UN Women

UN Women is de wereldwijde organisatie voor gendergelijkheid en werkt met overheden, de private sector, NGO’s en individuen over de hele wereld. UN Women legt de focus op verandering op beleidsniveau en de uitvoering van basisprogramma’s – en werkt op alle niveaus om verandering te creëren.