primark.comVacatures
Primark-logo
Ons auditprogramma voor fabrieken – Primark Cares

Onze normen

Om dit te bereiken, zit duurzaamheid verweven in onze eigen werkzaamheden en in onze toeleveringsketen. We willen ook dat iedereen makkelijker ziet hoe een duurzamere aanpak eruitziet in de producten die we verkopen en in onze manier van zakendoen.

Om ons hierbij te helpen, hebben we een beleid en procedures ontwikkeld zodat we zeker weten dat onze leveranciers voldoen aan onze hoge normen. Wanneer er problemen of zorgen ontstaan, weten we dat we hiervan snel op de hoogte worden gesteld.

Onze Gedragscode

Onze Gedragscode is de ruggengraat van ons Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme. Dit stevige eisenpakket vormt een belangrijk onderdeel van de algemene handelsvoorwaarden van Primark.

We hebben zelf geen fabrieken in bezit die de producten maken die wij verkopen, maar we kiezen onze partners heel zorgvuldig en werken alleen samen als ze voldoen aan de normen die in onze Gedragscode staan. Elke locatie waar producten voor Primark worden geproduceerd, moet voldoen aan deze normen. We gebruiken rigoureuze processen om te controleren of de normen worden nageleefd.

De dertien bepalingen in onze Gedragscode bestrijken verschillende onderwerpen. Hieronder vallen onder andere onze nultolerantieaanpak van kinderarbeid en omkoping en het recht van werknemers op het vormen van een vakbond. Ook voorkomt de Gedragscode dat medewerkers te veel uren maken. We verwachten ook dat elke fabriek die aan Primark levert op een verantwoorde manier omgaat met de effecten op het milieu.

Elke fabriek moet worden goedgekeurd door ons Ethical Trade-team voordat we bestellingen plaatsen, en dat gebeurt alleen als wordt voldaan aan de vereiste normen. Na goedkeuring is het de taak van dit team, bestaande uit meer dan 130 experts ter plaatse in onze belangrijkste inkoopmarkten, om jaarlijks ongeveer 3.000 sociale audits uit te voeren en erop toe te zien dat de naleving wordt gehandhaafd. Ons team werkt samen met een klein aantal zorgvuldig geselecteerde derde partijen en voert minstens één keer per jaar een audit uit bij elke fabriek om te controleren of nog steeds wordt voldaan aan de internationale normen. Wanneer er problemen worden geconstateerd, helpt het team de leveranciers en hun fabrieken om oplossingen te vinden, trainingen te geven en samenwerkingsprojecten op te zetten om het welzijn van werknemers te beschermen en te bevorderen.

We zijn sinds 2006 lid van het Ethical Trading Initiative (ETI) in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2011 hebben we de leiderschapsstatus. De Basiscode van de ETI, die gebaseerd is op de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en een internationaal erkende arbeidscode is, vormt de basis voor de Gedragscode van Primark.

Onze inzet om mensenrechten te ondersteunen in onze toeleveringsketens

Als bedrijf geven we om het welzijn van de duizenden mensen in onze toeleveringsketens. We weten dat we een verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren en we nemen die verantwoordelijkheid uitermate serieus.

Ons mensenrechtenbeleid voor de toeleveringsketen beschrijft onze aanpak om de rechten te beschermen van de mensen die onze producten maken en van de mensen die goederen en diensten leveren ten behoeve van onze bedrijfsvoering.

Onze inzet voor het milieu

Om een duurzamer bedrijf te worden, moeten we veel stappen ondernemen. Gelukkig hoeven we niet helemaal vanaf nul te beginnen. Maar we weten wel dat we nog veel verder moeten gaan. De nadruk ligt daarbij op het beperken van de impact die ons bedrijf op onze planeet heeft.

Ons wereldwijde Environmental Sustainability-team van experts werkt direct samen met onze leveranciers en hun fabrieken en met externe organisaties.

In ons milieubeleid staan onze milieu-intenties en onze inzet voor duurzaamheid. We verklaren ook dat we wensen dat onze producten op een duurzamere manier worden geproduceerd. Dat betekent het verantwoord inkopen van de grondstoffen, zoals katoen.

We geloven in een eerlijke en open manier van communiceren

We stimuleren een open cultuur in al onze transacties en ondersteunen effectieve en eerlijke communicatie. We zijn een dochteronderneming van Associated British Foods Plc (ABF) en hebben hun klokkenluidersbeleid overgenomen om iedereen die een probleem bij Primark wil melden, hierin te ondersteunen. Dankzij dit beleid kunnen werknemers hun bedenkingen kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn voor wraakacties of andere negatieve gevolgen. We hebben ook een ondersteuningsprogramma dat werknemers toegang biedt tot effectieve klachtenprocedures.

We willen dat mensen zich veilig voelen op de werkvloer

Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van onze werknemers. Sinds 2013 hebben we een programma voor structurele integriteit. Hiermee kunnen we mogelijke risico's herkennen in landen waar de bouwnormen niet goed worden toegepast. Deze onderzoeken van fabrieksgebouwen worden uitgevoerd met inachtneming van nationale normen die specifiek voor het betreffende land gelden.

Wij voeren uitgebreide en strenge bouwkundige inspecties uit in al onze eerste- en tweedelijnsvestigingen in Bangladesh, Pakistan en Myanmar. Als hierbij verbeterpunten worden geïdentificeerd, werken we samen met een team van bouwkundig en burgerlijke ingenieurs van internationale ingenieursbedrijven, zoals Mott MacDonald en Aecom. Deze bedrijven bieden de fabrieken technische ondersteuning en hulp bij het oplossen van de geconstateerde problemen.

Hieronder lees je meer over de verschillende normen die ons bedrijf en onze leveranciers moeten naleven.

Risico's herkennen en actie ondernemen

We voeren continu due diligence uit om risico's binnen ons bedrijf te identificeren. Het proces dat we daarvoor gebruiken, is gestoeld op uitgebreide benchmarking en overleg met organisaties voor de mensenrechten. Het is in overeenstemming met de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties en de Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector van de OECD.

Onze aanpak bestaat uit vier hoofdelementen:

1. RISICOBEOORDELINGEN PER LAND:

We voeren onderzoek uit met behulp van bestaande externe rapporten en openbaar beschikbare en betrouwbare informatiebronnen. Op basis van dit onderzoek stellen we beoordelingen op voor elk land dat aan ons levert. Het gaat om politieke, economische, sociale en juridische analyses en het in kaart brengen van de risico's. De beoordelingen kijken naar zowel de kleding- en schoenensector als bijkomende sectoren en branches. Dit helpt ons om:

  1. Een uitgebreid beeld te vormen van de risico's in elk land in onze toeleveringsketens, waaronder enkele van de belangrijkste, zoals dwangarbeid en kinderarbeid.

  2. De dieper liggende oorzaken van deze risico's te begrijpen.

  3. Belangrijke belanghebbenden en initiatieven te identificeren die zich met deze problemen bezighouden, zodat we hiermee kunnen samenwerken en ervan kunnen leren.

2. ANALYSE VAN INTERNE GEGEVENS VAN PRIMARK:

Onze plaatselijke Ethical Trade and Environmental Sustainability-teams zijn één van onze belangrijkste bronnen: ze zijn onze 'ogen en oren' in het veld. Ons team, dat bestaat uit meer dan 130 lokale experts in onze belangrijkste inkooplanden, komen uit veel verschillende organisaties, waaronder andere bedrijven, ontwikkelingsbureaus en maatschappelijke organisaties.

De teams zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de toeleveringsketens om ervoor te zorgen dat onze normen en beleidslijnen op de werkplek worden nageleefd en om onze toeleveringsketens te helpen risico's beter te voorkomen en te beheren. Ze staan in direct contact met de werknemers in onze toeleveringsketens en bij onze externe partners en experts op locatie.

We kunnen daarnaast putten uit informatie en analyses van de meer dan 34.000 audits die we sinds 2007 bij leveranciers van Primark hebben uitgevoerd en die we bewaren in onze centrale audit-databank.

3. ADVIES VAN BELANGHEBBENDEN:

Externe belanghebbenden zijn een onmisbare bron van informatie en begeleiding. Ze helpen ons om de risico's in onze toeleveringsketen te begrijpen, vertellen hoe we ze kunnen herkennen en welke groepen het kwetsbaarst zijn. Hun inzicht en kennis is van onschatbare waarde.

Externe belanghebbenden helpen ons ook bij het ontwikkelen van strategieën en methodes om problemen te voorkomen of op te lossen. Onder belanghebbenden vallen onder andere maatschappelijke groeperingen, vakbonden, overheden, internationale bureaus, intergouvernementele bureaus, multi-stakeholder-initiatieven (MSI's) en juridische experts.

We zijn een actief lid van een aantal samenwerkingsverbanden voor de branche. We waren één van de oprichters van het ACT-initiatief voor leefbare lonen in 2015. We zijn sinds 2006 lid van het Ethical Trading Initiative (ETI) in het Verenigd Koninkrijk. En we waren een van de eerste merken die het Bengalese akkoord voor brand- en gebouwveiligheid hebben ondertekend na het Rana Plaza-drama in 2013.

We vinden de leefomstandigheden van de mensen die onze producten maken erg belangrijk. We hebben in de afgelopen tien jaar samen met onze leveranciers hard gewerkt om de werkomstandigheden, de behandeling van werknemers en de salarissen te verbeteren in de fabrieken die onze producten maken.

We volgen en ondersteunen wetgeving om risico's in de kledingbranche aan te pakken en ondersteunen de maatregelen die daarvoor nodig zijn. We waren onderdeel van het overheidsoverleg in het Verenigd Koninkrijk over de ontwikkeling van de Modern Slavery Act 2015 en gaven hiervoor feedback en inzichten die we met ons programma hebben opgedaan. Nu het VK de strategie tegen moderne slavernij in 2021 zal herzien, blijven we relevante informatie en ondersteuning bieden.

We hebben ook samengewerkt met het Environmental Audit Committee van de Britse overheid en met het Department for Business, Energy and Industrial Strategy en het Department of Foreign Affairs Committee om hun vragen te beantwoorden en focusgebieden te identificeren.

In de EU hebben wij bijgedragen aan het overleg over de invoering van verplichte due diligence-wetgeving op regionaal niveau en in de lidstaten, en wij steunen initiatieven om een dergelijk kader in te voeren.

4. OVERLEG MET RECHTHEBBENDEN EN WERKNEMERSBETROKKENHEID:

Werknemers in de toeleveringsketens hebben duidelijk omschreven rechten, maar maken toch vaak geen deel uit van het due diligence-proces of vinden het moeilijk om hun stem te laten horen. We hebben betrouwbare partnerschappen opgebouwd met lokale en regionale belanghebbenden, die ons continu inzicht geven in de behoeften van werknemers. Onze lokale teams hebben ook regelmatig contact met fabrieksmanagement en -werknemers. Zo krijgen we niet alleen belangrijke informatie over de problemen waarmee ze te maken hebben, maar ook over de impact van ons werk op hen.

Zo hebben we in de nasleep van de COVID-19-pandemie samengewerkt met de Amerikaanse ngo Microfinance Opportunities en met SANEM, hun lokale partner in Bangladesh, om een project van zes maanden op te zetten met de naam Soromik er Kotha. Hiermee konden we gegevens verzamelen om inzicht te krijgen in de meningen en ervaringen van werknemers op de werkvloer. Het project was afgeleid van het Worker Diaries-project in Bangladesh. Via communitynetwerken hebben we vierhonderd werknemers uit verschillende fabrieken in de toeleveringsketen van Primark geselecteerd. Zij werden betaald voor hun deelname aan het project. We hebben hun antwoorden op de vragen verzameld om zo een beeld te krijgen van hun kijk op verschillende onderwerpen, waaronder gezondheid en veiligheid op de werkplek, betaling van loon en bonussen, en bezuinigingen. Ons doel voor dit project is het verzamelen van waardevolle gegevens en inzichten om ons te helpen de uitdagingen waarmee de arbeiders in Bangladesh worden geconfronteerd, te begrijpen en er beter op in te spelen.

Wereldkaart met leveranciers - Primark Cares

Hoe verandering eruitziet

Meer informatie

2023 © Primark Stores Limited