Betaling financiële langetermijnhulp van Primark bijna afgerond

  • 95% van de arbeiders en rechthebbenden heeft volledige compensatie ontvangen
  • Alleen de betaling van compensatie aan onlangs geïdentificeerde rechthebbenden en uiterst kwetsbare mensen dient nog te worden voldaan
  • Ondersteuning blijft doorgaan

Primark heeft vandaag bekendgemaakt dat meer dan 95% van de financiële langetermijncompensatie is uitbetaald aan de 668 werknemers (en nabestaanden), van New Wave Bottoms, die bij de ramp van het Rana Plazagebouw om het leven kwamen of gewond raakten. Het in Bangladesh gevestigde bedrijf fabriceerde kleding voor het merk Primark en bevond zich op de tweede verdieping van het gebouw dat op 24 april 2013 instortte.

Het totale bedrag dat door Primark beschikbaar is gesteld, bedraagt momenteel USD 14 miljoen, waarvan USD 11 miljoen voor de langetermijncompensatie inmiddels volledig door het bedrijf is uitbetaald. De bedragen zijn aan de slachtoffers uitgekeerd via de BRAC- en bKash-banken.

De uitkering van de betalingen begon 12 maanden geleden en werd ook het afgelopen jaar afgerond. Een klein aantal rechthebbenden heeft nog geen compensatie ontvangen. Dit aantal heeft betrekking op mensen die veel ondersteuning nodig hebben en/of slachtoffers en nabestaanden die zich onlangs hebben gemeld. Primark gaat bij het uitkeren van de compensatie zeer zorgvuldig te werk. Slachtoffers en nabestaanden die de laatste termijnen van hun compensantie nog niet hebben ontvangen, krijgen steun van Primark tot de formele betaalprocedure volledig is afgerond.

Primark werkt samen met plaatselijke partners in Bangladesh om de betalingen van de compensaties in goede banen te leiden. Het kledingbedrijf heeft daarnaast nauw samengewerkt met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De hulpverlening omvatte naast financiële bijdragen ook medische onderzoeken en beoordelingen van de kwetsbaarheid van de betrokken personen. De bedragen zijn vastgesteld op basis van de gevolgen van het letsel en de graad van arbeidsongeschiktheid. In het geval van een uitbetaling aan de nabestaanden is er een schatting gemaakt op basis van actuariële grondslagen van gederfde inkomsten. Primark heeft ook geprobeerd om rekening te houden met de kwetsbaarheid van degenen die uitkeringen ontvangen en met hun vermogen om met de hoge uitkeringsbedragen om te gaan.

Een woordvoerder van Primark:

“Deze hele procedure heeft vrij lang geduurd, omdat Primark ervoor wilde zorgen dat de uitkering van compensatie zo eerlijk, nauwkeurig en duurzaam mogelijk zou plaatsvinden. Inmiddels is 95% van de compensatie betaald. In gevallen waar de laatste termijnen van de compensatie nog niet zijn uitgekeerd, biedt de onderneming steun aan de slachtoffers of hun nabestaanden. Primark wil zijn partners hartelijk danken voor de hulp en ondersteuning die ze hebben geboden.”

Het resterende bedrag van USD 3 miljoen (van de totale USD 14 miljoen) wordt gebruikt voor de hulp aan werknemers die werkzaam waren voor andere (concurrerende) bedrijven. Primark heeft hiervan al circa USD 2 miljoen aan werknemers of hun gezinnen in de vorm van ondersteuning en geld uitbetaald. Daarnaast heeft het bedrijf USD 1 miljoen overgemaakt aan het Rana Plaza Donors Trust Fund. De ILO is de voorzitter van het fonds dat bestemd is voor de werknemers van concurrenten.

Primark heeft het akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh ondertekend, met als doel fabrieksgebouwen te inspecteren. Primark heeft ook zelf fabrieken in Bangladesh, waar kleding van het merk wordt gemaakt, gecontroleerd.

Primark zal zich samen met plaatselijke partners blijven inzetten voor het welzijn van de slachtoffers die blijvend letsel hebben of waarbij sprake is van derving van inkomsten.

Neem voor meer informatie contact op met:

Jacques Bettelheim of Madeline van Vliet

FleishmanHillard

Tel: +31 20 406 5930

jacques.bettelheim@fleishman.com/madeline.vanvliet@fleishman.com

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor zover bekend was Primark het eerste merk dat erkende kleding te laten maken bij een bedrijf in het Rana Plazagebouw. Het merk beloofde na de ramp zijn verantwoordelijkheid te nemen. Primarks leverancier bevond zich op een van de acht verdiepingen en was een van de vele fabrieken in het enorme gebouw. Primark was een van de 28 merken die kleding bij een van de gevestigde fabrieken in het gebouw kleding liet fabriceren.

Primark beloofde al snel te zorgen voor financiële langetermijncompensatie voor de werknemers die werkzaam waren in de fabriek van zijn leverancier.

Directe voedselhulp

Primark begon binnen een week na de ramp met het verstrekken van voedselpakketten aan ongeveer 1300 families via een van de plaatselijke ngo-partners, en deed dit gedurende een periode van een maand.

Financiële kortetermijnhulp

Primark heeft financiële kortetermijnhulp aan alle arbeiders (of hun gezinnen) in het Rana Plazagebouw geboden om ze te ondersteunen. Deze hulp werd verstrekt aan circa 3600 arbeiders (of hun gezinnen), waarvan de meeste kleding maakten voor concurrenten van Primark. De hulp was gelijk aan negen maanden loon en werd in drie termijnen uitbetaald. Voor zover Primark weet, heeft geen enkel ander kledingmerk iets soortgelijks gedaan.

Om deze compensatie te kunnen uitbetalen moest het bedrijf de persoonlijke gegevens van arbeiders verzamelen, waarvan de meeste voor leveranciers voor andere merken werkten. Dit was een enorme logistieke uitdaging, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat de onderneming nu over het grootste bestand aan personeelsgegevens beschikt.

Langetermijncompensatie

Primark heeft externe experts ingeschakeld om een gedetailleerd plan rond de compensatie te ontwerpen, waarvan ook medische onderzoeken en beoordelingen van de kwetsbaarheid van de medewerkers deel uitmaken. De onderneming heeft geprobeerd om zo open en transparant mogelijk te zijn over de aanpak en methodologie. Alle gegevens zijn doorgegeven aan hetonder voorzitterschap van de ILO staande Coordination Committee. Deze commissie houdt toezicht op de Rana Plazaregeling, en Primark heeft informatie verstrekt over de toegepaste methodes bij de medische onderzoeken en beoordelingen van de kwetsbaarheid van medewerkers.

Primark heeft de langetermijnbetalingen als compensatie onder bescherming van het Coordination Committee van de Rana Plazaregeling uitgevoerd. In overeenstemming met het Coordination Committee heeft Primark de betalingen in bepaalde gevallen verhoogd om te voldoen aan de eisen van de gecoördineerde regeling op basis van Conventie Nr. 121 van de gecoördineerde claimprocedure. In andere gevallen, waar Primark meer betaalde dan volgens Conventie Nr. 121 vereist, werd dit als aanvullende financiële hulp voor de arbeiders van New Wave Bottoms beschouwd en niet als compensatie.

Er zijn beoordelingen uitgevoerd om groepen kwetsbare mensen te identificeren, zoals weduwen, zwaargewonde en gehandicapte arbeiders. Aan de hand van deze beoordelingen kon Primark extra hulp aan deze mensen bieden en ervoor zorgen dat ze zelf controle hadden over de compensatiebetalingen en vrije toegang tot hun geld kregen.

Voor de ondersteuning en medewerking bij het uitvoeren van de medische onderzoeken en beoordelingen van de kwetsbaarheid van mensen dankt Primark de volgende instellingen: het Institute of Vulnerability Studies and Disaster Management van Dhaka University, de medische faculteit van Dhaka University, artsen van het Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (La Coruna, Spanje), de nationale vereniging van vrouwelijke advocaten van Bangladesh en de ngo Naripokkho, de implementatiepartner van Primark.

Volgens de nieuwste schattingen van Primark zullen uiteindelijk in totaal 1142 mensen compensatie ontvangen. Dit getal omvat zowel slachtoffers als hun nabestaanden.

Reddingswerkers

Primark waardeert de hulp en steun van de talrijke vrijwillige reddingswerkers, waarvan vele onder levensgevaarlijke omstandigheden hebben gewerkt om levens te redden tijdens en na de Rana Plazaramp.

Via een van de plaatselijke ngo-partners heeft Primark een ‘begeleidings- en trainingsproject’ voor 100 reddingswerkers opgezet. Onder deze reddingswerkers bevinden zich ook studenten, plaatselijke ondernemers, arbeiders uit nabijgelegen kledingfabrieken en familieleden van arbeiders in het Rana Plazagebouw.

Primark heeft tevens gezorgd voor medische hulp en langetermijncompensatie voor ernstig gewonde reddingswerkers, zodra duidelijk werd dat dit noodzakelijk was.

Gebouweninspecties

Primark heeft het akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh ondertekend, een overeenkomst tussen meer dan 190 kledingmerken en handelaren, internationale en plaatselijke vakbonden en ngo’s. Het akkoord bepaalt dat er inspecties van fabrieksgebouwen plaats zullen vinden en dat er gewerkt zal worden aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in Bangladesh. Primark heeft daarnaast ook zelf een inspectieprogramma in de fabrieken uitgevoerd om de veiligheid te beoordelen van de gebouwen van leveranciers die voor het merk kleding produceren.