Reports - Primark Cares

Zprávy

PROHLÁŠENÍ V SOUVISLOSTI S MODERN SLAVERY ACT

Cílem zákona o moderním otroctví „Modern Slavery Act 2015“ je bojovat proti obchodování s lidmi a modernímu otroctví. Pokud jde o podniky, zákon uvádí, že všechny organizace ve Spojeném království s obratem vyšším než 36 milionů liber musí zveřejňovat výroční prohlášení, v němž uvedou, jaké kroky během účetního období podnikly, aby zajistily, že v jejich podniku a dodavatelském řetězci nedochází k modernímu otroctví ani obchodování s lidmi.

Prohlášení Primark Stores Limited o moderním otroctví si můžete stáhnout níže. V prohlášení jsou uvedeny zásady Primark a informace o tom, jak společnost řeší rizika uvnitř dodavatelského řetězce a v samotné společnosti. Prohlášení bude každoročně aktualizováno podle zásad Modern Slavery Act 2015.

Prohlášení v souvislosti s Modern Slavery Act si můžete stáhnout zde:

Modern Slavery Act 2021

Modern Slavery Act 2020

Modern Slavery Act 2019

Modern Slavery Act 2018

Modern Slavery Act 2017

Modern Slavery Act 2016


PODÁVÁNÍ ZPRÁV ETI

Ethical Trading Initiative (ETI) je aliance podniků, odborů a dobrovolnických organizací, která podporuje dodržování práv pracovníků po celém světě. Když jsme se v roce 2006 stali členy ETI, přistoupili jsme se k zásadám provádění ETI. Tyto zásady stanoví, jak by členské společnosti měly přistupovat k etickému obchodu. Zásady zahrnují: prokázání jasného závazku k etickému obchodu; začlenění etického obchodu do základních obchodních postupů; meziroční zlepšování pracovních podmínek a podpora dodavatelů při zlepšování pracovních podmínek.

Jako člen musíme ETI předkládat výroční zprávu, v níž uvádíme kroky, které k provádění zásad v celém dodavatelském řetězci podnikáme. Kromě toho také předkládáme samostatný strategický plán, který nastiňuje cíle naší etické obchodní práce v příštích 3 až 5 letech.

ETI všechny předložené zprávy posuzuje. Určí, kde bylo dosaženo pokroku a kde jsou naopak zapotřebí další kroky. ETI nás s ohledem na náš závazek, provádění a pokrok řadí od roku 2011 mezi lídry a my jsme odhodláni se v rámci spolupráci s ETI i nadále zlepšovat.


PODÁVÁNÍ ZPRÁV NĚMECKÉMU PARTNERSTVÍ PRO UDRŽITELNÝ TEXTIL

Německé partnerství pro udržitelný textil je iniciativa mnoha zúčastněných stran sdružující společnosti, asociace, nevládní a normalizační organizace, odbory a německou vládu. Členové se dělí o odborné znalosti a zavazují se dosáhnout v textilním dodavatelském řetězci sociálních, ekologických a ekonomických zlepšení.

Cestovní mapa

  |  

Zpráva o pokroku

2019   |   2019
2018   |   2018
2017   |   2017

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ABF

Vzhledem k tomu, že je Primark dceřinou společností Associated British Foods plc (ABF), výroční zpráva ABF o společenské odpovědnosti mimo jiné pojednává o činnosti Primark v oblasti etického obchodu a environmentální udržitelnosti. Zpráva obsahuje aktuální informace o počtu aktivit v oblasti společenské odpovědnosti podniku a strategických obchodních cílech v souvislosti s etickým obchodem a environmentální udržitelností, včetně pokroku, kterého tým Primark pro etický obchod a environmentální udržitelnost dosáhl.

Pokud si chcete zprávu ABF o společenské odpovědnosti podniku přečíst, navštivte webové stránky ABF.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY ABF – ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ABF


PODÁVÁNÍ ZPRÁV O NAŠEM VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Každoročně sestavujeme zprávu o pokroku programů a iniciativ týmu pro udržitelnost životního prostředí.  Zprávy obsahují přehled naší práce v této oblasti se zaměřením na šest oblastí dodavatelského řetězce uvedených v našich zásadách ochrany životního prostředí.

Závazek Detox

Zpráva z let 2018/2019

Zpráva z let 2017/2018

Zpráva z let 2016/2017

Zpráva z let 2015/2016

Zpráva z let 2014/2015


ROČNÍ VÝKONNOST

Každý rok jsou klíčové údaje z programu pro etický obchod a udržitelnost životního prostředí nezávisle zajištěny. Tento úkol má na starost nezávislá třetí strana, která shromažďuje informace o tom, kolik jsme v továrnách v daném roce provedli auditů a jaké etické hodnocení továrny v posledním auditu obdržely.

Nejnovější zprávu o naší výkonnosti si můžete prohlédnout kliknutím na následující odkazy:

Naše výkonnost

Prohlášení o věrohodnosti


REAKCE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Reagujeme na požadavky nevládních organizací a dalších zúčastněných stran, abychom ukázali, jak plníme své závazky a řešíme konkrétní problémy. Mezi zúčastněné strany patří Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) a KnowTheChain.

Kliknutím na seznam níže si zobrazíte některé reakce zúčastněných stran.

Výbor pro environmentální audit 13.11.2020

Výbor pro environmentální audit 12.10.2018

Výbor pro environmentální audit 3.9.2018

Know The Chain 2016

BHRRC Turecko

BHRRC Myanmar