Environmental - Primark Cares

Environmental

Hier vindt u een reeks hulpmiddelen die het Primark-team dat verantwoordelijk is voor ethische handel en duurzaamheid van het milieu gebruikt voor haar duurzaamheidswerk met leveranciers en fabrieken om de milieu-impact van Primark tot een minimum te beperken.

LIJST VAN VERBODEN STOFFEN (RSL)

Net als een aantal andere detailhandelaars zijn ook wij lid van het programma van de ZDHC Foundation, in het kader waarvan wij bepaalde als gevaarlijk beschouwde chemicaliën elimineren en door veiligere alternatieve stoffen vervangen. Onze Restricted Substances List (RSL - Lijst van Verboden Stoffen) vormt een belangrijk onderdeel van onze inspanningen om dit doel te bereiken. Deze lijst combineert de limieten voor chemicaliën in de materialen die worden gebruikt om onze producten te maken, en de stoffen in chemicaliën die leveranciers niet mogen gebruiken bij de productie van kleding en artikelen voor Primark. Onze Restricted Substances List is afgestemd met de ZDHC Manufacturing Restricted Substances List. Wij verstrekken de RSL aan alle leveranciers en fabrieken die Primark-producten maken en bieden lokale training van leveranciers met betrekking tot chemisch beheer.

U kunt de RSL hier downloaden: ENGELS BENGALEES CHINEES HINDI TURKS


INVENTARISLIJST VAN CHEMICALIËN

Om leveranciers en fabrieken te helpen bij het opzetten van goed chemisch beheer en het uitbannen van gevaarlijke chemicaliën, verstrekken we een inventarislijst van chemicaliën aan de hand waarvan ze het gebruik en de opslag van chemische producten bij het productieproces kunnen controleren.

U kunt de CIL hier downloaden: INVENTARISLIJST VAN CHEMICALIËN


RICHTLIJNEN VAN ZDHC VOOR AFVALWATER

Waterefficiëntie is een kritiek aspect van duurzame en milieubewuste productie. De afvalwaterrichtlijnen van ZDHC zijn een uiteenzetting van een uitgelijnde verwachting met betrekking tot de kwaliteit van afvalwater voor de hele textiel- en schoenenindustrie. Deze norm voor de lozing van afvalwater gaat verder dan de naleving van de wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat de lozing van afvalwater geen negatieve invloed heeft op het milieu en omliggende gemeenschappen.

Als lid van ZDHC hanteren wij de afvalwaterrichtlijnen van ZDHC en vragen wij onze leveranciers om deze normen te gebruiken, die verder gaan dan naleving van de wet- en regelgeving betreffende lozing van afvalwater.

Hier vindt u een link naar de richtlijnen: RICHTLIJNEN VOOR AFVALWATER