Primark ondersteunt de vandaag aangekondigde ‘ILO COVID-19 Global Garment Industry Action’

Primark staat achter de vandaag gedane aankondiging door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties (VN). Hierin wordt dringend opgeroepen tot samenwerking om arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie die zijn getroffen door de COVID-19-pandemie te ondersteunen.

Katharine Stewart, Ethical Trade and Environmental Sustainability Director bij Primark zegt:
“Het belang van dit initiatief onder leiding van de IAO kan niet genoeg worden benadrukt. De fabrikanten en hun werknemers in de kledingketen hebben dringend financiering nodig van hun regeringen en instellingen wereldwijd om banen te beschermen en deze crisis te doorstaan. Op langere termijn hopen we dat dit initiatief ook de introductie of versterking is van regelingen die velen van ons al als vanzelfsprekend beschouwen, zoals arbeidsbescherming en gezondheidsvoorzieningen. Deze oproep is alleen te realiseren met de gezamenlijke inspanningen van alle ondertekenaars.”

Noot aan de redactie:

  • Primark werkt al een aantal weken nauw samen met eigen leveranciers en de IAO om een ​​constructieve manier te bepalen waarop belanghebbenden gezamenlijk de nodige steun kunnen bieden aan diegenen die door de crisis zijn getroffen.
  • Na uitgebreide een-op-eengesprekken met Primark’s leveranciers, die vier weken geleden begonnen, is er naar een oplossing gekeken om die leveranciers tegemoet te komen, zoals het uitbreiden van betalingsvoorwaarden. Primark heeft een extra £ 370 miljoen vrijgemaakt voor gedane productbestellingen. Dit brengt de totale voorraad van Primark – zowel eigendom als toegezegde voorraad – op bijna £ 2 miljard, terwijl de winkels nog gesloten zijn.
  • Daarnaast heeft Primark ook een loonfonds opgericht om ervoor te zorgen dat arbeiders in Bangladesh, Cambodja, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka en Vietnam zo snel mogelijk worden betaald voor het werk aan Primark-producten die in productie waren.
  • Primark dringt er, zo sterk als ze kunnen, bij de regeringen in landen waar ze producten vandaan halen op aan actie te ondernemen om lokale fabrikanten en hun werknemers te ondersteunen, zoals ook in Europa wordt gedaan.