Impactt

Primark werkt sinds 2013 samen met Impactt, een ethisch handelsadviesbureau, aan het programma Benefits for Business and Workers (BBW) in Bangladesh en India. Het programma is bedoeld om de HR-processen en -systemen in sommige fabrieken waarmee wij werken te verbeteren door bijvoorbeeld billijke lonen en betere werktijden te bedingen.