primark.comVacatures
Primark-logo
Primark

PRIMARK CARES

Primark sluit zich aan bij het Textiles 2030-initiatief van WRAP

Primark was eerder lid van het Sustainable Clothing Action Plan van WRAP en is blij dat zij samen met WRAP, andere kledingmerken en partners een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de Textiles 2030-doelstellingen, een ambitieus vervolg op het oorspronkelijke initiatief.

Primark is verheugd dat zij medeondertekenaar is van Textiles 2030, het door WRAP gelanceerde UK Sustainable Textile Action Plan.

Dit belangrijke initiatief heeft tot doel in de komende tien jaar de overgang van de mode- en textielindustrie naar circulariteit te versnellen en de gevolgen voor het milieu van Britse kleding en huishoudtextiel aanzienlijk te verminderen via praktische ingrepen in de gehele textielketen.

Met de ondertekening van Textiles 2030 verbindt Primark zich er niet alleen toe om belangrijke maatregelen te nemen met betrekking tot haar eigen activiteiten, onder andere door haar klanten aan te moedigen om kleding en textielproducten op nieuwe, duurzamere manieren te gebruiken en weg te gooien, maar werkt Primark ook samen met andere ondertekenaars door middel van brancheoverkoepelende discussies om de vooruitgang op weg naar een circulaire economie voor textiel te versnellen en de toenemende koolstofimpact van textielproducten om te buigen.

Samen met andere ondertekenaars zal Primark doelen stellen voor het verminderen van de emissies in de hele levenscyclus, de impact van haar productassortiment meten, actie ondernemen op het gebied van prioriteiten en jaarlijks verslag uitbrengen aan WRAP over de voortgang. Elke ondertekenaar van het plan moet ernaar streven:

  • De totale broeikasgasvoetafdruk van nieuwe producten met 50% te verminderen, wat voldoende is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, overeenkomstig het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering, en uiterlijk in 2050 Net Zero te bereiken

  • De totale watervoetafdruk van nieuw verkochte producten te verminderen met 30%

Over het initiatief zei Katharine Stewart, Group Corporate Responsibility Director bij Primark-moederbedrijf Associated British Foods:

"We vinden het geweldig dat we een van de eerste ondertekenaars zijn van het WRAP Textiles 2030-plan, een initiatief dat nauw aansluit bij onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen en de stap naar circulariteit in de mode-industrie.

Primark nam deel aan het oorspronkelijke actieplan voor duurzame kleding van WRAP, dat tot nu toe heeft geleid tot een vermindering van meer dan 10% op de drie belangrijkste doelgebieden: koolstof, water en afval naar stortplaatsen. We zijn ook lid van het Make Fashion Circular-initiatief van de Ellen MacArthur Foundation, waarbij we samen met deskundigen uit de sector en detailhandelaren werken aan nieuwe manieren om de duurzaamheid van de kledingindustrie te verbeteren.

We werken er hard aan om onze impact op de planeet te minimaliseren, van de manier waarop we onze grondstoffen inkopen tot de manier waarop we onze winkels organiseren. Naast ons eigen werk op dit vlak geloven we sterk dat we door samenwerking met anderen binnen de industrie echte vooruitgang kunnen boeken bij het creëren van een circulaire textieleconomie."

Opmerkingen voor redacteuren

Het Environmental Sustainability-team van Primark houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals de manier waarop grondstoffen (waaronder katoen) worden gewonnen, de impact van fabrieksprocessen op het milieu, de efficiëntie van Primark-winkels en ons doel om waar mogelijk te recyclen. Dit zijn enkele voorbeelden van ons werk op dit gebied:

  • Sinds 2013 leiden we boeren op om katoen te verbouwen met milieuvriendelijker methoden, waarbij minder water, chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden gebruikt. We hebben het Primark Sustainable Cotton Programme in 2019 aanzienlijk uitgebreid en toegezegd om tegen 2022 160.000 boeren op te leiden. Dit is het grootste onafhankelijke programma in zijn soort dat door een moderetailer wordt beheerd.

  • Vorig jaar heeft Primark zich aangesloten bij het UNFCCC, steunt zij de Net Zero-ambitie van het Handvest en streeft zij ernaar de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30% te verminderen. Door toe te treden tot het Handvest hebben wij ons ertoe verbonden de emissies van onze hele waardeketen aan te pakken, ook buiten onze eigen activiteiten, die het overgrote deel van onze koolstofvoetafdruk uitmaken.

  • In juli 2020 lanceerden we ons recyclingprogramma, met donatiebakken in alle winkels in het Verenigd Koninkrijk waar klanten hun gebruikte kleding, textielproducten, schoenen en tassen van elk merk kunnen doneren. Alle donaties worden hergebruikt, gerecycled of verwerkt tot ander materiaal. Niets hiervan belandt op de vuilstort. De winst van dit programma gaat naar UNICEF, internationaal partner van Primark, ter ondersteuning van haar onderwijsprogramma's voor kwetsbare kinderen over de hele wereld.

  • In Europa werken we sinds 2010 samen met de liefdadigheidsinstelling Newlife, om onverkochte producten en samples uit onze winkels te doneren en zo geld in te zamelen voor mensen in nood. In de VS werken we samen met de non-profitorganisatie Delivering Good. Onze winkels in de VS doneren onverkochte kleding aan de organisatie, die de kleding vervolgens herverdeelt onder mensen in nood over de hele wereld.

2023 © Primark Stores Limited