primark.comVacatures
Primark-logo
Lynne Walker

Achter de schermen

Lynne Walker aan het woord over onze duurzaamheidsstrategie

Lynne is verantwoordelijk voor de bedrijfsbrede implementatie van onze duurzaamheidsstrategie 'Primark Cares' in 15 markten, bij 72.000 collega's en op grotere schaal in onze hele toeleveringsketen.

Hoe is Primark Cares tot stand gekomen? 

Bijna twee jaar hebben we gewerkt aan het kader voor dit meerjarenprogramma, dat voortbouwt op ons reeds bestaande Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme. De doelstellingen van Primark Cares zijn ontwikkeld door onze deskundige collega's, in samenwerking met collega's uit onze inkoopmarkten. Ze baseren zich daarbij op adviezen van deskundigen op het gebied van maatschappelijke en milieueffecten. We hebben een grondige test uitgevoerd samen met leveranciers, stakeholders en onze industriële partners en we zijn trots op het programma zoals dat nu op tafel ligt. Onze toezeggingen zijn bewust ambitieus en vergen veel van ons als bedrijf. We streven ernaar dat ze in 2030 nog steeds relevant en doeltreffend zijn en ons helpen de belangrijkste risico's in ons bedrijf en onze waardeketen het hoofd te bieden.

Waar lag in het eerste jaar van Primark Cares de nadruk op?

Tijdens dit cruciale eerste jaar hebben we ons gericht op het ontwikkelen van de interne processen en programma's die de basis vormen voor de belangrijke veranderingen die zowel binnen Primark als binnen onze waardeketen nodig zijn om onze toezeggingen waar te maken. Daarvoor hebben we grondige berekeningen gemaakt en de nodige gegevens verzameld. Zo hebben we basiscriteria kunnen vaststellen aan de hand waarvan we onze vooruitgang kunnen meten en jaarlijks dit verslag kunnen uitbrengen. Naast een nieuw begin was dit ook een jaar van schaalvergroting, een jaar waarin we bestaande relaties hebben geconsolideerd en nieuwe zijn aangegaan. We hebben de programma's ontwikkeld om onze doelstellingen te verwezenlijken, of het nu gaat om het testen van producten die voldoen aan onze nieuwe duurzaamheidsstandaard, het opstarten van ons proefproject voor circulair design of het verder uitvoeren van onze maatschappelijke programma's in een aantal van onze belangrijkste inkoopmarkten. Het was een druk maar spannend jaar. De omvang en schaal van Primark geven ons de mogelijkheid om nieuwe werkmethoden te verkennen, met verschillende partners samen te werken en te proberen om het goede voorbeeld te geven aan anderen. Ja, het wordt een hele uitdaging - dat is het al - maar we zien het als een ongelooflijk interessante kans voor onszelf, onze toeleveringsketen en onze klanten.

Waarom is samenwerking zo belangrijk voor het welslagen van de ambities van Primark Cares?

De doelstellingen van de Primark Cares-duurzaamheidsstrategie laten in de eerste plaats zien wat we als bedrijf zelf kunnen doen om impact te hebben en veranderingen teweeg te brengen. Zoals u in dit verslag kunt lezen, is deze ontwikkeling nu gaande. De mode-industrie is echter zeer complex. Veel bedrijven zoals wij delen toeleveringsketens in verschillende landen en regio's en we delen ook weer fabrieken met veel andere merken. Door samen te werken kunnen we de sector vooruithelpen en een grotere, blijvende impact realiseren. Samenwerken betekent voor ons samenwerken met al onze stakeholders. We hanteren een brede en weloverwogen visie die onze gehele toeleveringsketen bestrijkt, onze partners, onze leveranciers, de werknemers en diverse maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we onze invloed gebruiken om verandering teweeg te brengen. Een van de kernwaarden van Primark sinds onze oprichting meer dan 50 jaar geleden is dat we nooit stilstaan. We kijken altijd naar de toekomst. We ontwikkelen en leveren oplossingen door samen te werken, met welke stakeholder dan ook. Dat kunnen onze leveranciers zijn of grassrootsorganisaties die bijvoorbeeld ons Primark Sustainable Cotton Programme ondersteunen. Lokale organisaties hebben vaak waardevolle inzichten in de plaatselijke behoeften en prioriteiten. Daar moeten we rekening mee houden. Partners brengen vaak technische expertise in die wij niet hebben, zoals landbouwkundigen in ons Primark Sustainable Cotton Programme en deskundigen op het gebied van gendergelijkheid. Zij ondersteunen ons bij de uitvoering van onze maatschappelijke programma's.

Hoe zullen maatschappelijke en milieuoverwegingen de toekomst van de mode-industrie beïnvloeden?

We weten allemaal dat we ons moeten inspannen om iets tegen klimaatverandering te doen. De mode-industrie dient dus te evolueren om klaar te zijn voor de toekomst. Ook onze stakeholders vragen om verandering. Maatschappelijke en milieukwesties worden steeds belangrijker voor onze klanten, investeerders, wetgevers en het maatschappelijk middenveld. Voor ons is duurzamer worden geen keuze. Het is van levensbelang dat we onze werkwijze veranderen om onze impact op de planeet te verminderen en de mensen die onze producten maken een beter leven te bieden. Door de complexiteit en de wereldwijde omvang van de uitdagingen waarvoor we staan, lukt ons dat niet alleen. Als industrie kunnen we doortastend optreden om deze uitdagingen aan te gaan. We willen meer zijn dan een deel van de verandering: we willen alles op alles zetten om koploper te zijn en onze industrie vooruit te helpen. Verder is het belangrijk om te wijzen op de rol van de technologie. Technologieën veranderen voortdurend en bieden nieuwe mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Hoewel er voor sommige van onze toezeggingen nog geen schaalbare oplossingen bestaan, zijn we optimistisch dat er in de komende tien jaar nieuwe oplossingen zullen komen die we kunnen overnemen.

Waarom is Primark Cares belangrijk voor klanten?

Primark Cares biedt klanten duurzamere opties tegen betaalbare prijzen. Onze klanten vertellen ons dat ze duurzamer willen winkelen, maar denken dat ze dat niet kunnen betalen. Wij vinden dat niemand mag worden uitgesloten als het gaat om het maken van duurzamere keuzes. Daarom willen we er juist nu voor zorgen dat onze klanten dit kunnen doen zonder dat het hun teveel geld kost. Het is een veel voorkomend misverstand dat een duurder product automatisch minder schadelijk is voor het milieu. Dat is lang niet altijd het geval. Meer dan de helft van wat we verkopen zijn basics en essentials die we elke dag gebruiken, dus sokken, ondergoed, witte T-shirts, hoodies en jeans. We werken er hard aan om onze basics duurzamer te maken. Voor mij is een van de belangrijkste aspecten van Primark Cares dat we het begrip 'waarde' voor onze klanten verruimen zodat ook duurzaamheid hieronder valt.

2023 © Primark Stores Limited