ACT logo

ACT: ACTION, COLLABORATION, TRANSFORMATION

Action, Collaboration, Transformation (ACT), dat in 2014 werd opgericht, is een initiatief tussen internationale detailhandelaars en vakbonden dat is bedoeld om de salarissen voor arbeiders in de kledingindustrie te verhogen. Het initiatief biedt de sector een wereldwijd kader om voor arbeiders in de belangrijkste landen waaruit producten worden betrokken een leefbaar loon te bedingen middels branchebrede collectieve onderhandelingen, gesteund door verantwoorde inkooppraktijken. Primark is een medeoprichter van ACT.