Náš Primark Sustainable Cotton Programme – partneři iniciativy Primark Cares

Náš Primark Sustainable Cotton Programme

Používáme sice celou řadu umělých a přírodních vláken, ale bavlna je hlavní přírodní vlákno používané při výrobě našich produktů.

Žádné suroviny přímo nenakupujeme, ani bavlnu. Za zajišťování materiálů odpovídají naši dodavatelé a jimi schválené továrny. Velice nám ale záleží na tom, odkud pochází materiály používané na výrobu našich produktů.

Tato problematika je pro nás tak důležitá, že jsme se zavázali do roku 2030 vyrábět veškeré naše oblečení z recyklovaných vláken nebo udržitelněji získávaných materiálů.

Bavlna ve středu zájmu

Bavlna je hlavním přírodním vláknem, z něhož vyrábíme naše produkty – od pyžam a triček, po dětské oblečení, džíny, ručníky a povlečení. Proto jsme se zavázali zákazníkům nabízet za dostupné ceny více udržitelněji získávané bavlny.

Co tedy máme na mysli udržitelnou bavlnou? Bavlna získávaná prostřednictvím programu Primark Sustainable Cotton Programme a pěstovaná s pomocí přirozenějších a obnovitelnějších pěstitelských metod, včetně omezování množství používané vody, pesticidů a chemických hnojiv a školení farmářů v těchto metodách. Ale to není vše – chceme, aby používaná bavlna zlepšila živobytí farmářů, kteří ji pěstují, zvýšením příjmů z produkce bavlny.

Jdeme do toho naplno – stanovili jsme si cíl zajistit, aby veškerá bavlna používaná v našem dodavatelském řetězci byla bio, recyklovaná nebo získávaná z programu Primark Sustainable Cotton Programme, aniž bychom přenášeli náklady na naše zákazníky.

Náš Primark Sustainable Cotton Programme

Bavlna z programu Primark Sustainable Cotton Programme je často pěstována farmáři na malých farmách venkovských komunit v zemích, jako jsou Indie a Pákistán. Tito farmáři mají malé povědomí o metodách ekologického pěstění a omezený či žádný přístup k podpoře či formálnímu školení. Proto jsme se v roce 2013 spojili s odborníky na pěstění, organizací CottonConnect, a sdružením Self-Employed Women’s Association, abychom vytvořili Primark Sustainable Cotton Programme.

Tento program byl zahájen za spolupráce s 1251 farmářkami v indickém městě Gudžarát. Od té doby pozorujeme změnu. Zvýšila se průměrná kvalita bavlny a farmáři, kteří tříleté školení dokončili, zaznamenali 200% nárůst zisků. Mnoho farmářů vyšší příjmy investovalo do vybavení farem, vzdělání dětí nebo zlepšení bydlení a životního stylu.

Program dále expandoval do dalších zemí, včetně Pákistánu, kde spolupracujeme s organizací CottonConnect a místním partnerem.

Celkem jsme se nyní zavázali do konce roku 2023 vyškolit 275 tisíc zemědělců, poskytnout jim vědomosti a prostředky k pěstování bavlny udržitelnějším způsobem.

V roce 2017 jsme začali používat bavlnu z tohoto programu na výrobu jednoho z našich nejoblíbenějších sortimentů – dámských pyžam – a to bez přidaných nákladů pro naše zákazníky. Od té doby každý rok navyšujeme množství použité bavlny, zatímco se přibližujeme našemu dlouhodobému cíli – aby veškerá bavlna používaná v našem dodavatelském řetězci byla bio, recyklovaná nebo získávaná z našeho programu Primark Sustainable Cotton Programme. Nyní z bavlny pěstované farmáři z našeho programu vyrábíme noční úbory, denim, trička a domácí vybavení.

Kanchanben je 40letá farmářka, která v Indii úspěšně prošla školením programu Primark Sustainable Cotton Programme. Bavlnu pěstuje na šesti akrech svého pozemku. Za pomoci našeho programu byla Kanchanben schopna snížit množství používaných chemických hnojiv na polovinu a navýšit produkci bavlny. V důsledku toho vydělala více peněz, které investovala do vzdělání svých dětí.

Forenzní věda a dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec bavlny je nesmírně složitý. Když jsme v roce 2013 spustili Primark Sustainable Cotton Programme, jednou z našich ambicí byla dohledatelnost od farmy až do prodejny. S organizací CottonConnect spolupracujeme na sledování bavlny od zúčastněných farmářů až do našeho dodavatelského řetězce. Bavlnu jsme schopni izolovat prostřednictvím dodavatelského řetězce a sledovat ji prostřednictvím patentovaného systému organizace CottonConnect zvaného TraceBale. Vzhledem ke složitosti pojící se s dohledatelností jsme chtěli vyvinout úsilí navíc a zajistit, že když tvrdíme, že produkt byl vyroben z udržitelné bavlny vypěstované farmáři z našeho programu, tak tomu tak skutečně je. A proto jsme uzavřeli partnerství také s organizací Oritain.

Tato organizace používá forenzní vědu k identifikaci původního zdroje bavlny a ověření informací v systému TraceBale. Jsme jedním z prvních prestižních maloobchodníků, kteří uzavřeli partnerství s Oritain a využívají tuto technologii v takovém měřítku.

K identifikaci zdroje bavlny používá organizace Oritain stejnou forenzní vědu, která se používá při vyšetřování trestné činnosti již po více než 40 let, aby otestovala, co se v bavlně přirozeně vyskytuje. Bavlna přirozeně absorbuje různá množství chemických prvků specifických pro místní podnebí a geologické podmínky, kde je pěstována. Oritain testuje rozdíly v těchto prvcích a s pomocí dat vytváří jedinečnou „stopu původu“, kterou nelze zkopírovat.

Na obrázku je vývojový diagram popisující, jak Oritain ověřuje vzorky bavlny v našem dodavatelském řetězci.

Do dnešního dne organizace Oritain zmapovala do databáze více než 90 % světové bavlny. Tkaninu a přízi lze otestovat vůči nefalšované „stopě původu“ uložené v databázi a zjistit, jestli si odpovídají. Pokud ano, materiály jsou identifikovány jako věrohodné. Pokud si neodpovídají, naznačuje to, že produkt mohl být získán z jiného regionu nebo může být kontaminovaný. Organizace Oritain může bavlnu otestovat vůči této databázi doslova v jakémkoli bodě dodavatelského řetězce, od surové bavlny až po džíny, a přináší tak transparentnost nám i našim zákazníkům. S organizací Oritain spolupracujeme od roku 2018 a ověřujeme vzorky pocházející z různých fází dodavatelského řetězce – od samotných farem, z procesu vyzrňování bavlny a následně po předení vlny. To nám a našim zákazníkům přináší jistotu ohledně původu bavlny a klid na duši, že když řekneme, že je něco vyrobeno z udržitelné bavlny vypěstované farmáři z našeho programu, tak tomu tak skutečně je.