primark.comVacatures
Primark-logo
Primark-logo

ZAKELIJK NIEUWS

Primark ondertekent het Fashion Charter van de Verenigde Naties

Primark heeft in de bedrijfsvoering in de fabrieken, distributie en winkels al een aantal processen in gebruik genomen voor identificatie en verlaging van onze koolstofvoetafdruk.

Primark is er trots op te kunnen aankondigen dat wij ons hebben aangesloten bij het  Fashion Charter van de Verenigde Naties (UNFCCC) om de netzero-doelstelling van het handvest te ondersteunen en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 met 30% te verminderen.

Door toe te treden tot het handvest verbindt Primark zich ertoe de emissies van onze hele waardeketen aan te pakken, ook de ‘Scope 3 emissions’ buiten onze eigen activiteiten die het overgrote deel van onze koolstofvoetafdruk vormen. De retailer verplicht zich om een decarbonisatietraject te analyseren en af te bakenen op basis van methodes uit het Science-Based Targets Initiative.

Primark heeft in de bedrijfsvoering in de fabrieken, distributie en winkels al een aantal processen in gebruik genomen voor identificatie en verlaging van onze koolstofvoetafdruk. Om zijn Scope 1- en 2-emissies te verlagen, zijn de fabrieksmanagement- en winkelteams van Primark voortdurend op zoek naar praktische maatregelen om het energieverbruik van de retailer te verlagen. In 2015 heeft de retailer bijvoorbeeld een Energy Reduction Group (ERG) opgericht om het energiebesparingspotentieel in onze winkels te identificeren en initiatieven op dit gebried te implementeren.

Primakt heeft hard gewerkt aan de meting van zijn Scope 3-emissies om andere mogelijkheden voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te identificeren en een positieve impact te maken. Het bedrijf boekt aanzienlijke vooruitgang door de uitstoot gegenereerd door het gebruik van ruwe grondstoffen en materialen aan te pakken, die de grootste bron van uitstoot vormen. Dit doet het bedrijf onder andere op deze manieren:

 • Verdubbeling van het aantal producten op basis van gerecyclede materialen tot 40 miljoen items in dit najaar.

 • Katoenboeren opleiden in milieuvriendelijker werkwijzen sinds 2013. Het Primark Sustainable Cotton Programme is in 2019 aanzienlijk uitgebreid met de toezegging om tegen 2022 160.000 boeren op te leiden en het aantal producten van duurzame katoen te verhogen tot 60 miljoen items.

 • Sinds 2010 werken wij samen met liefdadigheidsinstellingen om onverkochte producten uit onze winkels te doneren en zo geld in te zamelen voor mensen in nood.

 • Via een recyclingprogramma voor klanten in het Verenigd Koninkrijk waar zij hun gebruikte kleding, textielproducten, schoenen en tassen van elk merk kunnen doneren voor recycling, hergebruik of ander gebruik. Primark is van plan dit programma ook in andere markten uit te rollen.

 • Fabrieken van onze leveranciers helpen bij het implementeren van de Higg Facility Environmental Module-tool van de Sustainable Apparel Coalition. Hiermee kunnen zij het energieverbruik en de koolstofuitstoot monitoren van de fabrieken waar Primark-producten gemaakt worden.

 • In samenwerking met het optimalisatiebedrijf voor verpakkingen PAC-D heeft Primark een programma ontwikkeld om de medewerkers van de fabrieken van onze toeleveranciers te trainen in nauwkeurige meting van producten en efficiënte verpakking ervan in verzenddozen, zonder lege ruimte.

 • Wij verzenden de grote meerderheid van de producten vanuit de fabrieken van onze toeleveranciers per schip en niet door de lucht. En om het aantal vrachtwagens op de weg en het aantal afvalinzamelingen bij onze winkels te beperken, gebruiken we dezelfde vrachtwagens die onze producten afleveren bij onze magazijnen ook om afval mee terug te nemen naar onze distributiecentra.

Katharine Stewart, Ethical Trade and Environmental Sustainability Director bij Primark zei: “Wij zij heel blij dat we ons mogen aansluiten bij het UNFCCC en verplichten ons om de uitstoot in onze hele waardeketen te verminderen. Als wereldwijde moderetailer vinden wij het belangrijk om oplossingen te vinden voor de problemen rond klimaatverandering en weten wij dat wij altijd meer kunnen doen. Hoewel wij grote ambities hebben om onze bedrijfsvoering te verduurzamen, weten wij ook dat zelfs onze kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken door onze omvang. En we willen dit alles doen zonder de kosten door te berekenen aan onze klanten, want wij geloven dat duurzame mode niet duur hoeft te zijn."

Opmerkingen voor redacteuren:

 • Het Fashion Industry Charter for Climate Action in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) streeft naar netzero-uitstoot in 2050 door de uitstoot van broeikasgassen in verschillende categorieën te verlagen.

 • Scope 1-emissies: directe uitstoot van broeikasgassen van of beheerst door Primark.

 • Scope 2-emissies: emissies door het genereren van de elektriciteit die door Primark wordt aangekocht voor verbruik in onze winkels, kantoren en distributiecentra.

 • Scope 3-emissies: indirecte uitstoot door Primarks activiteiten die buiten de controle van het bedrijf vallen.

*Meer informatie over de duurzaamheidsprogramma's van Primark is te vinden op onze  website.

2023 © Primark Stores Limited