Recyklace a omezování odpadu – Primark Cares

Recyklace a omezování odpadu

Jsme zavázáni snižovat odpad z módního průmyslu napříč všemi oblastmi, kde působíme. Počínaje vstupními surovinami a kartonovými krabicemi, ve kterých zboží přepravujeme, a konče neprodaným oblečením v našich obchodech – zvyšujeme naše úsilí a přijímáme další a další opatření, abychom co nejlépe nakládali s odpady a maximálně recyklovali.

Redukce obalů

Protože jsme mezinárodní oděvní maloobchodní řetězec se stovkami obchodů v Evropě a USA, je pro nás důležité snižovat negativní dopad našich obchodů na životní prostředí v maximální možné míře. Znamená to širokou škálu změn od zlepšení energetické hospodárnosti prodejen po řízení produkovaného nebo recyklovatelného odpadu. Vyvinuli jsme novou metodu přepravy produktů do obchodů s cílem snížit náklady a zároveň náš dopad na životní prostředí. Metoda bude omezovat množství balicích materiálů a odpadu ve všech fázích procesu od balení v továrnách po prodej v obchodech. Požadujeme například, aby se v továrnách namísto indiviuálního balení každého trička použil plastový sáček na celou sadu.

V našich obchodech se zavazujeme ke zvyšování míry recyklování, obzvláště kartonů, plastu a ramínek.

Naše legendární tašky z hnědého papíru, které lze vídat v centrech měst už od roku 2001, jsou jedním z nejlepších příkladů [omezování plastu. O minulých Vánocích jsme vybízeli naše zákazníky, aby je znovu využili jako balicí papír.

Snižujeme počet nákladních vozidel na silnici a četnost svážení odpadu přímo z našich obchodů tak, že již po mnoho let tentýž nákladní vůz přivážející zboží do prodejny sváží odpad na cestě zpět a veze jej do našich distributorských center.

V našich skladištích ve Spojeném království a Německu jsme zřídili Střediska na nové využití zdrojů jako součást tohoto procesu. Zde jsou karton, plast a ramínka svezená z našich obchodů ve Spojeném království a severní Evropě znovu zpracována a poslána na další recyklaci či nové využití energie. Toto uspořádání zpětného odvozu nám umožňuje aktivní zapojení v procesu recyklace a významně to snížilo objem odpadu sváženého z našich obchodů třetími stranami.

Snažíme se o minimalizování plastů na jedno použití v obchodech. Na konci roku 2019 jsme testovali používání kartonových ramínek a cenovek na měkkých doplňcích, jako jsou klobouky, šátky a rukavice. Po úspěšném zavedení jsme vyměnili plastová ramínka a cenovky za kartonové také u bižutérie, výrobků do vlasů a pásků.

Jen v roce 2020 jsme vyřadili přes 175 milionů jednotek plastů od ramínek až po obalové materiály. Také jsme vyřadili 86 milionů štítků a nálepek na našich produktech. Velmi usilujeme o to, abychom vyloučili jakýkoli plast na jedno použití do roku 2027.

Náš program na optimalizaci využití kartonových krabic poskytuje dodavatelům mimo jiné pokyny, jako optimalizovat přepravní obaly. Program nám dosud ušetřil 2,26 milionů metrů čtverečních korugovaného materiálu. Tolik materiálu nemuselo být vyrobeno, přepraveno a recyklováno (4% snížení v celkovém objemu). Program také snížil objem krychlových metrů přepraveného zboží s ekvivalentem 1400 vysokých kontejnerů (2,5% snížení).

S cílem dalšího rozvíjení cirkulárního ekonomického modelu pokračujeme v přezkoumávání možností, jak snížit používání plastů na jedno použití a přeorientovat se na udržitelnější obalové materiály.

###ODĚVNÍ ODPAD NÁM NENÍ LHOSTEJNÝ

Zavazujeme se transformovat v následujících 10 letech náš obchodní model směrem k cirkulární ekonomice a větší udržitelnosti. Velkou částí je zajistit, aby oblečení nekončilo jako odpad a zátěž pro životní prostředí.

Náš recyklační systém v obchodech, zavedený ve spolupráci s odborníkem na recyklování Yellow Octopus, umožňuje zákazníkům ve Spojeném království používat sběrné krabice dostupné ve 190 obchodech Primark po celé zemi, které jsou určeny k odevzdání použitého oblečení, textilií, obuvi a tašek jakýchkoli značek. Každá darovaná položka je znovu použita, kdykoli je to možné, nebo zrecyklována, nově využita jako izolační materiál, výplň do hraček nebo matrací. Nic neskončí na skládce. Veškerý zisk z tohoto plánu jde do UNICEF, mezinárodního charitativního partnera Primark. Využívá se na vzdělávací programy pro ohrožené děti po celém světě.

Naším záměrem je také najít domov pro oblečení, které se neprodá. V Evropě darujeme od roku 2010 neprodané oblečení a nákupní vzorky do charity Newlife a v USA od roku 2015 do Good Delivery. Sběrem, tříděním a recyklací tohoto oblečení získají finanční prostředky, které použijí na zaplacení zařízení a zdravotních sester se speciální kvalifikací na pomoc postiženým a nevyléčitelně nemocným dětem i jejich rodinám.

Míříme k budoucnosti, ve které odpad znamená zdroj. Na podzim roku 2020 jsme více než zdvojnásobili naše zboží vyrobené z recyklovaných materiálů. A to je jen začátek. Již dnes nabízíme řadu oblečení vyrobenou z recyklovaného polyesteru, od nezbytných bund, džínových oděvů a pyžam až po plavky a přikrývky. Nadále zvyšujeme podíl recyklovaných tkanin v našem oblečení prostřednictví partnerství, jako je Recover, které používá recyklovaný bavlněný odpad.

Plánujeme také seznámit zákazníky s lepší péčí o oblečení, aby déle vydrželo. Naším cílem je, aby zákazníci nosili naše oblečení co nejdéle. Z toho důvodu vytváříme oblečení, které dlouho vydrží, pomocí zlepšování odolnosti našich oděvů. Vyvíjíme proto nový Standard odolnosti Primark, který poučí zákazníky v tom, jak pečovat o různé typy oděvů Primark.