primark.comVacatures
Primark-logo
Ons auditprogramma voor fabrieken – Primark Cares

ONZE NORMEN

Ons auditprogramma voor fabrieken

Bij Primark gaan we zorgvuldig na met wie we wel en niet samenwerken. We werken alleen met fabrieken van leveranciers als ze akkoord gaan met en voldoen aan de internationaal erkende normen uit onze gedragscode. Hierin staat onder andere dat fabrieken het recht van werknemers op het vormen van een vakbond moeten respecteren en dat hun medewerkers niet te veel uren mogen maken.

Bij Primark gaan we zorgvuldig na met wie we wel en niet samenwerken. We werken alleen met fabrieken van leveranciers als ze akkoord gaan met en voldoen aan de internationaal erkende normen uit onze gedragscode. Hierin staat onder andere dat fabrieken het recht van werknemers op het vormen van een vakbond moeten respecteren en dat hun medewerkers niet te veel uren mogen maken.

Ons auditprogramma is bedoeld om elke fabriek te toetsen op deze internationaal erkende normen.

Een goedgekeurde leverancier worden

Voordat we onze eerste bestelling plaatsen, gaat een lid van ons Ethical Trade and Environmental Sustainability-team langs bij de fabriek om uit te leggen aan welke standaarden deze moet voldoen. Het team voert ook een formele audit uit van de huidige omstandigheden in de fabriek. Audits helpen ons de prestaties van een fabriek te toetsen aan de hand van onze gedragscode. Het doel van audits bij nieuwe leveranciers en hun fabrieken is na te gaan of de omstandigheden in de fabriek acceptabel zijn voordat we groen licht geven. Onder bepaalde omstandigheden, waarbij ons team de eerste audit niet kan uitvoeren, besteden we deze activiteit uit aan een lid van een van onze zorgvuldig geselecteerde externe auditbedrijven.

Om een goede werkrelatie op te bouwen met nieuwe fabrieken, is de eerste audit altijd volledig aangekondigd. Dat biedt transparantie en we kunnen ons hierdoor beter concentreren op het oplossen van eventuele problemen.

Sociale audits

Ook nadat een fabriek is geaudit en goedgekeurd, vindt er minstens één keer per jaar nog een audit plaats. Deze is onaangekondigd, wat betekent dat leveranciers er niet van tevoren van op de hoogte worden gesteld. We vragen fabrieken niet om audits uit te voeren, maar betalen hier zelf voor, zodat Primark de controle houdt over de kwaliteit en integriteit van de audits die namens ons worden uitgevoerd. Naast duizenden van dit soort onaangekondigde audits voeren we elk jaar ook honderden onaangekondigde steekproeven uit om specifieke kwesties te beoordelen of actie te ondernemen naar aanleiding van aantijgingen van klokkenluiders, verontruste maatschappelijke organisaties of andere belanghebbenden.

Onze audits bieden ons een zeer gedetailleerd beeld van de arbeidsomstandigheden in de fabriek. Ze zijn gericht op alle medewerkers, van machineoperators tot beveiligers en keukenpersoneel. We gebruiken verschillende methoden om informatie te verkrijgen, waaronder:

  • Evaluaties van brand- en machineveiligheid

  • Gesprekken met managers en personeel van bijvoorbeeld de hr-afdeling

  • Administratieve controles

  • Vertrouwelijke gesprekken met medewerkers

We begrijpen hoe belangrijk het is om te luisteren naar wat medewerkers ons in vertrouwen vertellen. Deze gesprekken maken daarom verplicht deel uit van onze audits. Ze geven ons een kijkje in de echte werkomstandigheden van medewerkers en bieden personeel de mogelijkheid om eventuele problemen te bespreken.

Gebouwveiligheid

Vóór de instorting van Rana Plaza in 2013 waren fabriekseigenaren verantwoordelijk voor de veiligheid van hun panden. Gebouwveiligheid was toen nog geen formeel onderdeel van leveranciersaudits door merken en retailers. Rana Plaza bracht hier verandering in.

Ons speciaal ingerichte programma voor structurele integriteit

In de nasleep van de Rana Plaza-ramp ontwikkelden we ons eigen programma voor structurele integriteit. Elk fabrieksgebouw werd beoordeeld door een team van bouwkundig ingenieurs, op basis van internationale standaarden. Als er verbeterpunten werden geïdentificeerd, werkten we samen met een team van bouwkundig en burgerlijke ingenieurs van de internationale ingenieursbedrijven MCS en Mott MacDonald. Deze bedrijven boden leveranciers en hun fabrieken technische ondersteuning en hulp.

Inmiddels staat onze eigen beëdigde bouwkundig ingenieur aan het hoofd van het Primark-programma voor structurele integriteit, met ondersteuning van een team van Mott MacDonald. Alle fabrieken van eerste- en tweederangsleveranciers in Bangladesh, Pakistan en Myanmar worden uitgebreid en rigoureus onderzocht.

Hoe werken onze fabrieksinspecties?

Bouwkundig ingenieurs van ons lokale Primark Ethical Trade-team gaan langs bij het fabrieksmanagement om de bestaande bouwplannen en -tekeningen van het pand te bekijken.

Ons deskundige team voert vervolgens een fysieke inspectie van het gebouw uit, zowel binnen als aan de buitenkant. De ingenieurs zoeken naar alle mogelijke aanwijzingen voor eventuele problemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar zichtbare barsten, draagconstructies en de plaatsing van steunpilaren.

Het team controleert ook of er tekenen zijn dat een deel van de fabriek onbedoeld overbelast is geraakt. Dat kan het geval zijn als er op hogere verdiepingen tijdelijke opslagvoorzieningen zijn geplaatst of zware machines in gebruik zijn genomen, zoals wasmachines of machines om stoffen te bedrukken.

Deze fysieke inspecties worden ondersteund door een evaluatie van de originele, door de fabriek verstrekte bouwtekeningen en een reeks tests en berekeningen om te bepalen of een gebouw wel geschikt is voor het doel waarvoor het momenteel wordt gebruikt.

Na de evaluatie geven de ingenieurs de fabriek gedetailleerde en specifieke technische informatie over de verbeteringen die nodig zijn om aan de vereisten van Primark te voldoen. Ons team werkt vervolgens rechtstreeks samen met de leverancier en de fabriek om die te begeleiden bij het doorvoeren van de benodigde veranderingen.

De evaluaties zijn onderdeel van het goedkeuringsproces voor fabrieken en de fabrieken moeten aan onze vereisten voldoen voordat ze voor ons kunnen werken. Als ze dat niet doen, plaatsen we geen bestellingen. Zo simpel is het.

Onze samenwerking met deskundige partners op het gebied van structurele integriteit blijft een centrale rol spelen in onze relatie met leveranciers en hun fabrieken.

Bekrachtiging van het Bengalese akkoord voor brand- en gebouwveiligheid

Primark was een van de eerste internationale retailers die het Bengalese akkoord voor brand- en gebouwveiligheid ondertekenden in de nasleep van de Rana Plaza-tragedie. Deze juridisch bindende overeenkomst vereist dat ingenieurs de fabrieken inspecteren om de structurele integriteit van gebouwen te beoordelen. Na de inspectie krijgen fabriekseigenaren een afdwingbaar actieplan waarmee verbeterpunten kunnen worden aangepakt. Al deze werkzaamheden moeten binnen een vooraf besproken tijdsbestek worden uitgevoerd. Fabrieken kunnen alleen voor ondertekenaars van het akkoord blijven werken als ze de nodige wijzigingen doorvoeren.

Ondertekening van het akkoord heeft tot gevolg dat retailers en merken, of 'vooraanstaande merken', de verantwoordelijkheid hebben om samen met specifieke fabrieken het vereiste werk uit te voeren. Primark is een 'vooraanstaand merk' in meer dan dertig fabrieken in Bangladesh. We werken rechtstreeks samen met fabriekseigenaren om technische ondersteuning te bieden voor de nodige corrigerende maatregelen en brengen hierover verslag uit aan het akkoordcomité en medeondertekenaars.

Het oorspronkelijke akkoord gold voor vijf jaar, maar er werd in 2018 een driejarig 'transitieakkoord' ondertekend. Deze overeenkomst was bedoeld ter ondersteuning van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het gebouwveiligheidsprogramma van de Bangladesh Accord Foundation in Amsterdam naar een nieuwe organisatie: de Ready-Made Garment Sustainability Council (RSC). Nu de akkoordwerkzaamheden zijn overgedragen aan de RSC, wordt het programma aangestuurd door een Bengalese organisatie voor meer betrokkenheid van de lokale industrie.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen

2023 © Primark Stores Limited