Our Commitment - Primark Cares

Onze toezeggingen

Onze Primark Cares-strategie is gericht op negen nieuwe doelstellingen die ons helpen een duurzamer, circulair bedrijf te worden. Ze vallen onder drie pijlers:

KLEDING LANGER LATEN MEEGAAN

Onze kleding wordt standaard recycleerbaar en gemaakt van gerecycleerde of duurzaam verkregen materialen. Daarnaast willen we de levensduur van onze kleding verlengen.

DE NATUUR BESCHERMEN

We halveren onze koolstofvoetafdruk, elimineren afval dat niet afkomstig is van kleding en zetten ons in voor herstel van de biodiversiteit.

HET LEVEN VAN MENSEN VERBETEREN

We streven naar een leefbaar loon voor medewerkers in onze toeleveringsketen en bieden ondersteuning om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Daarnaast zetten we ons in voor gelijke kansen voor vrouwen.

The image displays a graphic describing the processes Primark are involved with to give clothes a longer life, protect life on the planet, and improve people's lives