niet wil inzetten om aan onze normen te voldoen.

Bekijk Onze normen voor meer informatie over onze samenwerking met leveranciers en hun fabrieken.

We hebben met de fabrieken van onze leveranciers ruim tien jaar hard samengewerkt om goede werkomstandigheden, een fatsoenlijke behandeling van werknemers en wettelijk verplichte lonen te garanderen in de fabrieken die onze producten maken.

Omdat we geen eigen fabrieken hebben, kiezen we de partijen met wie we samenwerken heel zorgvuldig. We werken alleen met leveranciers en hun fabrieken samen als ze beloven te voldoen aan de internationaal erkende normen uit onze Gedragscode. Dit betekent onder andere dat de betaalde lonen in overeenstemming zijn met de wet of de benchmark voor de branche (de hoogste telt). De Gedragscode is gebaseerd op de normen van het Ethical Trading Initiative (ETI), die op hun beurt weer voortbouwen op de normen van de International Labour Organisation (ILO).

Alle leveranciers en hun fabrieken moeten zich houden aan de Gedragscode. Dat is een van de algemene voorwaarden waarmee ze akkoord gaan als ze met ons willen samenwerken. We plaatsen pas een bestelling nadat ons team van experts op locatie een formele inspectie heeft uitgevoerd in de fabriek en op basis daarvan weet dat de voorwaarden uit onze Code worden nageleefd. Ons team van 130 experts in de belangrijkste inkooplanden inspecteert minimaal één keer per jaar elke door Primark goedgekeurde fabriek zonder dat dit vooraf wordt meegedeeld. We blijven de fabrieken met wie we werken dus nauwlettend volgen, onder andere om zeker te weten dat de medewerkers in elk geval het wettelijk minimumloon van dat land krijgen.

Maar we weten ook dat we nog veel beter ons best moeten doen om de lonen voor de medewerkers in onze toeleveringsketen te verbeteren. Daarom streven we naar een leefbaar loon voor de mensen die onze producten maken. Daarvoor kijken we hoe we onze leveranciers kunnen ondersteunen zodat zij de salarissen kunnen verhogen. Want we werken het liefst met leveranciers die hetzelfde doel voor ogen hebben, en dat wordt alleen nog maar belangrijker in de toekomst.

Meer weten over hoe we de salarissen voor fabrieksmedewerkers willen verhogen door het nastreven van een leefbaar loon? Dat lees je hier.

Primark heeft geen eigen fabrieken en kiest de partijen met wie ze samenwerkt heel zorgvuldig. Elke fabriek die Primark-producten maakt, moet zich houden aan de Gedragscode van Primark. Dat staat aangegeven in onze algemene voorwaarden voor zakendoen met ons. De Gedragscode behandelt onderwerpen zoals loon, personeelsbeleid, het recht om lid te worden van een vakbond en gezondheid en veiligheid. Deze Code is gebaseerd op de normen van het Ethical Trading Initiative (ETI), die op hun beurt weer voortbouwen op de normen van de International Labour Organisation (ILO).

Voordat Primark een eerste bestelling plaatst, legt een lid van ons speciale team van 130 experts uit welke normen vereist zijn volgens onze Gedragscode. Onze experts bevinden zich op locatie in de belangrijkste inkooplanden. Hierna volgt een formele inspectie om de fabrieksprestaties te beoordelen. We willen namelijk zeker weten dat wordt voldaan aan de normen voordat we met een fabriek gaan samenwerken.

Elke door Primark goedgekeurde fabriek wordt vervolgens minimaal één keer per jaar geïnspecteerd zonder dat dit vooraf wordt meegedeeld. We blijven de fabrieken met wie we werken dus nauwlettend volgen. Als een fabriek niet geïnspecteerd kan worden, plaatsen we daar geen nieuwe bestellingen meer. Als tijdens de inspectie blijkt dat er problemen zijn, geven we de fabriek ondersteuning en begeleiding bij het oplossen hiervan. Het liefst willen we met onze leveranciers en hun fabrieken blijven samenwerken, zodat ze de vereiste veranderingen kunnen doorvoeren. We weten namelijk dat veel medewerkers afhankelijk zijn van Primark voor hun levensonderhoud. Maar als er sprake is van een ernstig probleem, ondernemen we wel snel actie. We plaatsen pas weer nieuwe bestellingen als we zeker weten dat de veranderingen zijn doorgevoerd. In het ergste geval moeten we een samenwerking met een leverancier helemaal stopzetten, wanneer deze zich niet wil inzetten om aan onze normen te voldoen.

Bekijk Onze normen voor meer informatie.

Kinderarbeid wordt absoluut niet getolereerd in de gehele toeleveringsketen van Primark; dit is onaanvaardbaar. Dit staat duidelijk omschreven in de Gedragscode van Primark, die is gebaseerd op de normen van het Ethical Trading Initiative (ETI) en de International Labour Organisation (ILO).

Al onze leveranciers en hun fabrieken moeten onze Gedragscode naleven op het gebied van onder andere loon, personeelsbeleid, het recht om lid te worden van een vakbond en gezondheid en veiligheid. Daaronder valt ook de minimumleeftijd. Voordat we een eerste bestelling plaatsen, voeren we altijd een formele inspectie uit bij elke fabriek om zeker te weten dat de Gedragscode wordt nageleefd. We hebben hiervoor een speciaal team van 130 experts in de belangrijkste inkooplanden. Samen voeren ze elk jaar zo'n 3.000 inspecties uit. Dankzij deze inspecties krijgen wij een gedetailleerd beeld van de omstandigheden in zowel nieuwe als goedgekeurde fabrieken. Ze zijn cruciaal want laten ons toe om te controleren of onze normen nageleefd worden.

Dwangarbeid wordt absoluut niet getolereerd in de gehele toeleveringsketen van Primark; dit is onaanvaardbaar. Dit staat duidelijk omschreven in de Gedragscode van Primark, die is gebaseerd op de normen van het Ethical Trading Initiative (ETI) en de International Labour Organisation (ILO).

Al onze leveranciers en hun fabrieken moeten onze Gedragscode naleven, deze omvat onder andere salarissen, personeelsbeleid, gezondheid en veiligheid. Voordat we een eerste bestelling plaatsen, voeren we altijd een formele inspectie uit bij elke fabriek om zeker te weten dat de Gedragscode wordt nageleefd. We hebben hiervoor een speciaal team van 130 experts in de belangrijkste inkooplanden. Samen voeren ze elk jaar zo'n 3.000 inspecties uit. Dankzij deze inspecties krijgen wij een gedetailleerd beeld van de omstandigheden in zowel nieuwe als goedgekeurde fabrieken. Ze zijn cruciaal want laten ons toe om te controleren of onze normen nageleefd worden.

Je kunt onze verklaringen over moderne slavernij hier lezen.

Primark bezit zelf geen fabrieken. Sterker nog: 98% van de fabrieken die producten voor Primark maken, maakt ook artikelen voor andere merken. We kiezen de partijen met wie we samenwerken heel zorgvuldig. Als een fabriek op de lijst met goedgekeurde fabrieken van Primark wil komen, moet deze voldoen aan de internationaal erkende standaarden die in de Gedragscode van Primark staan. Na goedkeuring is het de taak van ons Ethical Trade-team, dat bestaat uit 130 experts in onze belangrijkste inkooplanden, om erop toe te zien dat onze Code wordt nageleefd. In totaal voert het team elk jaar zo'n 3.000 inspecties uit. Dankzij deze inspecties krijgen wij een gedetailleerd beeld van de omstandigheden in zowel nieuwe als goedgekeurde fabrieken. Ze zijn cruciaal want laten ons toe om te controleren of onze normen nageleefd worden.

Bekijk Onze normen voor meer informatie.

Rana Plaza was een vreselijk drama en we zijn allemaal ontzettend geschrokken en geraakt door wat daar is gebeurd. Onze leverancier was een van de vijf gebruikers van de fabriek, en Primark was een van de 28 merken die met deze leverancier samenwerkten. We namen onze verantwoordelijkheid voor de getroffenen zeer ernstig.

Samen met lokale partners hebben we hard gewerkt om noodvoedselhulp en medische hulp mogelijk te maken. En we hebben financiële steun op korte termijn - gelijk aan negen maanden salaris - verleend aan meer dan 3600 werknemers en hun gezinnen.

We hebben ons ook gericht op de langetermijnbehoeften van de werknemers van onze leveranciers en hun gezinnen. Bijvoorbeeld financiële hulp voor de komende jaren, juridisch advies en het openen van bankrekeningen, zodat ze zelf de controle zouden krijgen over hun eigen financiële toekomst.

Ook hebben we een breder, niet-financieel ondersteuningsprogramma opgezet voor de getroffen mensen en hun gezinnen, in het bijzonder de kinderen die nu een ouder moeten missen.

En we waren een van de eerste retailers die het Bengalese akkoord voor brand- en gebouwveiligheid ondertekenden. Hiermee bevestigden we opnieuw ons streven om samen met andere merken, fabriekseigenaren, NGO's, vakbonden en de overheid van Bangladesh een duurzame positieve verandering in de Bengalese kledingbranche teweeg te brengen.

In september 2021 hebben we het nieuwe internationale akkoord ondertekend, omdat we blijvend willen zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden voor de mensen die onze kleding maken.

Verder hebben we in 2013 ook ons eigen strenge programma van structurele integriteitsonderzoeken in fabrieken opgezet om de fabrieken van onze leveranciers te beoordelen, terwijl wij ook nauw blijven samenwerken met het Accord, en meer recentelijk met de Ready-Made Garment (RMG) Sustainability Council. De onderzoeken naar structurele integriteit vormen nu een belangrijk onderdeel van ons programma in Bangladesh, Pakistan en Myanmar.

Kijk hier als je meer wilt lezen over de ondersteuning die Primark biedt na het instorten van het Rana Plaza-gebouw.

Omdat we niet onze eigen fabrieken hebben, kiezen we de partijen met wie we samenwerken heel zorgvuldig. Elke fabriek die Primark-producten maakt, moet zich houden aan de Gedragscode van Primark. Dat staat aangegeven in onze algemene voorwaarden voor zakendoen met ons. De Code behandelt onderwerpen zoals loon, personeelsbeleid, het recht om lid te worden van een vakbond en gezondheid en veiligheid. Deze Code is gebaseerd op de normen van het Ethical Trading Initiative (ETI) en de International Labour Organisation (ILO).

Voordat Primark een eerste bestelling plaatst, legt een lid van ons speciale team van 130 experts uit welke normen vereist zijn volgens onze Gedragscode. Onze experts bevinden zich in de belangrijkste inkooplanden. Hierna voeren het team of door ons goedgekeurde auditpartners een formele inspectie uit om de fabrieksprestaties te beoordelen. We willen namelijk zeker weten dat wordt voldaan aan de normen voordat we met een fabriek gaan samenwerken.

Elke door Primark goedgekeurde fabriek wordt vervolgens minimaal één keer per jaar geïnspecteerd zonder dat dit vooraf wordt meegedeeld. We blijven de fabrieken met wie we werken dus nauwlettend volgen. Als een fabriek niet geïnspecteerd kan worden, plaatsen we daar geen nieuwe bestellingen meer. Als tijdens de inspectie blijkt dat er problemen zijn, geven we de fabriek ondersteuning en begeleiding bij het oplossen hiervan. Het liefst willen we met onze leveranciers en hun fabrieken blijven samenwerken, zodat ze de vereiste veranderingen kunnen doorvoeren. We weten namelijk dat veel medewerkers afhankelijk zijn van Primark voor hun levensonderhoud. Maar als er sprake is van een ernstig probleem, ondernemen we wel snel actie. We plaatsen pas weer nieuwe bestellingen als we zeker weten dat de veranderingen zijn doorgevoerd. In het ergste geval moeten we een samenwerking met een leverancier helemaal stopzetten, wanneer deze zich niet wil inzetten om aan onze normen te voldoen.

Bekijk Onze normen voor meer informatie over onze samenwerking met leveranciers en hun fabrieken.

Omdat we een duurzamer bedrijf willen worden, moeten we de impact van ons bedrijf op het milieu zoveel mogelijk beperken.

We willen tegen 2030 de koolstofuitstoot binnen onze waardeketen halveren

Zoals is vastgelegd in het Fashion Industry Charter for Climate Action (UNFCCC) moet onze koolstofuitstoot met 30% afnemen. Maar dat vinden wij nog niet genoeg. Daarom hebben we afgesproken om tegen 2030 onze koolstofuitstoot in elke fase van het productieproces voor Primark-producten te halveren.

Hiervoor gebruiken we de systemen die we momenteel al hebben. Zo hebben bijvoorbeeld al onze winkels een Building Management System, waardoor we kunnen zien of winkels op een efficiënte manier worden gerund. Daarnaast hebben we in 2015 een Energy Reduction Group opgericht om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om energie te besparen. Hier is onder andere het ERICC-systeem ontwikkeld, een nieuwe technologie die winkelmanagers in bijna honderd winkels realtime informatie en advies geeft over hun energieverbruik en trainingsprogramma's voor hun personeel biedt. En ten slotte hebben we een uitgebreid programma voor energie-efficiëntie ingevoerd. Al onze winkels voldoen nu aan de ISO 50001-norm voor energiemanagement.

We willen tegen 2027 alle wegwerpartikelen van plastic en afval dat niet afkomstig is van kleding volledig elimineren uit ons bedrijf

Op dit moment wordt al 96% van ons 'directe' afval voor andere doeleinden gebruikt zodat dit niet op de vuilstort belandt. Samen met een paar winkelcentra zijn we aan het kijken hoe we de resterende vier procent ook kunnen elimineren. Dat doen we door dingen efficiënter te maken. Zo zorgen we voor zo min mogelijk verpakkingen door onze producten voor verzending maar één keer in te pakken. De producten worden verpakt door onze leveranciers en worden pas weer opengemaakt als ze in de winkel aankomen.

Daarnaast gebruiken we dezelfde vrachtwagens die onze producten bij de winkels afleveren ook voor het verzamelen van recyclebaar materiaal en het terugbrengen ervan naar onze distributiecentra voor verdere recycling. Daardoor zijn er minder vrachtwagens op de weg en hoeft er minder vaak afval bij onze winkels te worden opgehaald.

Wij hebben ons ertoe verbonden wegwerpplastic uit onze activiteiten te bannen en wij boeken goede vooruitgang op dat gebied - in de afgelopen twee jaar hebben wij een half miljard wegwerpplasticartikelen verwijderd.

_We worden een duurzamer en meer circulair bedrijf, wat onder andere betekent dat onze kleding tegen 2027 standaard recyclebaar is.

Daarvoor bouwen we voort op het werk dat we al hebben gedaan.

Onze winkels in Europa schenken sinds 2010 alle niet-verkochte kleding aan de liefdadigheidsinstelling Newlife. Newlife ondersteunt kinderen met een beperking of een terminale ziekte en hun gezinnen door het financieren van hulpmiddelen en het bieden van speciaal opgeleide verpleegkundigen die de zorg voor het kind kunnen verlichten. In de Verenigde Staten werken we samen met de non-profitorganisatie Delivering Good.

En in onze winkels hebben we recyclebakken staan, waar klanten hun oude kleding in kunnen doen om deze een tweede leven te geven.

Ga naar de pagina Planeet voor meer informatie.

Onze leveranciers en hun fabrieken gebruiken verschillende soorten stoffen en kleurstoffen voor het maken van onze Primark-producten. Wij vinden het heel belangrijk dat leveranciers de juiste stappen nemen om toeleveringsketens duurzamer te maken. Dat geldt ook voor de chemicaliën die ze gebruiken.

We hebben ons aangesloten bij het programma van de ZDHC Foundation, wat betekent dat we gevaarlijke chemische stoffen vervangen door ongevaarlijke alternatieven. Primark houdt zich hierbij aan de Manufacturing Restricted Substances List (MRSL). Dit is een lijst waarop staat welke stoffen in chemicaliën niet mogen worden gebruikt voor de productie van Primark-producten. Daarnaast gebruiken we de op EU- en VS-regelgeving gebaseerde Product Restricted Substance List (PRSL). Hierin kunnen leveranciers en hun fabrieken zien wat de maximaal toegestane hoeveelheden chemicaliën zijn in de materialen waarvan onze producten worden gemaakt. Onze MRSL en PRSL worden regelmatig bijgewerkt en zijn in te zien op onze website. In 2014 hebben we ons aangesloten bij de Detox-campagne van Greenpeace, die ook bedoeld is om een einde te maken aan het gebruik van bepaalde chemische stoffen in onze toeleveringsketen. We brengen regelmatig verslag uit over onze vorderingen.

Primark koopt grondstoffen niet zelf in. In plaats daarvan zijn de fabrieken of leveranciers op onze lijst van goedgekeurde leveranciers verantwoordelijk voor de inkoop van grondstoffen voor onze producten. We vinden het daarbij heel belangrijk dat deze grondstoffen op een verantwoorde manier zijn verkregen. We werken dan ook nauw samen met onze leveranciers om te zorgen voor transparantie en traceerbaarheid in onze gehele toeleveringsketen.

Vooral als het om katoen gaat, een van de belangrijkste natuurlijke vezels waarmee onze producten worden gemaakt. Katoen zit namelijk in meer dan de helft van alle kledingstukken die we verkopen. We willen ervoor zorgen dat al het katoen in onze toeleveringsketen tegen 2027 biologisch is, gerecycled is of verkregen is via ons Sustainable Cotton Programme. In 2013 zijn we een samenwerking aangegaan met landbouwexperts CottonConnect en de Self-Employed Women's Association (SEWA) om het Primark Sustainable Cotton Programme op te zetten. Dit programma leert boeren hoe ze duurzamere landbouwmethoden kunnen toepassen, zodat ze hun leefomstandigheden kunnen verbeteren doordat ze meer geld verdienen. Het programma ging van start met 1.251 boerinnen in Gujarat en was meteen een groot succes. Ons plan is om tegen eind 2022 maar liefst 160.000 boeren te hebben opgeleid in ons Sustainable Cotton Programme.

Primark heeft ook de Cotton Pledge van het Responsible Sourcing Network ondertekend en heeft beloofd om geen katoen uit Oezbekistan in te kopen voor de productie van artikelen zolang de lokale overheid geen einde heeft maakt aan de dwang- en kinderarbeid in de katoensector. We hebben de belofte in 2015 ondertekend en deze in 2016 uitgebreid naar Turkmenistan, omdat ook daar sprake is van dwangarbeid in de katoensector.

Ga naar de pagina Planeet voor meer informatie.

We gebruiken op dit moment geen fairtradematerialen. Maar we zetten ons wel in om een van de belangrijkste materialen in onze kleding duurzaam te laten produceren: katoen. In 2013 hebben we samen met landbouwexperts CottonConnect en de Self-Employed Women's Association (SEWA) in India een nieuw programma gelanceerd, dat boeren leert om duurzamere landbouwmethoden te gebruiken. Het programma is bedoeld om de boeren te helpen meer katoen te verbouwen op een manier die het milieu zo weinig mogelijk belast. De resultaten zijn nu al geweldig. En het is de bedoeling dat we tegen eind 2022 maar liefst 160.000 boeren in India, Pakistan en Bangladesh hebben opgeleid via ons Sustainable Cotton Programme.

Primark-producten worden niet getest op dieren. Leveranciers die producten voor Primark maken met dierlijke materialen, zoals wol, moeten zich in de gehele toeleveringsketen houden aan het naleven van door de bedrijfstak erkende normen voor dierenwelzijn binnen onze gehele toeleveringsketen.

Nee, we verkopen geen producten die mohair bevatten.

Iedereen weet dat onze prijzen laag zijn, maar dat betekent niet dat de kwaliteit laag is. We willen dat klanten onze kleding keer op keer kunnen dragen. Daarom maken we kleding die langer meegaat, voor een betaalbare prijs.

Op dit moment testen we onze kleding volgens een algemeen aanvaarde norm binnen de industrie. Maar we gaan nog een stapje verder, omdat onze klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat alles wat ze bij Primark kopen, lang meegaat. Daarom kijken we door middel van testen of onze populairste kledinglijnen voldoen aan hogere wasnormen. En we hebben advies ingewonnen over protocollen voor een lange levensduur bij WRAP, een Britse liefdadigheidsorganisatie die de modebranche sneller circulair wil maken. We kunnen trots melden dat nu al bijna zeventig procent van alle geteste jeans voldoet aan de 30-wasnorm die wordt aanbevolen door WRAP en de Ellen MacArthur Foundation. We denken dat we hiermee een groot verschil gaan maken, omdat zo'n beetje de helft van alle producten die we verkopen bestaat uit dagelijkse basics zoals T-shirts, jeans en pyjama's. We willen dat klanten onze kleding met veel plezier keer op keer kunnen dragen.

Daarnaast zijn we al aangesloten bij Textiles 2030 en werken we samen met WRAP en andere ondertekenaars aan het bijwerken van het protocol voor een lange levensduur van kleding. Dit draagt bij aan onze activiteiten om onze eigen Primark Durability Standard te ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat onze kleding lang meegaat. Deze nieuwe standaard houdt in dat we onze kleding nog meer en grondiger gaan testen op hoe lang deze meegaat. We gaan klanten voorlichten hoe ze het beste met hun kleding kunnen omgaan en reparatiesetjes verkopen. Dat is bij elkaar een hoop werk en dat kost logischerwijs wat tijd. We richten ons eerst op de kledinglijnen en producten die het meest in de kledingkasten van onze klanten te vinden zijn, zodat ze al snel resultaat zien. Maar we hebben onze klanten hierbij nodig. En dus leren we ze hoe ze hun kleding langer mooi kunnen houden en verkopen we reparatiesetjes.

Lees hier hoe we kleding maken die langer meegaat

Primark maakt geweldige mode die voor iedereen betaalbaar is. Dat is wie we zijn. Maar we willen ook dat mensen voor die betaalbare prijzen betere en duurzamere kleding kunnen kopen. Want duurzamere mode hoeft echt niet duur te zijn.

We blijven onze klanten altijd de nieuwste trends bieden, maar de helft van ons kledingassortiment bestaat tegenwoordig uit dagelijkse basics zoals T-shirts, jeans en pyjama's. En dat zijn kledingstukken die consumenten met een goed gevoel zouden moeten dragen, jaar in jaar uit.

Door de duurzaamheidsverplichtingen die we onszelf hebben opgelegd, moeten we veranderingen aanbrengen in onze manier van zakendoen en de manier waarop we de kleding maken die we verkopen. Of het nu gaat om de manier waarop we onze producten maken om de hoeveelheid afval uit de modesector te verminderen, om het halveren van onze CO2-voetafdruk of om het beter maken van de levens van de mensen die de producten voor Primark maken: dankzij de omvang van ons bedrijf hebben wij de kans om echt een verschil te maken.

We zijn serieuze verbintenissen aangegaan die een impact zullen hebben op onze manier van zakendoen en op de manier waarop de kleding die we verkopen wordt gemaakt . We maken onze kleding steeds meer van gerecyclede of duurzamere materialen en ontwerpen de kleding op zo'n manier dat deze na gebruik gerecycled kan worden. Ook zal uiteindelijk al het katoen dat we gebruiken biologisch of gerecycled zijn, of afkomstig van het Primark Sustainable Cotton Programme. Het grootste in zijn soort binnen de modebranche! Daarnaast zullen we onze CO2-voetafdruk halveren en onze kracht als bedrijf inzetten om degenen die onze kleding maken, een beter leven te bieden.

Dankzij de grootte van ons bedrijf hebben wij de kans om met elke verandering ook echt een verschil te maken want we willen miljoenen klanten de kans te geven om duurzamer te winkelen voor een betaalbare prijs.

Hier lees je meer over Onze verbintenissen om een duurzamer bedrijf te worden.

Je zult er misschien van opkijken hoeveel we tot nu toe al hebben gedaan. We hoeven absoluut niet vanaf nul te beginnen, want we zijn al tien jaar bezig om duurzamer te worden.

Zo is ons Sustainable Cotton Programme, dat in 2013 werd gelanceerd, nu het grootste in zijn soort binnen de mode-industrie. En van al onze katoenen kleding is maar liefst veertien procent afkomstig van dit programma. Ons plan is om tegen eind 2022 maar liefst 160.000 boeren natuurlijkere en duurzamere methoden voor katoenteelt te leren, zodat ze minder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en water gebruiken.

We hebben onze Primark Cares-kledingcollectie uitgebreid met nog meer items van duurzamer verkregen en gerecyclede materialen en deze collectie is inmiddels goed voor een kwart van al onze kledingverkopen. Maar we gaan voor honderd procent tegen 2030.

Daarnaast willen we tegen 2027 geen enkel wegwerpartikel van plastic meer zien binnen ons bedrijf. We zijn al een heel eind op weg. In de afgelopen twee jaar hebben we al een half miljard wegwerpartikelen van plastic verwijderd.

Verder hebben een aantal belangrijke initiatieven vanuit de branche, zoals Textiles 2030 en het Fashion Industry Charter for Climate Action (UNFCCC) ondertekend. En werken we samen met grote onafhankelijke leiders op het gebied van duurzame mode, zoals de Ellen MacArthur Foundation en WRAP: de Britse liefdadigheidsorganisatie die de modebranche sneller circulair wil maken.

Bovendien hebben we een wereldwijd team van 130 experts samengesteld in onze belangrijkste inkooplanden. Dit team voert minimaal één keer per jaar inspecties uit bij elke fabriek in de toeleveringsketen van Primark. Dat gebeurt onaangekondigd, zodat we kunnen controleren of de internationaal erkende normen in onze Gedragscode goed worden nageleefd.

De gemaakte vorderingen in de afgelopen jaren geven ons een stevige basis om nog beter te worden en nog meer te doen.

Hier lees je meer over de vorderingen die we al hebben gemaakt om duurzamer te worden.