Zdroje

Pravidelně poskytujeme aktualizace a informace o pokrocích v našem programu Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme. Činíme veřejná prohlášení týkající se specifických závazků, jako je britský zákon proti modernímu otroctví. Sdílíme také reporty s podrobnými informacemi o dosaženém pokroku v daných oblastech programu.
Zdroje - Primark Cares

Týkají se také našeho úsilí dostát svým závazkům a konkrétních opatření, která vedou k vyřešení určitého problému. Některé reporty píšeme v reakci na skupinový požadavek na více informací, jiné poskytujeme pravidelně. Tím je náš pololetní report pokroku Německému partnerství pro udržitelné textilní výrobky.

Mateřská společnost značky Primark, Associated British Food plc (ABF), publikuje celoroční Report odpovědnosti, který obsahuje informace o nejnovějších výsledcích týmu Ethical Trade and Environmental Sustainability Primark.

Výběr z reportů a prohlášení nastiňující dosažený pokrok si můžete přečíst zde.

Zde mají učitelé přístup zdarma ke zdrojům informací propojených s učebními osnovami pro ekonomii, zeměpis, občanskou výchovu, zdravovědu, občanskou a náboženskou výchovu. Zdroje nabízejí studentům ve věku 11-14 let studijní příklady z reálného života s tématy na životní prostředí, etiku a proces výroby oděvů.

Každé téma obsahuje film na úvod, nápady na možné aktivity a diskuzní body.

Názor