Snížení uhlíkové stopy na polovinu – Primark Cares

Snížení uhlíkové stopy na polovinu

Většina z nás ví, že globální oteplování je pro planetu špatné a že celosvětový módní průmysl vytváří emise skleníkových plynů (GHG) a spoustu odpadu. Každý, komu záleží na přírodním prostředí, se zaměřuje na snižování emisí a dělá vše pro to, aby byl omezen nárůst globální teploty o méně než 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Zde je to, co pro to Primark dělá.

Plán snižování emisí uhlíku společnosti Primark

Hned na úvod se patří zmínit, že jako velký podnik, který produkuje více než 6 milionů tun CO2 ročně, se zcela soustředíme na řešení tohoto problému. Naším cílem je snížit emise uhlíku do roku 2030 o polovinu. Což přesahuje ambici snížit emise o 30 %, ke které jsme se již zavázali v rámci Fashion Industry Charter for Climate Action. Abychom toho dosáhli, musíme se opravdu důkladně zaměřit na dodavatelský řetězec společnosti Primark, protože odtud pochází přibližně 85 % našich emisí.

Zvýšení energetické účinnosti u dodavatelů

Přestože je náš dodavatelský řetězec početný a komplikovaný, velkou většinu emisí uhlíku produkují závody umístěné v našich pěti hlavních dodavatelských zemích. Již jsme snížili dopad na životní prostředí u tří čínských závodů našich dodavatelů. Díky spolupráci s programem Clean by Design jsme s těmito závody pracovali na zlepšení energetické efektivnosti, což snížilo jejich spotřebu vody, energie a chemikálií.

Pokračujeme ve spolupráci s Clean by Design v Číně a připravujeme další pilotní projekty k testování opatření energetické efektivnosti v Bangladéši, Indii a Vietnamu. Jakmile budeme s výsledky spokojeni, zavedeme je v mnohem širším měřítku. Budeme spolupracovat s našimi dodavateli a požadovat od nich, aby pracovali na své energetické efektivnosti podnikání, což bude podmínka obchodování s námi.

Podpora přechodu na obnovitelné zdroje

Budeme také poskytovat našim dodavatelům praktickou podporu při přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Jakmile zjistíme, jaké obnovitelné zdroje energie jsou v konkrétní oblasti k dispozici, pomůžeme našim dodavatelům postupně omezit využívání fosilních paliv v závodech a přejít tak k obnovitelné energii prostřednictvím akcí, jako je nákup ze sítě, kde je to možné, uzavření dohod o nákupu energie se soukromými poskytovateli energie z obnovitelných zdrojů nebo instalace obnovitelných technologií na místě, jako např. střešní solární panely, kde je to proveditelné.

Výhody více regenerativního zemědělství

Spolupracujeme s CottonConnect a našimi partnery v oblasti implementace, kteří budou školit zemědělce o nových postupech více regenerativního zemědělství. Kromě přínosu pro životní prostředí pomůže používání více regenerativních technik snížit také emise CO2, které souvisejí s postupy pěstování bavlny.

Řízení energie v Primark

V roce 2015 jsme založili skupinu pro snížení energie, abychom identifikovali potenciální úspory energie v našich prodejnách. K dnešnímu dni jsme na některých našich zavedených trzích dosáhli certifikace ISO 50001 napříč obchody, kancelářemi a distribučními centry a usilovně pracujeme na tom, abychom je zavedli na všech trzích.

Vždy je co dělat a my chceme dosáhnout OBROVSKÉHO cíle. Vzhledem k naší velikosti a rozsahu víme, že můžeme pozitivně ovlivnit změnu klimatu. Proto řešíme vlastní emise uhlíku a spolupracujeme s ostatními z průmyslu, aby se k nám přidali.