Environmental - Primark Cares

Environmental

Zde jsou k dispozici zdroje, které používá tým pro etický obchod a environmentální udržitelnost společnosti Primark při práci s dodavateli a továrnami na dosažení udržitelnosti a snížení dopadu společnosti Primark na životní prostředí.

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK

Stejně jako řada dalších maloobchodních značek jsme se i my přihlásili k programu nadace ZDHC, v němž postupně vyřazujeme chemické látky, které jsou považované za nebezpečné, a nahrazujeme je alternativami. Při dosažení tohoto cíle hraje významnou roli náš seznam zakázaných látek, který uvádí jak povolené množství chemických látek ve výrobních materiálech, tak složky chemických látek, které dodavatelé při výrobě produktů a materiálů pro Primark nesmí používat. Náš seznam zakázaných látek je v souladu s Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) (Seznam látek zakázaných ve výrobě) vydaným ZDHC. Seznam zakázaných látek sdílíme se všemi dodavateli a továrnami, které pro Primark vyrábí, a zajišťujeme jim v příslušných zemích školení týkající se požadavků na nakládání s chemickými látkami.

Seznam zakázaných látek z roku 2020 je ke stažení zde: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA HINDŠTINA TUREČTINA

SEZNAM SKLADOVÝCH CHEMIKÁLIÍ

Za účelem podpory dodavatelů a zařízení při účinném nakládání s chemickými látkami a odstraňování nebezpečných chemických látek poskytujeme seznam skladových chemikálií, který umožňuje sledovat používání a skladování chemických produktů ve výrobních procesech.

Seznam skladových chemikálií je ke stažení zde: SEZNAM SKLADOVÝCH CHEMIKÁLIÍ Z ROKU 2021


ZPRÁVY O NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPADOVÉ STUDIE

Jako součást našeho závazku postupně ukončit používání škodlivých chemických látek v našem dodavatelském řetězci spolupracujeme s odborníky v oboru chemie, abychom pochopili, jak dodavatelé v Číně a Bangladéši používají chemické látky při praní a barvení. Na základě testování odpadních vod jsme vytvořili zprávy popisující současné postupy a používání chemických látek v barvírnách a prádelnách.

PŘÍPADOVÁ STUDIE NONYLFENOLU: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

PŘÍPADOVÁ STUDIE PERFLUOROVANÝCH SLOUČENIN: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

CHLOROFENOL: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

4 CHLOROANILIN: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

ZPRÁVA I, ČÍNA, 2014: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

ZPRÁVA II, ČÍNA, 2015: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

ZPRÁVA III, ČÍNA:ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

ZPRÁVA Z BANGLADÉŠE: ANGLIČTINA BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA


POKYNY ZDHC O ODPADNÍCH VODÁCH

Účinné hospodaření s vodou je klíčovým aspektem udržitelné výroby šetrné k životnímu prostředí. Pokyny ZDHC o odpadních vodách stanoví jednotnou normu kvality odpadních vod pro celý textilní a obuvnický průmysl. Tato norma pro vypouštění odpadních vod je ještě důslednější než rámec právních předpisů, jelikož předepisuje, aby vypouštění odpadních vod nemělo negativní vliv na životní prostředí a okolní komunity.

Pokyny ZDHC o odpadních vodách jsme jako člen ZDHC přijali a požadujeme, aby se naši dodavatelé uvedenými parametry řídili a neomezovali se pouze na dodržování právních předpisů o vypouštění odpadních vod.

Pokyny najdete na tomto odkazu: POKYNY ZDHC O ODPADNÍCH VODÁCH