Ethical Trading Initiative (ETI)

Het Ethical Trading Initiative (ETI) werd in 1998 opgericht en is een vereniging van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties die wereldwijd respect voor de rechten van arbeiders bevordert. Primark is sinds 2006 lid en wordt sinds 2011 een “leider” genoemd. Primark is lid van het ETI en houdt zich daarom aan de basisregels van het ETI voor arbeidspraktijken, die zijn bedoeld om goede werkwijzen in ethische handel te introduceren en zijn gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).