Powering Her Up - Primark Cares

Vrouwen kracht geven

“De trainers leerden me een essentiële techniek (onderboorden naaien). Mijn broer was verrast en zei dat een mannelijke senior operator er minstens zes maanden over doet om dit onder de knie te krijgen, dus hoe kon ik dat dan in 2 weken hebben geleerd?”

Mukta’s verhaal

Dit is Mukta.* Ze is naaimachineoperator. Toen haar huwelijk op de klippen liep, kwam haar broer met het idee om in een fabriek te gaan werken die producten aanlevert voor Primark. Dat was in december 2017 en Mukta was nog geen 20 jaar oud. Ze begon als stagiaire aan een programma genaamd Sudokkho
, een project dat wordt gefinancierd door de Britse en Zwitserse regering en waar Primark partner van is. Dit is slechts één van de programma's die we sinds 2011 ondersteunen om vrouwen binnen onze toeleveringsketen meer kansen te bieden. De programma's zijn ontwikkeld om vrouwen te helpen hun vaardigheden uit te breiden en barrières te overwinnen op het gebied van promoties en loopbaanontwikkeling. Het uiteindelijke doel hiervan is betere werkomgevingen te creëren. We richten ons op vrouwen omdat zij over de hele wereld doorgaans een van de kwetsbaarste groepen zijn binnen onze toeleveringsketen. We hopen dat als we meer vrouwelijke medewerkers helpen verder te komen binnen hun werk en ervoor zorgen dat ze beter worden vertegenwoordigd in de beroepsbevolking, ze meer kans hebben op een beter salaris en betere loopbaanontwikkeling. Daarnaast is het een uitgangspunt voor het aanpakken van genderongelijkheid in fabrieken over de hele wereld. Tegen 2030 willen we deze programma's uitbreiden naar meer fabrieken en medewerkers. We willen voortbouwen op wat we al hebben geleerd en zo een verschil maken in meer landen en belangrijker nog: voor meer medewerkers. Voor Mukta en andere vrouwen zoals zij is het waardevol om zich aan te sluiten bij een programma als Sudokkho. Hier leren de vrouwen nieuwe technische vaardigheden door middel van gestructureerde, interne trainingen die hen helpen sneller hogerop te komen en die de kans op een promotie of een hoger salaris vergroten. Toch liep het voor Mukta niet allemaal van een leien dakje. Nadat ze de training had afgerond, twijfelden collega's aan haar nieuwe vaardigheden. Ze wilden haar geen kans geven, totdat ze zagen wat ze kon. Voor Mukta was de Sudokkho-training een levensveranderende ervaring, net als voor veel andere vrouwen. Haar werkgevers zien haar nu als veelzijdige operator en ze benaderen haar als een van de eersten als er nieuwe processen moeten worden geïmplementeerd.

Fabrieken en Sudokkho

Het Sudokkho-programma helpt niet alleen vrouwen zoals Mukta, maar ook de fabrieken die producten leveren aan Primark, want dankzij dit programma hebben de fabrieken sneller toegang tot geschoold personeel. Uit een onderzoek naar dit initiatief blijkt dat goed getrainde medewerkers binnen 15 tot 20 dagen na afronding van het programma over het algemeen een prestatieniveau van 50% hebben, terwijl ongetrainde medewerkers er doorgaans 3 tot 4 maanden over doen om hetzelfde niveau te bereiken. Het geheim achter het succes? Het Sudokkho-programma is gericht op snellere, efficiëntere training. Sudokkho’s 'train de trainer'-model houdt ook in dat er binnen de fabriek zelf trainers en assessors worden aangewezen en getraind, zodat die hun kennis kunnen overdragen en het eigen trainingscentrum van de fabriek kunnen runnen. Op deze manier kan de fabriek zijn eigen personeel vaardigheden bijbrengen en motiveren. De heer Shipu, manager voor compliance en administratie, gaf aan dat dit aspect van het programma heeft bijgedragen aan beter personeelsbeheer in zijn fabriek: “Sinds de implementatie van het Sudokkho-project geldt de procedure dat als een van de essentiële medewerkers afwezig is, de Sudokkho-trainer andere operators bepaalde processen aanleert. Dankzij de bijscholing van deze medewerkers zijn we veel beter in staat om problemen als gevolg van arbeidsverzuim op te lossen.”

Onze klanten en Sudokkho

We weten dat klanten het belangrijk vinden om te weten wie hun kleding maken en ook wij vinden dat belangrijk. Aan het begin van onze samenwerking met de Britse en Zwitserse regering, in 2016, bereikten we met het Sudokkho-programma maar liefst 16.000 medewerkers in meer dan 50 fabrieken in Bangladesh. Helaas heeft de coronapandemie een flinke impact op dit programma en andere programma's. Medewerkers en managers hebben Primark echter zo veel positieve feedback gegeven op het Sudokkho-programma, dat ons team nu voorbereidingen treft om het opnieuw te lanceren als het Sudokkho-trainingsprogramma voor fabrieken.

Primark-programma's voor vrouwen en kwetsbare medewerkers

Sudokkho is slechts één van de initiatieven waaraan we meedoen in samenwerking met overheden, ngo's en ons lokale Ethical Trade and Environmental Sustainability-team. Er zijn nog veel meer van dit soort programma's. Veel ervan zijn kleinschaliger, omdat ze een zeer gericht doel hebben en lokaal worden toegepast. Dat gezegd hebbende: dankzij de omvang van ons bedrijf kunnen dit soort initiatieven waar nodig worden opgeschaald om nog meer mensen te helpen. Een aantal voorbeelden:

My Life
My Space
My Journey

Deze initiatieven dragen samen bij aan de sterke wens die Primark heeft om een duurzamer bedrijf te worden door gendergelijkheid te ondersteunen en bij te dragen aan de empowerment van vrouwen.


*Dit verhaal is gebaseerd op een echte casestudy, maar alle persoonlijke informatie is veranderd.