Od udržitelného k regenerativnímu – Primark Cares

Od udržitelného k regeneračnímu

Víme, že při pěstování bavlny se používá mnoho chemických hnojiv, pesticidů a vody – pokud není pěstována udržitelnými zemědělskými postupy.

Udržitelnější bavlna

To je jeden z důvodů, proč Primark spolupracuje od roku 2013 s CottonConnect na vývoji našeho programu udržitelného pěstování bavlny (Primark Sustainable Cotton Programme – PSCP), který je založen na kodexu REEL. Kodex REEL vyvinuli v CottonConnect. Jedná se o tříletý zemědělský program, který poskytuje farmářům školení o udržitelnějších zemědělských postupech. PSCP je největší program svého druhu v módním odvětví a využívá místních partnerů, kteří spolupracují přímo s pěstiteli bavlny v Indii, Pákistánu a Bangladéši. Pomáháme jim naučit se pěstovat bavlnu s využitím udržitelnějších zemědělských postupů s menší spotřebou vody, chemických hnojiv a pesticidů.

Výhody těchto postupů již byly potvrzeny. Farmáři zapojení do programu snížili v průměru spotřebu chemických pesticidů o 40 %, spotřebu chemických hnojiv o 25 % a spotřebu vody o 10 %. Program měl obrovský úspěch.

Vzrostl i průměrný výnos farmářů, a tedy i jejich zisk. Současně došlo ke snížení vstupů do zemědělské výroby, jako jsou pesticidy, hnojiva a voda.

Momentálně je jedna třetina bavlny v našem oblečení recyklovaná, organická nebo získávaná z našeho programu Sustainable Cotton Programme. V rámci tohoto programu jsme vyškolili téměř 150 tisíc farmářů na téma udržitelnějšího farmaření a do konce roku 2022 bychom měli dosáhnout našeho cíle 160 tisíc vyškolených farmářů.

Zlepšování stavu půdy

Musíme se však ještě zlepšit a aktivně zlepšovat a renovovat lokální prostředí tam, kde jsou pěstovány naše suroviny.

Víme, že při pěstování bavlny dochází při obracení půdy a používání konvenčních hnojiv k uvolňování CO2. Víme, že půda hraje klíčovou úlohu při podpoře zdravého ekosystému. Je významným rezervoárem biodiverzity a pomáhá regulovat emise skleníkových plynů.

Spolupracujeme s farmáři na zavedení nových postupů, které nejenže pomohou zlepšit celý zemědělský ekosystém včetně regenerace půdy, ale také životní podmínky. Tomu se říká regenerační zemědělství. PSCP již využívá postupy, které zemědělcům umožňují používat méně chemických pesticidů a hnojiv. Podporuje přechod na lepší postupy péče o půdu a eliminace škůdců. I nadále budeme farmářům pomáhat ve využívání těchto postupů. Nadále budeme zavádět regenerativnější postupy v rámci celého programu, posilovat pozitivní vliv hospodaření na životní prostředí i životní podmínky pěstitelů.

Lepší zemědělské postupy

Spolupracujeme s CottonConnect a našimi lokálními implementačními partnery na dalším zlepšování zemědělských postupů. S CottonConnect také vyvíjíme nový prvotřídní kodex regenerační bavlny a v návaznosti na stávající školení PSCP budeme s farmáři pracovat na rozšíření programu o tyto nové pěstební postupy. To je však velmi ambiciózní projekt, který potřebuje čas. Naším cílem je, aby každý farmář zapojený do PSCP přešel do roku 2030 na regenerační zemědělství.

Abychom nové zemědělské metody vyzkoušeli, spustili jsme v roce 2021 v Indii, Pákistánu a Bangladéši pilotní program, do kterého se zapojilo 3000 farmářů. Ukazujeme farmářům výhody regeneračního zemědělství a školíme je v jejich používání.

Učíme je metody jako:

  • Používání meziplodin a krycích plodin – tedy pěstování plodin za účelem ochrany půdy a zamezení větrné erozi po sklizni hlavní plodiny.
  • Zlepšování stavu půdy omezením orby a používáním organického půdního pokryvu – aby byla půda co nejméně narušována.
  • Podpora lepšího chovu dobytka – za účelem lepšího zdravotního stavu zvířat, ale také diverzifikace příjmů farmářů.
  • Agrolesnictví – kde jsou pole či pastviny obklopeny stromy, které slouží jako větrolamy nebo zdroje potravin či paliva a zvyšují tak příjmy farmářů, zadržují uhlík, což zlepšuje kvalitu půdy, a snižují erozi.

Tento pilotní program nám pomáhá získat nové poznatky o tom, jak zvýšit biodiverzitu a zanechávat půdu v lepším stavu.

Vůbec první škálovatelný program regeneračního zemědělství

Pilotní program nám také pomůže vyladit kodex regenerační bavlny REEL, který, jak doufáme, se stane vůbec prvním regeneračním programem pro ne-bio bavlnu a dál poroste. Je založen na zemědělských postupech zlepšujících kvalitu půdy, podporujících biodiverzitu, s menšími nároky na zavlažování a s nižším dopadem na změnu klimatu. Jeho cílem je rovněž vytvářet udržitelnější a stabilnější životní podmínky pro farmáře a jejich komunity. Tento poslední bod má zásadní význam, protože musíme farmářům zajistit ekonomickou návratnost, aby pro ně mělo regenerační hospodaření smysl a byly motivováni změnit zavedené postupy.

Není však nutné zdůrazňovat, že každá farma je jiná a že univerzální způsob nefunguje. Stejně jako v případě s aktuálním programem PSCP spolupracujeme s lokálními partnery, abychom vždy postupovali tak, jak to je v daném případě nejlepší. Naši partneři každý rok vyhodnocují dosažené výsledky.

A nehodláme se zde zastavit! Víme, že to, co děláme, je velmi důležité – a velmi přínosné také pro samotné farmáře. To je důvod, proč se v CottonConnect rozhodli, že průkopnický kodex regenerační bavlny REEL bude k dispozici i pro další značky, maloobchodníky a zemědělce. To proto, aby všichni mohli čerpat z jeho výhod a společně pracovat na lepší budoucnosti.