Primark presenteert resultaten derde programmajaar over samenwerking met CottonConnect en Self-Employed Women’s Association

Primark heeft nieuwe cijfers bekend gemaakt over de resultaten van zijn Sustainable Cotton Programme met katoenteelsters in India. De gegevens laten zien dat boerinnen hun inkomen in het derde programmajaar met 247%¹ zagen toenemen. Veel vrouwen investeren de extra inkomsten in verbetering van hun huis en bedrijf, medische zorg en onderwijs voor hun kinderen.

Het Primark Sustainable Cotton Programme werd in 2013 opgezet als samenwerkingsverband tussen Primark, agrarische expertorganisatie CottonConnect en de vakbond Self Employed Women’s Association (SEWA). In het programma worden katoenboerinnen getraind in duurzame teeltmethodes, zodat ze beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In de eerste drie jaar van het programma namen 1251 vrouwen deel, en in 2016 kondigde Primark een verlenging van zes jaar aan, om nog eens 10.000 boerinnen toegang tot het programma te geven.

In India, de een na grootste katoenproducent van de wereld, spelen vrouwen een cruciale rol in de katoenteelt. Waar cijfers van het International Trade Centre aangeven dat vrouwen 70% van de katoenplant voor hun rekening nemen en 90% van de pluk², ligt het gemiddelde inkomen op het Indiase platteland op slechts 78% van dat van mannen³. Bovendien staat India op plaats 130 van de 188 landen van de Gender Inequality Index van de Verenigde Naties en is gelijkheid tussen mannen en vrouwen een van de grootste ontwikkelingsuitdagingen van het land.4

Resultaten van het programma tonen aan dat langetermijninvesteringen in katoenboerinnen aanzienlijke resultaten kunnen opleveren voor de vrouwen, hun gezinnen en de gemeenschappen waarin ze leven. Over het derde jaar van het programma werden de volgende resultaten gemeten: Een gemiddelde winstgroei van 247% Een kostenreductie van 19,2% (dankzij onder meer minder gebruik van chemische pesticiden en kunstmest, collectieve inkoop met andere boeren en terugdringen van extra arbeidskosten) 40% vermindering in het gebruik van chemische meststoffen en 44% minder gebruik van chemische pesticiden, wat aangeeft dat er meer duurzame teeltmethodes worden toegepast 10% minder watergebruik, wat bijdraagt aan een efficiëntere, meer duurzame teelt

Alison Ward, CEO van CottonConnect, verklaart: “Het totstandbrengen van duurzame en blijvende verandering in de Indiase katoenteeltgemeenschappen is een grote uitdaging. En geen enkele organisatie kan dat in zijn eentje bereiken. Door de samenwerking met Primark en de SEWA hebben we belangrijke resultaten kunnen behalen voor de deelnemende boerinnen, hun gezinnen en leefgemeenschappen.

“Sleutel tot het succes was het verkrijgen van steun van mannelijke leiders en familieleden. Daardoor hebben we een echte cultuuromslag kunnen realiseren: de stem van vrouwen wordt nu gehoord en gerespecteerd, en ze maken deel uit van het besluitvormingsproces in hun families en gemeenschappen. We hebben gezien wat er mogelijk is binnen een groep van slechts iets meer dan 1000 boerinnen en we zijn ervan overtuigd dat deze aanpak enorme kansen biedt. We kijken dan ook uit naar de resultaten van onze volgende programma-evaluatie.”

Katharine Stewart, hoofd Ethical Trade & Environmental Sustainability van Primark, zegt: “Primark streeft ernaar om op de langere termijn alleen nog duurzame katoen in de keten toe te laten. We hebben SEWA en CottonConnect benaderd omdat we een project wilden opzetten dat ons fundamenteel inzicht geeft in duurzame katoenproductie en de mogelijkheden om Indiase telers een beter leven te geven.

“We wisten dat we de meeste impact konden maken als het programma zou worden uitgevoerd door experts ter plaatse – mensen met de kennis en contacten om met de telers en hun families te werken. Inmiddels hebben we kunnen zien dat duurzame teeltmethodes goed zijn voor zowel het milieu als de inkomens van de telers. Maar het programma heeft in meer opzichten de levens van de mensen verbeterd. Het heeft de positie van de vrouwen versterkt en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in hun leefgemeenschappen verkleind. We willen daarom de komende jaren nog veel meer vrouwen bereiken.”

Varsha Agola, teler in het Sustainable Cotton Programme van Primark, legt uit: “Voordat ik tot het programma toetrad, moest ik alles zelf in de praktijk leren. Na drie jaar scholing durf ik te zeggen dat ik een goed onderlegde katoenteler ben. Mijn oogsten en verdiensten zijn sterk toegenomen en ik heb nu een beter leven. Mijn kinderen gaan naar school en ik heb een nieuw huis gebouwd, een tractor gekocht en 5 kilometer irrigatiebuizen naar mijn land gelegd. Ik ben ook tot dorpshoofd gekozen en ik probeer nu andere vrouwen voor het programma te interesseren.”

Reema Nanavaty, hoofd van de Self Employed Women’s Association, vertelt: “Uit onze ervaringen met arme werkende plattelandsvrouwen in heel India weten we dat werk essentieel is voor economische participatie en zelfredzaamheid van vrouwen, zowel financieel als wat betreft beslissingsbevoegdheid.

“Dit was het eerste programma dat SEWA heeft uitgevoerd met een westers merk en een gespecialiseerde landbouworganisatie. Het doel is duurzame, blijvende verandering te bewerkstelligen voor deelnemende vrouwen. Het mooiste is dat het programma niet alleen positief uitpakt voor de boerinnen zelf, maar ook voor hun dorpsgemeenschap.”

Over het Primark Sustainable Cotton Programme

Het Primark Sustainable Cotton Programme leidde in de periode 2013–2016 1251 boerinnen op in verantwoorde, duurzame katoenteelt. In 2016 werd het programma met zes jaar verlengd, om nog eens 10.000 vrouwen te kunnen opleiden. De boerinnen kregen scholing en ondersteuning van de experts van CottonConnect en SEWA via klassikale lessen, praktijktrainingen en leergroepen. De boerinnen werden onderwezen in de meest geschikte teeltaanpak voor hun land, met aandacht voor onder meer zaadselectie, zaaibeleid, bodemverzorging, water, pesticiden en plaagbestrijding, oogsten, vezelkwaliteit, en sorteren en opslag van de geoogste katoen. Meer specifiek ging het bijvoorbeeld om: gebruik van verschillende bevloeiingssystemen, zoals geulbewatering in plaats van blankzetten, en micro-irrigatiesystemen (sprinklers en druppelirrigatie); dit maakt waterbesparingen van 40 tot 60% mogelijk Uitgekiend waterbeheer tijdens de kritische groeifases Afgewogen toediening van kunstmest met het oog op bodemkwaliteit, en meer gebruik van natuurlijke meststoffen Bodemanalyses om koolstofgehalte en vereiste bemesting te helpen bepalen Gebruik van verschillende plaagbestrijdingsmethodes, zoals de inzet van natuurlijke/biologische bestrijding in plaats van uitsluitend chemische oplossingen Ziektenbeheer: maatregelen voor, tijdens en na een aanval met onder meer een doordacht plantregime, bodemverbetering, afvoer van gewasresten om nieuwe besmettingen te voorkomen, en een goede wisselteeltstrategie

De eerste groep boerinnen krijgt nu aanvullende training via de Farmer Business School. Het gaat om een scholingsprogramma dat elementaire financiële en managementvaardigheden bijbrengt. De opleiding omvat diverse bedrijfsvoeringsaspecten, zoals het managen van inkoopkosten, het belang van een goede boekhouding en het collectief in- en verkopen van katoen, zodat er betere prijzen onderhandeld kunnen worden.

Opmerking voor de redactie

Over Primark

Primark heeft meer dan 325 winkels in elf landen: de Ierse Republiek, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten en Italië, en biedt werk aan ruim 69.000 mensen. De eerste Amerikaanse winkel van Primark opende in september 2015 zijn deuren en de eerste Italiaanse winkel werd in april 2016 geopend. Primark levert kwaliteitskleding tegen scherpe prijzen onder het motto “Amazing Fashion, Amazing Prices”.

Over CottonConnect

CottonConnect (2009) wil op basis van een marktgestuurde benadering winkelketens, kledingmerken en katoenboeren mogelijkheden bieden om samen succesvoller te opereren, armoede terug te dringen en het milieu te beschermen. Kijk voor meer informatie op www.cottonconnect.org

Over de Self-Employed Women’s Association (SEWA)


SEWA (1972) is een vakbond voor zelfstandig werkende vrouwen die met handarbeid of hun eigen bedrijf de kost verdienen. Kijk voor meer informatie op www.sewa.org

¹ Gegevens van teeltlogboeken verzameld door CottonConnect en SEWA, en vergeleken met een controlegroep van 50 boeren die representatief zijn voor de algehele katoenteelt in Gujarat.

² Women in Cotton: Results of a Global Survey, Technical Paper 2011, te vinden op: http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Sectors/Food_and_agri_business/Cotton/AssetPDF/Women%20in%20cotton%20-%209%2011%2011%20FINAL.pdf

³ India Census, 2011.

4 India committed to gender equality: Government tells UN, Economic Times, 2015, zie: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-03-12/news/60047988_1_gender-equality-gender-budgeting-gender-perspective