Partneři – Primark Cares

Partneři

Jsme zavázáni dodržovat Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) a také příslušné pokyny OECD pro odpovědné dodavatelské řetězce.

Oba tyto dokumenty zdůrazňují potřebu zapojovat zainteresované strany ruku v ruce s holistickým a nekompromisním přístupem k dodržování lidských práv. Zapojení a uzavírání partnerství s příslušnými zainteresovanými stranami nám pomáhá zvyšovat náš vliv, pochopit a předcházet rizikům našeho podnikání a v případě nutnosti řešit problémy. To zahrnuje zapojení tvůrců politik, organizací, které se zabývají právy pracovníků, a neziskových organizací. Také se aktivně účastníme multilaterálních a odvětvových iniciativ jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.