Eliminovat, inovovat, cirkulovat: Jak Primark eliminuje plasty na jedno použití – Primark Cares

Eliminovat, inovovat, cirkulovat

Co znamená konec používání jednorázových plastů?

Ve světě již došlo k významnému snížení používání plastů v každodenním životě: V některých zemích zrušili v supermarketech poskytování igelitových tašek zdarma, v restauracích dnes běžně dostanete papírová brčka. Ale stále náš ještě čeká dlouhá cesta.

Ve společnosti Primark jsme na tuto cestu nastoupili v roce 2009, když jsme zákazníkům začali nabízet slavné hnědé papírové tašky vyrobené ze 100% recyklovaného materiálu a opět 100% recyklovatelné.

Budeme nadále tvrdě pracovat na snížení používání plastů a přechodu na udržitelnější podnikání mnoha různými způsoby, protože víme, že naše skvělá móda za úžasné ceny nemůže přijít draho naši planetu.

Jak Primark eliminuje plasty na jedno použití

Proto jsme se zavázali vyřadit do roku 2027 jednorázové plasty zcela z našeho podnikání.

Již jsme na správné cestě: Jen v roce 2020 jsme vyřadili přes 186 milionů jednotek plastů. V roce 2021 jsme vyřadili dalších 316 milionů.

Při této důležité práci – ve které chceme pokračovat – se řídíme systémem pro podniky a vlády od nadace Ellen MacArthur. Ten je založen na několika základních principech:

Eliminujeme plastové položky, které nejsou nezbytné

Pro Primark to znamená znovu se zamyslet nad tím, jak navrhujeme produkty, vyvinout víc cirkulárních obchodních modelů a zavádět do prodejen nové možnosti nakupování. Již jsme na tuto cestu vykročili vyřazením ramínek z některých našich produktových řad. Také měníme návrh oděvů i štítků – visačky například optimalizujeme tak, aby obsahovaly víc informací na menší ploše, takže se ušetří materiál. Například od roku 2019 jsme z našeho podnikání vyřadili 503 milionů jednorázových plastů.

Inovovat aby veškeré plasty, které používáme, bylo možné bezpečně používat opakovaně, recyklovat nebo kompostovat

Pro Primark to znamená pracovat s dodavateli na zvýšení recyklovaného obsahu v obalových materiálech a přechod na udržitelnější alternativy, jako např. používat v prodejnách kartonová ramínka místo plastových.

Cirkulujeme veškeré plastové položky, které používáme, aby se nadále využívaly a nekončily v odpadu.

Pro Primark to znamená hledat způsoby, jak přejít na cirkulární obchodní modely pro naše kanceláře, prodejny a logistická centra, abychom mohli déle využívat obalové materiály.

Nicméně u toho nekončíme – náš závazek dosáhnout změny se týká všech součástí našeho podnikání a našeho dodavatelského řetězce.

Inteligentnější prodejny prostřednictvím lepších technologií

Protože jsme mezinárodní oděvní maloobchodní řetězec s více než 395 prodejnami ve 14 zemích, je pro nás důležité snižovat negativní dopad našich prodejen na životní prostředí v maximální možné míře To znamená vše od zlepšení energetické hospodárnosti prodejen po omezení neoděvního produkovaného odpadu.

Dohlížíme například na to, aby naše propagační materiály do prodejen (point-of-sale – POS) byly v maximální míře recyklovatelné a vyráběné z recyklovaných materiálů.

Udržitelnější organizace – v celém rozsahu

Protože jsme velká obchodní organizace, má vše, co uděláme, veliký význam. Díky tomuto rozsahu jsme společně s partnery snížili v rámci programu optimalizace obalů emise CO2 v celém odvětví, protože je vyráběno, převáženo a zpracováváno jako odpad méně obalových materiálů.

To vše je pokračováním práce, kterou děláme, abychom se stali udržitelnějším podnikem, již déle než desetiletí. Věříme, že jsme si již vybudovali pevné základy pro další zlepšení v příštích deseti letech.