Planeet – Primark Cares

Biodiversiteit bevorderen

Biodiversiteit is van levensbelang voor onze planeet. Duurzaamheid heeft onze hoogste prioriteit. We willen niet alleen de negatieve invloed van de modebranche op het milieu beperken, maar zelfs manieren vinden om de natuur te herstellen.

We waren betrokken bij de voormalige Natural Capital Impact Group van CISL, waarbij we samen met andere stakeholders en bedrijven initiatieven en indicatoren ontwikkelden voor het meten van de impact op de biodiversiteit, de bodem en het water. Vervolgens hebben we de opgedane kennis gebruikt om ons Sustainable Cotton Programme onder de loep te nemen en verder te ontwikkelen. Op dit moment werken we samen met Biodiversify, een adviesbureau voor natuurbehoud, om meer inzicht te krijgen in onze impact op de biodiversiteit.

Het is bekend dat katoenteelt van invloed is op de biodiversiteit, de bodem en het water. Voor optimale teelt is echter een gezond en goed werkend milieu nodig. Bodembiodiversiteit is bijvoorbeeld belangrijk voor het behouden van gezonde, vruchtbare grond en voor de groei van katoen is een consistente watervoorziening essentieel.

Toen we in 2013 het Sustainable Cotton Programme van Primark lanceerden, werkten we met 1251 kleine boeren in Gujarat, India. Tegen eind 2023 zullen we 275.000 kleinschalige boeren hebben opgeleid in duurzamere landbouwmethoden. Het programma bestaat uit twee hoofdonderdelen: landbouwkundige training en training op het gebied van duurzame leefomstandigheden. Hiermee willen we de milieu-impact van de katoenteelt verkleinen en tegelijkertijd de leefomstandigheden van boeren verbeteren. Tijdens de landbouwkundige training komt elk onderdeel van de katoenteeltcyclus aan bod, van het selecteren van katoenzaad tot het voorbereiden van het land, geïntegreerde plaagbestrijding, waterbeheer, oogstprocessen en opslag.

Het programma heeft goede resultaten opgeleverd voor de boeren, zoals:

India (2013-2019) Pakistan (2018-2019)
Gem. oogsttoename 14% 11,2%
Gem. winsttoename 205% 26,8%
Gem. afname van waterverbruik 10% 16,6%
Gem. afname van kunstmest 25% 21,9%
Gem. afname van chemische pesticiden 40% 23,4%

De training wordt op elke locatie afgestemd zodat er lokaal relevante adviezen en praktische demonstraties kunnen worden gegeven.

Deze indicatoren worden gebruikt om te beoordelen in hoeverre de nieuwe landbouwmethoden van PSCP-boeren bewezen voordelen opleveren voor de biodiversiteit, de bodem en het water.

Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder 1408 boeren in Gujarat. Hieruit bleek dat boeren van het PSCP-programma gemiddeld 43,6% meer landbouwbeheerpraktijken toepasten met een positieve impact op de biodiversiteit, de bodem en het water, in vergelijking met een controlegroep van boeren in dezelfde regio.

In het CISL-rapport werden ook verbeterpunten uitgelicht, vooral op het gebied van bodemgezondheid.

Hoewel we ons blijven inzetten voor bescherming van de biodiversiteit, de grond en het water, willen we ons naast preventie ook richten op manieren om de natuur te herstellen. We willen het ecosysteem op boerderijen verbeteren door middel van meer regeneratieve katoenteelt.

Dit is een systeem van landbouwprincipes en -praktijken die bedoeld zijn om het volledige ecosysteem op de boerderij te herstellen en verbeteren door prioriteit te geven aan onder andere bodemgezondheid, waterbeheer en meststofgebruik. Met deze landbouwmethode verbeteren boeren de natuurlijke hulpbronnen die ze gebruiken in plaats van ze uit te putten of te vernietigen.

Tegen 2030 moet 100% van het katoen uit het Sustainable Cotton Programme van Primark afkomstig zijn van boeren die meer regeneratieve landbouwmethoden toepassen. We ontwikkelen een baanbrekende, nieuwe code voor regeneratieve landbouw voor kleine katoenboeren in samenwerking met CottonConnect, onze vertrouwde partner die ons ook al helpt het PSCP te implementeren.

Met deze code kunnen we ons bestaande programma omzetten in een programma voor regeneratieve katoenteelt. En we hebben de eerste stap al gezet met pilotprojecten in India en Pakistan waarbij we duizend boeren in elk land informeren over onze werkwijze. We blijven de boeren uit ons programma ondersteunen met uitgebreide trainingen voor een makkelijkere overstap naar meer regeneratieve landbouwpraktijken.

Die zijn niet alleen beter voor de planeet, maar ook voor de boeren zelf. We willen de biodiversiteit op de boerderij verbeteren, de bodemgezondheid bevorderen en het waterverbruik efficiënter maken, maar tegelijkertijd blijven bijdragen aan betere levensomstandigheden voor boeren.

En we willen onze code voor regeneratieve landbouw uiteindelijk opschalen voor een nog grotere impact. Primark blijft zich samen met branchegenoten inzetten voor duurzame verandering op de lange termijn, ter bescherming van ons milieu en onze boeren.