primark.comVacatures
Primark-logo
Primark

Zakelijk nieuws

Verklaring van Primark: tien jaar na de tragedie van Rana Plaza

Tien jaar na Rana Plaza volgt nu een update over de steun die Primark sinds de ramp heeft verleend en onze voortdurende betrokkenheid

Wij hebben onze verantwoordelijkheid voor de arbeiders die onze producten maken altijd zeer serieus genomen en waren diep geschokt en bedroefd door de tragedie van Rana Plaza. Naast het compensatieprogramma dat we onmiddellijk na de ramp hebben opgezet voor honderden werknemers van onze leveranciers, hebben we financiële steun op lange termijn verleend – samen goed voor een totaalbedrag van meer dan 14 miljoen dollar. Ook via ons Pashe Achi-programma hebben we honderden slachtoffers gesteund. 

We blijven ons inzetten voor Bangladesh en de implementatie van een veilige werkomgeving in onze toeleveringsketen in het gebied. Dit doen we via ons langdurige lidmaatschap van het Accord, de voortdurende controle van onze gedragscode voor leveranciers en Primarks eigen veiligheidsprogramma voor gebouwen, dat momenteel in vijf van onze inkoopmarkten, waaronder Bangladesh, wordt uitgevoerd. We hebben meer dan 130 teamleden die lokaal werken in twaalf landen, waaronder al onze belangrijkste inkoopmarkten. Zij spelen een onmisbare rol bij het toezicht op de naleving van onze normen.

Primarks eerste reactie op Rana Plaza

In de onmiddellijke nasleep van de ramp werkte ons team samen met lokale partners ter plaatse in Bangladesh om noodvoedselhulp te bieden aan meer dan 1265 huishoudens. 

Financiële hulp en compensatie verstrekt door Primark

  • We hebben aan 3621 arbeiders en/of hun gezinnen op korte termijn financiële hulp verstrekt. Dat ging om het equivalent van negen maanden salaris, ongeacht of zij in de fabriek van onze leverancier werkten of niet.

  • In de maanden na de ramp hebben we in samenwerking met lokale partners, waaronder de universiteit van Dhaka, en in overleg met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een compensatieprogramma voor de lange termijn ontwikkeld voor werknemers in de fabriek van onze leverancier of hun gezinsleden. De langetermijncompensatie bedroeg in totaal $ 11 miljoen en werd toegekend aan 672 personen. We hebben ook £ 1 miljoen bijgedragen aan het Rana Plaza Donor Trust Fund van de IAO en hebben zowel financiële voorlichting als aanvullende niet-financiële steun geboden om mensen te helpen hun compensatie te beheren.

Niet-financiële steun via ons Pashe Achi-programma. Pashe Achi betekent 'aan uw zijde'

  • Sommige van de kwetsbaarste begunstigden en voormalige arbeiders van de fabriek van onze leverancier krijgen nog steeds niet-financiële steun via ons Pashe Achi-programma, een samenwerking met de universiteit van Dhaka en andere deskundigen. Op dit moment zijn er 142 begunstigden die nog steeds steun krijgen via dit programma. Het programma heeft tot doel het vertrouwen en de kennis van de getroffenen te vergroten, zodat zij hun financiële compensatie kunnen beheren. Ze krijgen ook advies over de toegang tot gezondheidszorg en juridische ondersteuning. Hiervoor vindt regelmatig contact plaats en er is een hulplijn die 24 uur per dag bereikbaar is.

Ons programma voor structurele integriteit

  • In 2013 hebben we in Bangladesh ook ons eigen veiligheidsprogramma voor gebouwen opgezet (bekend als ons programma voor structurele integriteit) om de veiligheid van alle fabrieken van leveranciers te toetsen aan internationale normen. Als er verbeterpunten worden geïdentificeerd, werken we samen met een team van bouwkundig en civiel ingenieurs van internationale ingenieursbureaus om technische ondersteuning en hulp te bieden aan onze leveranciers en hun fabrieken. Ons programma voor structurele integriteit is in 2015 uitgebreid naar Pakistan, in 2019 naar Myanmar en Cambodja en in 2022 naar India.

Het Internationale Akkoord (voorheen het akkoord voor brand- en gebouwveiligheid in Bangladesh)

  • We waren ook een van de eerste ondertekenaars van het Bangladesh-akkoord van 2013. Omdat het akkoord ernaar streeft de lessen die geleerd zijn naar aanleiding van de ramp in Bangladesh verder te verspreiden, tekenden we met genoegen voor de uitbreiding naar Pakistan in 2023.

Onze gedragscode en voortdurende inzet

  • Elke leverancier op onze inkoopmarkten, in Bangladesh en elders, moet zich houden aan onze gedragscode. Dit zijn niet-onderhandelbare, ethische normen die wij van onze leveranciers verwachten in de fabrieken waarin zij producten voor Primark maken.

  • Elke eerstelijnsfabriek in de door Primark goedgekeurde toeleveringsketen wordt minstens één keer per jaar – in sommige gevallen vaker – en meestal onaangekondigd gecontroleerd op de naleving van onze gedragscode. Indien er tijdens deze audits problemen aan het licht komen, zullen we alles in het werk stellen om deze op te lossen. In 2021 hebben we 2400 audits uitgevoerd, zelf of via externe auditbedrijven.

  • De afgelopen 15 jaar zijn we blijven investeren in de groei van ons programma voor ethische handel en milieuduurzaamheid en het team. Onze gedragscode is het fundament van dit programma. Wij hebben meer dan 130 teamleden die lokaal werken in twaalf landen, waaronder al onze belangrijkste inkoopmarkten. Zij spelen een essentiële rol in het toezicht houden op de naleving van onze normen.

2023 © Primark Stores Limited